Kiina

Tältä sivulta löydät tietoa elintarvikeketjun tuotteiden kaupallisesta viennistä Suomesta Kiinaan. Tietoa yksityismatkailijalle löydät matkustus -sivultamme. Matkustajaviemisiä koskevista ohjeista ja rajoituksista löydät tietoa kohdemaan tullin internetsivuilta. Ohjeita lemmikin kanssa matkustavalle löydät henkilöasiakkaat-sivuiltamme.

Suomesta on viety Kiinaan viime vuosina esimerkiksi maitotuotteita, sianlihaa, marjapakasteita ja kasvimehuja.

Tutustu Kiinan vientivaatimuksiin tämän sivun tietojen ja linkkien avulla. Hae lisäksi EU:n Access2Markets-sivustolta maa- ja tuotekohtaiset tiedot esimerkiksi vientikäytännöistä ja tullitariffeista.

Ajankohtaista

Kiina tiukentaa tuontivaatimuksiaan

Kiinan Tullin GACC:n sivuilla on julkaistu uusia säädöksiä, jotka koskevat muun muassa lähes kaikkien Kiinaan vietävien elintarviketuotteiden valmistajien ja varastoijien rekisteröintiä. Säädösten ilmoitetaan astuvan voimaan 1.1.2022.

Lisätietoa:

Kiinan antamat koronavirukseen liittyvät ohjeet ja vaatimukset voivat vaikuttaa vientiin

Ruokaviraston vientijaoston saamien tietojen mukaan Kiinan viranomainen kokee, että tuontituotteet aiheuttavat riskin koronaviruksen leviämiseen Kiinassa. Kiinan viranomainen on julkaissut kaupallisia toimijoita koskevia ohjeita koskien muun muassa konttien ja ulkopakkausten desinfiointia. Tuontitavaroita käsitteleville ja myyville yrityksille annetaan myös muita toimintaohjeita. Viimeisimmät ohjeet koskevat kaikkia Kiinaan vietäviä tuotteita, myös muita kuin elintarvikkeita.

Vaatimuksia asetetaan kaikkien ulkomailta saapuvien tavaroiden ja kuljetusvälineiden testaukseen, desinfiointiin ja erillään käsittelyyn, tuontituotteita käsittelevän henkilökunnan rokottamiseen, eristämiseen, testaukseen, toimintaan ja valvontaan, sekä tuotteiden jäljitettävyyteen.

Ohjeiden vaatimukset voivat entisestään hidastaa tuontiprosessia Kiinassa. Yritysten on hyvä huomioida, että lähetykset Kiinaan ja Kiinasta voivat viivästyä huomattavasti.

Lisätietoa:

Vientiin liittyviä viranomaisia

Viennin kannalta olennaiset viranomaiset ovat:

Markkinoillepääsy

Kiinan lainsäädäntö on moninaista ja muuttuvaista. Kiinalla on enemmän elintarvikevientiin liittyviä viranomaisvaatimuksia kuin monella muulla maalla. Lupaprosessit kestävät yleensä vuosia.

Jos suunnittelet elintarvikevientiä Kiinaan, perehdy huolella lainsäädännön periaatteisiin ja varmistu etukäteen, että tuotettasi saa ylipäänsä viedä maahan. Esimerkkejä tuotekohtaisista standardeista löydät vientivalvontajärjestelmä-sivulta.

Kahdenväliset viennin sopimukset / maahyväksynnät

Joillekin elintarvikkeille tarvitaan Kiinan maahyväksyntä, jotta tuotteiden vienti Kiinaan olisi ylipäätään mahdollista. Pääasiassa näistä neuvottelevat maa- ja metsätalousministeriö ja kiinalainen GACC. Katso alla olevasta taulukosta, mitä tuoteryhmiä tämä koskee ja mitä sopimuksia Suomella on tällä hetkellä.

