Maatalousluonnon monimuotoisuuden edistäminen (LUMO)

Tavoitteet

LUMO-projektin tavoitteena on maatalousluonnon monimuotoisuuden edistäminen ja vaaliminen tuottamalla viljelijöille, ELY-keskuksille, neuvojille ja kunnille ajankohtainen, selkeä ja kohderyhmien käytännön työtä palveleva kokonaisuus aiheesta.

Materiaali tuotetaan projektin kohderyhmille keinoista, joiden avulla maatalousluonnon monimuotoisuutta voidaan käytännössä vaalia. Erityisinä painoaloina ovat luonnonlaitumet, pölyttäjähyönteispellot, riistapellot, kosteikot ja alkuperäisrodut. Projektissa tuotettu materiaali tukee tuenhakijoita, hallintoa ja neuvojia tulevan rahoituskauden aikana. Projektin toimenpiteet on suunniteltu kattavan nykytilan kartoituksen jälkeen.

Projektissa toteutetaan seuraavat asiat: 

 • Monimuotoinen maatila -verkkokokonaisuus, joka sisältää aiheesta perustietoa ja käytännön tietoa luonnon monimuotoisuuden edistämiseen maatiloilla
 • Syventävä perehdytys luonnonlaitumiin ja perinnebiotooppeihin -verkkokokonaisuus, joka auttaa luonnontuntemuksen kasvattamisessa, tukijärjestelmän mukaisten alojen tunnistamisessa ja hoidossa sekä ammatillisessa kehittymisessä
 • LUMO-kurssi avoimeen opintotarjontaan suoritettavaksi
 • Viestintäkampanja aiheen kiinnostavuuden kasvattamiseksi ja verkkokokonaisuuksien lanseeraamiseksi
 • Verkostoitumistilaisuus kaikille aiheesta kiinnostuneille ja aihetta edistäville

Projektin tavoitteena on osallistaa projektin kohde- ja sidosryhmiä laajasti mukaan projektin toteutukseen.

Projektin arvoina painottuvat Ruokaviraston arvot eli ratkaisukeskeisyys, avoimuus ja keskinäinen arvostus.

Projektin viestintäasiantuntija antaa projektista mielellään lisätietoja. Voit laittaa sähköpostia osoitteeseen paula.nykanen@ruokavirasto.fi.

Projektin tausta

Projektin taustalla on maa- ja metsätalousministeriön projektirahoitus maatalousluonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Tehtävä toimeenpanee Marinin hallitusohjelmaan 2019 kirjattua tavoitetta luonnon monimuotoisuuden edistämisestä.

Suomen luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen jatkuu. Uusimpien arvioiden mukaan Suomen luontotyypeistä on uhanalaisia lähes puolet ja lajeista reilu kymmenes. Hallitustenvälisen luontopaneelin IPBES:n mukaan luonnon monimuotoisuus heikkenee globaalisti ennen näkemättömän nopeasti ihmisen aiheuttamien vaikutusten vuoksi. Suomi on sitoutunut omalta osaltaan pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen. Tämä edellyttää nopeita ja kattavia toimia.

Kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen on mahdollista vain, jos ilmaston lämpeneminen ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen pysäytetään.

Asiasanat:

maatalousluonnon monimuotoisuus, biodiversiteetti, viestintä, luonnonlaitumet, kosteikot, alkuperäisrodut, pölyttäjähyönteispellot, riistapellot

Projektin vastuullinen johtaja:

Jukka Pekonniemi, maatalousosaston johtaja

Projektin vastuuhenkilö:

Paula Nykänen, viestintäasiantuntija

Yhteistyötahot:

 • maa- ja metsätalousministeriö
 • maatalousluonnon monimuotoisuutta edistävät hankkeet
 • Baltic Sea Action Group
 • viljelijät, neuvojat, ELY-keskukset, kunnat
 • maaseutuverkosto
 • ProAgria
 • Maa- ja kotitalousnaiset
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Vihreä kasvu -työryhmä
 • Metsähallitus
 • WWF
 • Luonnon- ja riistanhoitosäätiö
 • Suomen riistakeskus

Yhteistyötahojen lista täydentyy projektin edetessä. 

Projektin vaihe:

käynnissä

Aloitusvuosi:

2021

Lopetusvuosi:

2022

Projektin rahoittaa:

Maa- ja metsätalousministeriö

Sivu on viimeksi päivitetty 1.4.2022