Neuvontakorvaus - Hyrrä-ohje

Perustiedot

Hakemuslomakkeen valinnan jälkeen avautuvassa esitäytetyssä ennakkoilmoituksessa on tässä vaiheessa kaksi välilehteä: Perustiedot ja Hankesuunnitelma. Ensin täytetään Perustiedot, joka käsittää tiedot hakijasta, hakemuksen tekijästä eli vastuuhenkilöstä, neuvojasta, neuvottavasta tilasta ja sen sijaintitiedoista.

 Hakija ja yhteystiedot

Hakijan yhteystiedot

 

Hakija ja yhteystiedot tulevat suoraa Kaupparekisteristä tai YTJ:stä eikä niitä pysty muuttamaan Hyrrässä. Tarvittavat muutokset on tehtävä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ). Voit myös ilmoittaa Maaseutuhallinnossa käytettävän osoitteen kohdasta Omat tiedot/profiili (kts. Yleistä Hyrrän käytöstä). Ainoa muutettava (täydennettävä) tieto hakemuksella on www-osoite. Voit muokata www-osoitetta painamalla Muokkaa-painikkeesta, jonka jälkeen aukeaa www-osoite otsikon alle laatikko osoitteen kirjoittamista varten. Tiedon tallentaminen tapahtuu Tallenna-painikkeesta.

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilön tiedot

Hankkeen Vastuuhenkilö on henkilö, joka voi allekirjoittaa ja lähettää neuvontaan liittyvän ennakkoilmoituksen. Järjestelmään tunnistautunut henkilö lisätään automaattisesti vastuuhenkilöksi.

Huom! Ennakkoilmoitusta jätettäessä vastuuhenkilön ei tarvitse olla allekirjoitusoikeuden omaava henkilö. Ilmoituksen saa tehdä kuka tahansa tehtävän hoitoon organisaatiossa vastuutettu henkilö, esimerkiksi sihteeri tai itse neuvoja. Ennakkoilmoituksen ja maksuhakemuksen allekirjoittaminen vaatii henkilölle annetut Hyrrä-hakija-oikeudet Katso-palvelussa.

Muutettavia (täydentäviä) tietoja tässä osassa ovat:

  • Valinnalla allekirjoitus määritellään vastuuhenkilön allekirjoitusoikeus. Valinnan saat pois päältä/päälle klikkaamalla valinnan edessä olevaan neliöön "väkänen" (valittu) tai ottaa pois (ei valittuna). Ilmoitukselle pitää olla yksi allekirjoittaja.
  • Henkilön rooli hankkeessa/organisaatiossa -kohtaan lisätään vastuuhenkilön rooli.
  • Vastuuhenkilön tiedoista voit muuttaa (täydentää) puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta. Nämä tiedot ovat pakollisia.

Neuvojan valinta

Neuvojat-kohdassa valitse alasvetolaatikon listalta sen neuvojan nimi, joka neuvonnan suorittaa. Listalla näkyy kaikki kyseisen organisaation neuvojat.

Täydennä Tilat-kohtaan neuvottavan tilan tilanumero ja paina Hae. Järjestelmä hakee tilanumeron perusteella tilan omistajan tiedot maatilarekisteristä.

Valitse ELY-keskus-kohdan alasvetolaatikosta kunta, jossa neuvottava tila sijaitsee neuvonnan toteutushetkellä. Valintasi jälkeen järjestelmä ilmoittaa kuntatiedon perusteella, mihin ELY-keskusalueeseen valittu kunta kuuluu ja missä toimivaltaisessa ELY-keskuksessa ennakkoilmoitus otetaan vastaan.

Lomakkeen tiedot tallentuvat Seuraava-painikkeesta, ja samalla näytölle avautuu Hankesuunnitelma-välilehti. Voit tallentaa perustiedot myös ikkunan vasemman yläreunan Tallenna-painikkeesta, jos haluat jatkaa ennakkoilmoituksen täyttämistä myöhemmin.

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma välilehti

Hankesuunnitelma-välilehdellä pakollisia tietoja ovat ohjelman mukainen Toimenpide, jota hanke toteuttaa sekä Kohdennettu toimi, joka on hankkeen sisältöä kuvaava tarkennettu tieto.

Kun olet tarkastanut välilehden, tallenna tiedot Tallenna-painikkeesta. Jos haluat jatkaa ilmoituksen täyttämistä, paina sivun lopussa olevaa Tallenna ja jatka -painiketta.

Jos valitset Tallenna ja jatka, ilmestyy ennakkoilmoitukseen kaksi uutta välilehteä: Kustannus ja rahoitus sekä Allekirjoitus ja lähetys.

