Siementarkastuksen lomakkeet

Pyyntö maanäytteenotosta ankeroismääritystä varten (Evira 229616) Wordpdf

Ilmoitus siemenen markkinointia, maahantuontia ja maastavientiä koskevasta toiminnasta  Word, pdf

Ilmoitus siemenerän pakkaamisesta uudelleen, muut kuin peruna (Evira 81457) Word, pdf

Ilmoitus siemenerän pakkaamisesta uudelleen, peruna (Evira 132343) Wordpdf
Perunan varastotarkastus-/vakuustodistustilaus (Evira 81427) Word, pdf
Ilmoitus samalla pakkaamolla tapahtuvasta siemenperunan pakkauskoon muutoksesta sekä merkitsemisestä alempaan siemenluokkaan (Evira 189803) Word, pdf

Seosilmoitus (Evira 189784) Word, pdf

Sukupolvenvaihdoslomake (Evira 82444) Word, pdf

Pakkaamolupahakemus, muut kuin perunapakkaamot  (Evira 85073) Word, pdf
Kylvösiemenen pakkausluvan jatkohakemus (Evira 319144) Word, pdf
Kylvösiemenen pakkausluvan laajennus (Evira 319167) Wordpdf
Pakkaamolupahakemus, siemenperunapakkaamo (Evira 82452) Word, pdf

Poikkeuslupahakemuspohja liittyen lisämaan hankintaan, joka on kunnan hukkakaurarekisterissä Word, pdf

Hukkakauran torjuntaohje, word

Oman kylvösiemenen tilaustutkimus, lomake

 

Sivu on viimeksi päivitetty 26.10.2021