Elintarvikeryhmät, joille maahyväksyntä tarvitaan

Suomen sopimukset / maahyväksynnät

liha sopimus pakastetun sianlihan viennistä (2011), siipikarjanlihan markkinoillepääsyhanke käynnissä
kalastustuotteet sopimus viennissä käytettävästä eläinterveystodistuksesta (sopimus 2012,  vuonna 2021 neuvottelut todistuksesta ovat kesken): lajit ja tuotteet määritelty
maitotuotteet sopimus viennissä käytettävästä eläinterveystodistuksesta (2010): tuotteet määritelty laitoskohtaisesti
tuoreet, pakastetut ja kuivatut hedelmät ja marjat sopimus pakastemustikan ja -puolukan viennistä
sienet  
pähkinät ja siemenet  
viljatuotteet sopimus kauran, kaurahiutaleiden ja -jauhon sekä ohran viennistä
hunaja vienti ei tällä hetkellä ole mahdollista

Jalostetuille kasviperäisille elintarvikkeille tai juomille ei toistaiseksi ole edellytetty kahdenvälisiä sopimuksia viennin aloittamiseksi. Jalostettujen elintarvikkeiden tulee olla niitä koskevien standardien mukaisia ja sisältää vain niissä sallittuja ainesosia.  

Auditoinnit ja laitoshyväksynnät

Maahyväksynnän tai vientitodistuksen olemassaolo ei mahdollista vientiä suoraan. Kiina edellyttää lisäksi laitos- ja jopa tuotekohtaista vientihyväksyntää ja laitosten rekisteröintiä. Tämän lisäksi Kiina edellyttää, että Ruokavirasto auditoi eläinperäisiä tuotteita valmistavia vientilaitoksia säännöllisesti ja raportoi valvontatuloksista vuosittain.

Elintarvikkeet

Kalastustuotteet

Kalastustuotteiden vienti Kiinaan on mahdollista ainoastaan GACC:n hyväksymistä laitoksista. Laitoshyväksyntä tapahtuu Ruokaviraston kautta. Perehdy Kiinan lainsäädäntöön ja varmista, että yrityksesi toiminta ja vientituote täyttävät ne. Lupaprosessit ovat yleensä pitkiä, jopa vuosia kestäviä. Ensimmäiset suomalaiset kalastustuotteita valmistavat laitokset saivat vientiluvan Kiinaan alkuvuonna 2019. Lisätietoa laitosrekisteröinnistä: kiina@ruokavirasto.fi.

Kun yrityksesi vie kalastustuotteita Kiinaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Kiinan sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Huom.! Neuvottelut todistuksen käytöstä ovat tällä hetkellä kesken. Lisätietoja todistuksen käytöstä: kiina@ruokavirasto.fi.

Kasviöljyt

Kasviöljyjen vienti Kiinaan on mahdollista ainoastaan Kiinan hyväksymistä yrityksistä. Lisätietoa hyväksymisestä: kiina@ruokavirasto.fi.

Kaura ja ohra

Suomella ja Kiinalla on vientisopimus kauran, kaurahiutaleiden ja -jauhon sekä ohran viennistä. Sopimus ei kata kylvösiementä.

Kauran tai ohran vienti Kiinaan on mahdollista ainoastaan Kiinan hyväksymistä yrityksistä. Tiedot uusista hyväksytyistä viejistä ja varastointiyrityksistä päivitetään korkeintaan kaksi kertaa vuodessa, ja ilmoitus vientiaikeista tulee olla tehtynä Ruokavirastolle viimeistään 30.4. vuoden ensimmäisen päivityksen osalta ja 31.10. mennessä toisen päivityksen osalta.

On hyvä varautua siihen, että hyväksymisprosessissa kestää useita kuukausia, jopa vuoden. Ilmoita siis kauran tai ohran vientiaikeista hyvissä ajoin ennen viennin aloittamista sähköpostitse: kasvienvienti@ruokavirasto.fi. Ruokavirasto on sinuun yhteydessä Kiinan erityisvaatimusten suhteen.

Luomutuotteet

Maakohtaista tietoa luomutuotteiden viennistä löydät luomutuotteiden vienti -sivultamme.

Maitotuotteet

Maitotuotteiden vienti Kiinaan on mahdollista ainoastaan GACC:n hyväksymistä laitoksista. Laitoshyväksyntä tapahtuu Ruokaviraston kautta. Perehdy Kiinan lainsäädäntöön ja varmista, että yrityksesi toiminta ja vientituote täyttävät ne.