Kustannus ja rahoitus

Kustannus ja rahoitus -välilehdellä ilmoitetaan neuvonnan kustannukset ja rahoitukset.

Kustannuksissa ilmoitetaan neuvonnan kustannukset, jotka voivat sisältää neuvonnan tuntityökustannukset, matkakorvauksia sekä toimistotyötä, jos kyseessä on sellainen neuvonta johon kuuluu toimistotyötä. Yhden neuvontakerran enimmäiskustannukset ovat 1 500 euroa. Yhdistys tai maatila voi saada neuvontaa koko ohjelmakauden aikana enintään 15 000 euron edestä. Neuvonnan arvonlisäveron osuuden maksaa neuvonnan saaja.

Kustannus ja rahoitus

Rahoitukseen syötetään haettavan avustuksen määrä. Rahoituksen on oltava yhtä suuri kustannusten kanssa. Harmaalla taustavärin laatikot sisältävät laskentakaavoja, joita käyttäjä voi niitä muuttaa.

Tallenna tiedot joko Tallenna-painikkeesta. Jos haluat jatkaa hakemuksen täyttämistä, valitse Seuraava, jolloin täytettäväksi  avautuu välilehti Allekirjoitus ja lähetys.

 

Allekirjoitus ja lähettäminen

Myös allekirjoitus ja lähettäminen tapahtuvat sähköisesti.

Perustiedot-välilehdellä allekirjoittajaksi merkityn vastuuhenkilön pitää allekirjoittaa ennakkoilmoitus ennen lähettämistä. Allekirjoittajalla tulee olla Suomi.fi valtuudet allekirjoitusta varten (kts. Suomi.fi-valtuus).

Allekirjoittaminen tapahtuu klikkaamalla Allekirjoitan yllä mainitut tiedot oikeiksi -tekstin edessä olevaa ruutua. Ruutuun ilmestyy täppä ja sen viereen laatikko, jossa lukee Allekirjoita. Paina sitä ja olet allekirjoittanut ilmoituksen.  Allekirjoituksen alle ilmestyy painike Lähetä, josta lähetät ennakkoilmoituksen ELY-keskukseen. Saat ilmoituksen, kun ennakkoilmoitus on lähetetty onnistuneesti.

Allekirjoitus ja vakuutus

Jos haluat muuttaa ilmoitusta, joka on allekirjoitettu, mutta jota ei ole lähetetty, sinun täytyy ensin poistaa allekirjoitus, minkä jälkeen pääset muuttamaan tietoja. Tämä tapahtuu valitsemalla Poista allekirjoitukset. Muista, että jos poistat allekirjoituksen muokkausta varten, pitää ilmoitus allekirjoittaa uudestaan ennen kuin sen uudelleen lähettäminen on mahdollista.

Lähettäminen

 

Jos olet jo lähettänyt ilmoituksen, mutta sitä ei ole vielä otettu viranomaiskäsittelyyn, voit muokata hakemusta. Tämä tapahtuu  vasemman reunan Toiminnot-otsikon alla olevasta Palauta ja muokkaa -painikkeesta. Pääset muokkaamaan ilmoitusta, kun olet ensin poistanut kaikki allekirjoitukset edellä olevan ohjeen mukaisesti. Muista, että jos poistat allekirjoitukset muokkausta varten, pitää ilmoitus allekirjoittaa ja lähettää  uudelleen.

 

Peruuta ja muokkaa

Ennakkoilmoituksen jättämisen jälkeen voit aloittaa neuvonnan.

MAKSUHAKEMUKSEN ALOITTAMINEN

Kirjauduttuasi Hyrrään (katso Kirjautuminen) pääset tarkastelemaan kaikkia hakemuksiasi kohdasta Hankkeet.

Ohjeet hankekirjaston käyttöön löydät kohdasta Hankekirjasto.

Ennakkoilmoitusten kuittaamisen yhteydessä tehdään ilmoituksille ELY-keskuksessa tekninen tukipäätös. Tukipäätöksen jälkeen maksuhakemuksen tekeminen on mahdollista.

Jos hankkeita on paljon, voit hakea Hankkeet-osiossa Laajennettu haku -toiminnolla löytääksesi kaikki ne hankkeet, joille on tehty tukipäätös. Tämä tapahtuu klikkaamalla oikeassa reunassa olevaa tekstiä Laajennettu haku. Tämä avaa valintakriteerilaatikot. Valitse hakemuksen tilanteeksi Tukipäätös tehty ja klikkaa Haku-painiketta. Saat hakutuloksen laatikoiden alapuolelle.

