Kasvien ja kasvituotteiden tuonti EU:n ulkopuolelta

Tiettyjen kasvien ja kasvituotteiden tuonnille EU:n ulkopuolisista maista on lainsäädännössä asetettu rajoituksia, jotta kasvitaudit ja tuholaiset eivät leviäisi tuotteiden mukana ja jotta maahantuotavan lisäysaineiston laatu vastaisi EU:n ja kansainvälisiä vaatimuksia. Tuotteilta vaaditaan erilaisia todistuksia, ja ne on tarkastettava maahantuonnin yhteydessä. Maahantuojan on rekisteröidyttävä Ruokaviraston rekisteriin. Osa tuotteista on kokonaan tuontikiellossa.

Alla kuvattu menettely koskee myös puutavaran tuontia, josta voit lukea lisää täältä.

Kasvien ja kasvituotteiden tuontivaatimukset muuttuvat 14.12.2019

Kasvinterveyttä ja lisäysaineistoa koskevia vaatimuksia on asetettu seuraaville tuotteille:

Huom. Nämä vaatimukset ovat voimassa 14.12.2019 saakka.

  • Taimitarhakasvit ja muu taimiaineisto
  • Metsäpuiden taimiaineisto > Huomioi lisävaatimukset
  • Kylvösiemenet > Huomioi lisävaatimukset
  • Ruukkukasvit, leikkokukat (osa)
  • Tuoreet hedelmät ja vihannekset (suurin osa)
  • Peruna (tuontikiellossa)
  • Vilja

Maahantuontikiellot

Osa kasveista ja kasvituotteista on kokonaan tuontikiellossa EU:n ulkopuolisista maista. Näitä ovat esim. tulipoltteen isäntäkasvit, havukasvit ja peruna. Maahantuontikiellossa olevat tuotteet on lueteltu Ruokaviraston ohjeessa, jonka löydät kasvien tuontia koskevista ohjeista.

Kasvinterveystodistus

Kasvinterveystodistus ja tarkastus maahantuonnin yhteydessä vaaditaan kaikilta taimilta, pistokkailta, ruukkukasveilta yms. istutettavaksi tarkoitetuilta kasveilta sekä osalta siemeniä, leikkokukkia ja tuoreita kasviksia. Kasvinterveystodistuksen myöntää lähettäjämaan viranomainen. Todistus on osoitus siitä, että maahantuotavat tuotteet on tarkastettu Suomen vaatimusten mukaisesti. Kasvinterveystodistusta vaativat tuotteet on lueteltu Ruokaviraston ohjeessa, jonka löydät kasvien tuontia koskevista ohjeista.

Maahantuojan pitää rekisteröityä

Kasvinterveystodistusta vaativia tuotteita maahantuovan on rekisteröidyttävä Ruokaviraston kasvinsuojelurekisteriin. Rekisteröitymisohjeet ja lomakkeen löydät täältä. Tiettyjen kasvilajien kylvösiemeniä maahantuotaessa on lisäksi rekisteröidyttävä siemenyksikön rekisteriin.

Tarkastuksen tilaaminen

Kasvinterveystodistusta vaativat tuotteet tarkastetaan maahantuonnin yhteydessä. Tarkastuksen tekee Ruokaviraston tai ELY-keskuksen tarkastaja. Maahantuotavasta lähetyksestä ilmoitetaan ennen lähetyksen saapumista maahantuontipaikan kasvintarkastajalle.

Traces-järjestelmä

Vuosien 2018-2019 aikana aloitetaan kasvinterveystodistusta vaativien tuotteiden tuonnissa TracesNT -järjestelmän käyttö. Lue lisää Traces-järjestelmästä.

Tarkastusmaksut

Tarkastukset ovat maksullisia. Tarkastusmaksut löydät hinnastosta.

Sallitut maahantuontipaikat

Kasvinterveystodistusta vaativan lähetyksen maahantuonti on sallittua seuraavien maahantuontipaikkojen kautta:

  • Satamat: Hamina, Helsinki, Kaskinen, Kemi, Kokkola, Kotka, Oulu, Pietarsaari, Pori, Raahe, Rauma ja Turku
  • Lentokentät: Helsinki-Vantaa, Tampere ja Turku
  • Maarajan ylityspaikat: Karigasniemi, Lappeenranta, Niirala, Nuijamaa, Näätämö, Vaalimaa, Vainikkala ja Vartius.

Venäjältä peräisin olevaa puutavaraa saa tuoda myös useiden muiden maahantuontipaikkojen kautta.

Poikkeuslupa tutkimustarkoituksiin

Tutkimustarkoituksia varten on mahdollista saada lupa poiketa kasvien tuontivaatimuksista (esim. tuonti ilman kasvinterveystodistusta). Ehtona luvan saannille on, että tuonti ei aiheuta vaaraa kasvintuhoojien leviämisestä. Jos tarvitset poikkeusluvan tutkimustarkoituksiin, ota yhteyttä kasvinterveys@ruokavirasto.fi. 


Yhteydenotot