Ruokavirasto auditoi laitoksen ja varmistaa, että laitos täyttää Kiinan vaatimukset. Hyväksytyn auditoinnin jälkeen Ruokavirasto laatii "Declaration of compliance" -vakuutuksen ja lähettää hyväksymishakemuksen GACC:lle. GACC tulee vielä pääsääntöisesti itse auditoimaan vientihyväksyntää hakeneen laitoksen. Kiinan-vientiin hyväksytyn laitoksen on kuuluttava Ruokaviraston vientivalvontajärjestelmään. Lisätietoa laitosrekisteröinnistä: kiina@ruokavirasto.fi.

Kun yrityksesi vie maitotuotteita Kiinaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Kiinan sopimasta todistuksesta ja erillisistä vientivaatimuksista löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. 

Mallas

Suomesta ei tällä hetkellä ole mahdollista viedä mallasta Kiinaan. Ruokavirastossa on ollut vuodesta 2018 lähtien käynnissä maltaan markkinoillepääsyhanke, mutta hyväksyntäprosessi on vielä kesken. Lisätietoa: vientihankkeet@ruokavirasto.fi.

Pakastemustikka ja -puolukka

Pakastemustikan ja -puolukan vienti Kiinaan on mahdollista ainoastaan Kiinan rekisteröimistä yrityksistä. Lisätietoa: kiina@ruokavirasto.fi.

Sianliha

Sianlihan vienti Kiinaan on mahdollista ainoastaan GACC:n hyväksymistä laitoksista. Laitoshyväksyntä tapahtuu Ruokaviraston kautta. Perehdy Kiinan lainsäädäntöön ja varmista, että yrityksesi toiminta ja vientituote täyttävät ne.

Ruokavirasto auditoi laitoksen ja varmistaa, että laitos täyttää Kiinan vaatimukset. Hyväksytyn auditoinnin jälkeen Ruokavirasto laatii "Declaration of compliance" -vakuutuksen ja lähettää hyväksymishakemuksen GACC:lle. GACC tulee vielä pääsääntöisesti itse auditoimaan vientihyväksyntää hakeneen laitoksen. Kiinan-vientiin hyväksytyn laitoksen on kuuluttava Ruokaviraston vientivalvontajärjestelmään. Lisätietoa laitosrekisteröinnistä: kiina@ruokavirasto.fi.

Kun yrityksesi vie sianlihaa Kiinaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Kiinan sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. 

Siipikarjanliha

Suomesta ei tällä hetkellä ole mahdollista viedä siipikarjanlihaa Kiinaan. Ruokavirastossa on ollut vuodesta 2018 lähtien käynnissä siipikarjanlihan markkinoillepääsyhanke, mutta hyväksyntäprosessi on vielä kesken. Lisätietoa: vientihankkeet@ruokavirasto.fi.

Eläimet, alkiot ja sukusolut

Ketut

Suomi ja Kiina ovat sopineet eläinterveystodistuksista eläville ketuille. Huhtikuussa 2021 Kiinan Tullin Eläin- ja kasvinterveyden osastolta saadun tiedon mukaan Kiinaan ei ole toistaiseksi COVID-19 pandemian tähden sallittua tuoda villieläimiä, mukaan lukien kettuja. Kiinassa villieläin-termi viittaa tarhattuun riistaan, turkiseläimiin ja perinteisen kiinalaisen lääkinnän käyttöön tarhattuihin eläimiin. 

Lisätietoa: kiina@ruokavirasto.fi.

Puutavara

Puutavaralla pitää yleensä olla kasvinterveystodistus (Phytosanitary Certificate), kun sitä viedään EU:n ulkopuolisiin maihin. Kasvinterveystodistuksen myöntää Ruokavirasto, ja edellytyksenä on, että puutavara on tarkastettua. Lue lisää puutavaran viennistä.

Rehut, sivutuotteet ja lannoitteet

Höyhenet, untuva ja sulat

Höyhenten, untuvien ja sulkien vienti Kiinaan on mahdollista ainoastaan Kiinan hyväksymistä yrityksistä. Suomi ja Kiina ovat sopineet eläinterveystodistuksesta höyhenille ja untuvalle. Lisätietoa hyväksymisestä ja todistuksesta: kiina@ruokavirasto.fi.

Kalanrehu

Suomi ja Kiina ovat sopineet kalanrehun vientiehdoista, mutta Kiinan viranomainen tarkastaa, hyväksyy ja rekisteröi kalanrehulaitoksen, ennen kuin vienti on mahdollista. Lisätietoa: kiina@ruokavirasto.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.8.2021