Haluttu ennakkoilmoitus avautuu klikkaamalla kyseisen laatikon sisällä hiirellä.

Näytä historia -painikkeesta saat esille listan käsittelyvaiheista, jotka hakemus on käynyt läpi. Painamalla Piilota historia näkyy vain viimeisin tapahtuma.

Kohdasta Avaa aukeaa ennakkoilmoituksesi, johon teknisen tukipäätöksen teon jälkeen on ilmestynyt välilehti Päätös.

Tee maksuhakemus -painikkeesta aukeaa maksuhakemus.

 

MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN

Kun ennakkoilmoitukselle on tehty tukipäätös ja ilmoitettu neuvonta on annettu, voit tehdä maksuhakemuksen.

Muista jättää neuvontakorvauksen maksuhakemus kuuden kuukauden kuluessa ennakkoilmoituksesta!

Aloita maksuhakemuksen tekeminen ennakkoilmoituksen Päätös-välilehden alaosasta. Tarkista, että maksuhakemuksen tyyppinä on loppumaksu. Tämän jälkeen paina Tee maksuhakemus.

Maksuhakemus koostuu kolmesta välilehdestä: Perustiedot, Kustannus ja rahoitus sekä Allekirjoitus ja lähetys.

Perustiedot-välilehdellä annettavat tiedot

Hakija ja hänen yhteystietonsa

Hakijan nimi tulee Suomi.fi-tunnistuksesta sisäänkirjautuvan henkilön tietojen mukaan. Tee tarvittavat muutokset organisaation osoitetietoihin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Voit myös il­moit­taa Maa­seu­tu­hal­lin­nos­sa käytet­tä­vän osoit­teen koh­das­ta Omat tie­dot/pro­fii­li (katso Yleis­tä Hyr­rän käy­tös­tä).

Ainoat suoraan hakemuksella muutettavat (täydennettävät) tiedot ovat www-osoite ja tilinumero. Tilinumero valitaan laatikossa olevasta nuolesta, jota painamalla aukeaa valikko.

neuvoja uusi tilinumero

Jos olet jo aikaisemmin hakenut maksatusta, löydät tallentamasi tilinumerot Tallennetut-otsikon alta. Jos haluat syöttää uuden tilinumeron, valitse Lisää uusi tilinumero.

Tilinumero syötetään IBAN-muodossa (FIxx xxxx xxxx xxxx xx).  Järjestelmä antaa BIC-koodin automaattisesti. Paina Lisää, jotta tilinumero tallentuu järjestelmään.

Neuvontakorvaus maksetaan ilmoitetulle tilille.

Neuvonta on toteutettu ryhmäneuvontana

neuvoja ryhmäneuvonta

Jos neuvontaa on annettu useammalle tilalle samanaikaisesti, valitse Neuvonta on toteutettu ryhmäneuvontana klikkaamalla tekstin edessä olevaan laatikkoon täppä. Tämän jälkeen ilmestyy alle tekstilaatikko, jossa ilmoitetaan kaikkien neuvontaa saaneiden tilojen tilatunnukset ja hankenumerot.

Vastuuhenkilö ja muut maksuhakemuksella ilmoitettavat henkilöt

Järjestelmään kirjautunut henkilö tulee automaattisesti vastuuhenkilöksi. Jos henkilö on kuitenkin joku toinen,valitse Lisää vastuuhenkilö hetulla. Järjestelmä avaa laatikon, jossa lukee Syötä henkilötunnus. Kun olet syöttänyt henkilötunnuksen, paina Hae, ja järjestelmä hakee henkilön nimen. Määritä hänelle allekirjoitusoikeus klikkaamalla Rooli-otsikon alla olevaan Allekirjoittaja-laatikkoon täppä. Tarkista vastuuhenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite ja korjaa/täydennä ne tarvittaessa.

Jos maksuhakemuksesta lisätietoja antaa joku muu kuin vastuuhenkilö, ilmoita hänen nimensä ja yhteystiedot kohdassa Maksuhakemuksesta lisätietoja antava henkilö.

Jos vastuuhenkilöksi valittu henkilö ei allekirjoita maksuhakemusta, voit lisätä varsinaisen maksuhakemuksen allekirjoittajan tiedot kohtaan Lisää toinen vastuuhenkilö. Lisää henkilö painamalla Valitse vastuuhenkilö. Voit valita henkilön alasvetolaatikosta. Jos nimeä ei ole siellä, valitse Lisää vastuuhenkilö hetulla. Lisää avautuvaan laatikkoon henkilön henkilötunnus ja paina Hae. Henkilön tiedot ilmestyvät lomakkeelle. Henkilölle laitetaan täppä kohtaan Allekirjoittaja, jos hän toimii maksuhakemuksen allekirjoittajana. Allekirjoittajaksi merkityn henkilön tulee kirjautua Hyrrään omilla tunnuksillaan, jotta hän voi allekirjoittaa ja lähettää hakemuksen.

