Tietoa etämyynnistä yrityksille

Tietoa etämyynnistä yrityksille

Ennen kuin aloitat elintarvikeketjuun kuuluvaa liiketoimintaa verkossa tai laajennat jo olemassa olevaa toimintaa etämyynnin puolelle, lue alla oleva lyhyt opastus. Elintarvikeketjulla tarkoitetaan tässä kaikkia tuotannon vaiheita pellolta pöytään. Tällä sivulla etämyyntiä käsitellään suoraan kuluttajalle suuntautuvan myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta. Ammattimaiselta toimijalta toiselle suuntautuvaa myyntiä säädellään tarkemmin, ja löydät siitä lisätietoa Ruokaviraston sivuilta kunkin toimialan kohdalta.

Nainen valitsee tuotteita verkkosivuilta.

Opas etämyynnin aloittamiseen

Perusasiat

Virtuaalisia kauppapaikkoja valvotaan samoin kuin perinteisiä kivijalkamyymälöitäkin. Selvitä ainakin seuraavat asiat ennen etämyynnin aloittamista:

 • Tuleeko yrityksesi rekisteröityä.
  1. rehu-, lannoite- siemenalan toimijat (Touko)
  2. kasvinterveys- ja taimiaineistorekisteri (Touko)
  3. elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaiset toimijat (Ilppa)
  4. luomuelintarvikkeiden myyjät ja markkinoijat (Luomuvalvonta)
 • Tarvitseeko myytävistä tuotteista tehdä ilmoitukset tai hakea niille lupaa. 
 • Tuleeko yritykselläsi olla omavalvontasuunnitelma.
 • Miten tuotteiden jäljitettävyys huomioidaan liiketoiminnassa.
 • Huomioi myös etämyyntitoiminnassa myymiisi tuotteisiin liittyvät lainsäädännön vaatimukset.

Etämyynnillä on monia muotoja, jotka kehittyvät jatkuvasti. Yrittäjä on aina vastuussa siitä, että myytävät ja markkinoitavat tuotteet täyttävät lainsäädännön vaatimukset myös etämyynnissä. Vastuu ei poistu, vaikka etämyyntikanavan (esim. verkkokauppa) tuottaminen, ylläpito ja päivittäminen olisi ulkoistettu kolmannelle osapuolelle tai myynti tapahtuisi sähköisen markkinapaikan tai alustan kautta.

Kuluttajalle annettavat yritys-, tuote- ja sopimustiedot

Ennen tuotteen tilausta, tulee yrittäjän antaa asiakkaalle aina sekä tuotteita myyvästä yrityksestä että myytävistä tuotteista tietyt tiedot, sillä kuluttaja ei voi etämyynnissä tutkia tuotetta ja sen myyntipakkausta ennakolta.

Yrityksen myyntikanavalla (mm. verkkosivu, some-profiili) tulee yritykseen liittyen selvitä vähintään:

 • Yrityksen (elinkeinonharjoittajan) nimi
 • Yrityksen päätoimipaikan osoite
 • Yrityksen yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

Yrityksen Y-tunnuksen ilmoittaminen myyntikanavalla auttaa kuluttajaa tarvittaessa selvittämään yrityksen taustoja paremmin ja tiedon ilmoittaminen on siten hyvää asiakaspalvelua.

Tuotteesta tulee vähintään ilmoittaa:

 • Kuvaus myynnissä olevista tuotteista. Etämyyntituotteita koskevat laissa edellytetyt tietojen sisältö-, ymmärrettävyys-, selkeys- ja kielivaatimukset samalla tavalla kuin kaupoissa myytäviä tuotteita.
 • Tuotteen verollinen hintatieto.

Etämyyntisopimukseen liittyen tulee vähintään ilmoittaa:

 • Miten kuluttaja voi maksaa tuotteet.
 • Tuotteen tai palvelun hintaan sisältymättömät toimitushinta sekä muut kulut ja odotettavissa oleva toimitusaika.
 • Tuotteen laskutuskäytännöt.
 • Maksua, toimitusta ja muuta sopimuksen täyttämistä koskevat ehdot sekä tarvittaessa asiakasvalituksia koskevat käytännöt. Myös yrityksen toimipaikan maantieteellinen osoite on tässä yhteydessä annettava, mikäli se poikkeaa päätoimipaikan osoitteesta.
 • Miten tilauksen voi peruuttaa ja milloin asiakkaan peruutusoikeus päättyy.
 • Puhelinmyynnissä puhelun hinta, mikäli se poikkeaa paikallispuhelun verkkomaksusta.
 •  Tieto siitä, että kuluttajan on vastattava tavaroiden palauttamiskustannuksista, jos hän peruuttaa sopimuksen.

Kaikki edellä mainitut tiedot pitää esittää ymmärrettävässä muodossa ja olla saatavissa sekä kirjallisesti että sähköpostitse, jotta asiakas voi säästää ne myöhempää käyttöä varten. Tarkempaa lisätietoa sekä vaatimuksista että lainsäädännöstä on saatavissa Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta.

Käytettävä kieli ja markkinointi

Myynnin ja markkinoinnin kohdentamisessa olennaista on kohdemaan kieli. Suomen lainsäädännön vaatimuksia sovelletaan myös ulkomaisten yritysten tarjoamiin tavaroihin ja tuotteisiin, jos markkinoinnin voidaan katsoa kohdistuvan Suomeen. Etämyynnin on katsottu kohdistuvan Suomeen pääsääntöisesti yrityksen markkinointiaineiston perusteella.

Etämyynnin katsotaan kohdistuvan Suomeen, jos esimerkiksi

 • ulkomainen yritys lähettää suomenkielistä markkinointipostia suomalaisille kuluttajille
 • yritys ylläpitää suomenkielisiä verkkosivuja, joilta voi tilata tuotteita

Etämyynnin ei katsota kohdistuvan Suomeen, jos esimerkiksi

 • ulkomaalaisen lehden välissä on ainoastaan englanninkielinen tarjouskuponki

Jos tuote on yrityksen tai sen edustajan hallussa Suomessa (esim. varastossa) ennen kuin se toimitetaan suomalaiselle kuluttajalle, sovelletaan pääsääntöisesti Suomen lainsäädäntöä.

Huomio! Eri alojen omista laeissa saattaa olla lisävaatimuksia tai rajoituksia siitä, mitä tietoja tuotteista voi tai pitää verkossa esittää.

Lisätietoa yrityksille etämyyntiin liittyvistä asioista Ruokaviraston sivuilla:

Verkkokaupan tai muun etämyyntiyrityksen perustaminen

Elintarvikkeiden myynti internetissä

Elintarvikkeista annettavat tiedot etämyynnissä

Äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden etämyynti

Kasvinterveysvaatimukset puutarhakasvien etämyynnissä

Lisätietoa etämyynnistä yrityksille muiden viranomaisten sivuilla:

Vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa

Kuluttaja- ja kilpailuviraston linjaukset verkkokaupoille ja maksamisratkaisuja verkkokauppoihin tarjoaville yrityksille

Sivu on viimeksi päivitetty 31.7.2023