Maksuhakemuksen voi täyttää ja lähettää henkilö, jolle organisaation pääkäyttäjä on antanut Katso-palvelussa Hyrrä-hakija-oikeuden. Henkilön ei tarvitse olla organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö, vaan Hyrrä-hakija-valtuutus Katso-palvelussa riittää maksuhakemuksen allekirjoittamiseksi ja lähettämiseksi.

Ennakkoilmoituksella ilmoitetun neuvojan ja neuvontaa saaneen tilan tiedot tulevat automaattisesti ennakkoilmoitukselta.

Kirjanpito

Tässä kohdassa ilmoitetaan organisaation kirjanpitäjä, kirjanpidon säilytyspaikka ja säilytyspaikan postinumero sekä mahdolliset näitä tietoja koskevat lisätiedot.

Liitteet

Maksuhakemuksen vaadittavat liitteet lisätään painikkeesta Lisää liite. Selaa-painikkeesta aukeaa tietokoneesi resurssienhallinnan ikkuna, josta pääset valitsemaan tarvittavan liitetiedoston. Jos olet antanut neuvontaa sellaisesta aihealueesta, josta on tehty jokin suunnitelma, liitä suunnitelma maksuhakemuksen liitteeksi. Liitteiden lisäys on pakollista ennen maksuhakemuksen lähettämistä.

Lomake 454

Aihealueet

neuvoja aihealueet

neuvoja ensisijainen

Aihealue-listalta rastitetaan ne kohdat, joista neuvontaa on annettu kyseisellä neuvontakerralla. Näkyvillä ovat aihealueet, joista kyseisellä neuvojalla on ollut oikeus antaa neuvontaa. Plusmerkeistä (+) avataan valikot ja miinusmerkistä (-) suljetaan. Valituista aihealueista yksi on valittava ensisijaiseksi.

Kustannukset ja rahoitukset

neuvoja maksuhakemus kustannukset ja rahoitus

Ilmoita kustannuksiin toteutuneet neuvonnan kustannukset, joista maksuhakemus muodostuu. Neuvonnan kustannukset jaetaan varsinaisiin neuvontakäynnistä aiheutuneisiin kustannuksiin, mahdollisesti toimistotyön kustannuksiin ja matkakustannuksiin. Rahoituksissa ilmoitetaan kustannuksia vastaava summa kohdassa Haettava tuki/avustus. Kohdassa Hyväksytyt näkyy ennakkoilmoituksella ilmoitetun ennakkovarauksen määrä. Tätä määrää ei voi maksuhakemuksella ylittää.

Harmaat kentät sisältävät laskentakaavoja, eikä niihin voi lisätä tietoja. Tiedot tallentuvat Seuraava-painikkeesta, josta pääset Allekirjoitus ja lähetys -välilehdelle. Voit tallentaa tiedot myös lomakkeen vasemmassa yläreunassa olevasta Tallenna-painikkeesta, jos haluat jatkaa hakemuksen tekemistä myöhemmin.

Allekirjoitus ja lähettäminen

neuvoja maksuhakemus allekirjoitus

Perustiedot-välilehdellä määritelty allekirjoittaja voi allekirjoittaa maksuhakemuksen.

Klikkaa täppä kohtaan Vakuutan tiedot oikeaksi ja paina Allekirjoita. Tämän jälkeen Edellinen-painikkeen viereen ilmestyy Lähetä hakemus -painike, josta lähetät hakemuksen.

Allekirjoitus-painikkeen tilalle ilmestyy Poista allekirjoitukset -painike. Poistamalla allekirjoitukset pääset vielä muuttamaan hakemuksen tietoja. Hakemukselle tehtyjen muutosten jälkeen hakemus on allekirjoitettava uudestaan, jotta voit lähettää sen.

Muista lähettää maksuhakemus painamalla Lähetä!

Maksuhakemuksen tilan tarkastelu

Kun maksuhakemus on ensimmäisen kerran tallennettu, löytyy se hankekirjastosta hankenumeron kautta. Klikkaamalla laatikon auki saat valitun hankkeen tiedot. Tukihakemuksen alapuolelle on ilmestynyt laatikko, jossa lukee Maksuhakemus. Maksuhakemuksen saat avattua klikkaamalla Avaa. Klikkaamalla Poista maksuhakemus saat poistettua keskeneräisen maksuhakemuksen.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.9.2021