Kiina

Suomesta on viety Kiinaan viime vuosina esimerkiksi maitotuotteita, sianlihaa, marjapakasteita ja kasvimehuja.

Tutustu Kiinan vientivaatimuksiin tämän sivun tietojen ja linkkien avulla. Hae lisäksi EU:n Access2Markets-sivustolta maa- ja tuotekohtaiset tiedot esimerkiksi vientikäytännöistä ja tullitariffeista.

Vientiin liittyviä viranomaisia

Kiina uudisti hallintoaan vuonna 2018, minkä seurauksena syntyi uusia ministeriöitä ja ministeriötason virastoja. Tällä hetkellä viennin kannalta olennaiset viranomaiset ovat:

Markkinoillepääsy

Kiinan lainsäädäntö on moninaista ja muuttuvaista. Kiinalla on enemmän elintarvikevientiin liittyviä viranomaisvaatimuksia kuin monella muulla maalla. Lupaprosessit kestävät yleensä vuosia.

Jos suunnittelet elintarvikevientiä Kiinaan, perehdy huolella lainsäädännön periaatteisiin ja varmistu etukäteen, että tuotettasi saa ylipäänsä viedä maahan. Esimerkkejä tuotekohtaisista standardeista löydät vientivalvontajärjestelmä-sivulta.

Kahdenväliset viennin sopimukset / maahyväksynnät

Joillekin elintarvikkeille tarvitaan Kiinan maahyväksyntä, jotta tuotteiden vienti Kiinaan olisi ylipäätään mahdollista. Pääasiassa näistä neuvottelevat maa- ja metsätalousministeriö ja kiinalainen GACC. Katso alla olevasta taulukosta, mitä tuoteryhmiä tämä koskee ja mitä sopimuksia Suomella on tällä hetkellä.

Elintarvikeryhmät, joille maahyväksyntä tarvitaan

Suomen sopimukset / maahyväksynnät

liha sopimus pakastetun sianlihan viennistä (2011), siipikarjanlihan markkinoillepääsyhanke käynnissä
kalastustuotteet sopimus viennissä käytettävästä eläinlääkintötodistuksesta (2012): lajit ja tuotteet määritelty
maitotuotteet sopimus viennissä käytettävästä eläinlääkintötodistuksesta (2010): tuotteet määritelty laitoskohtaisesti
tuoreet, pakastetut ja kuivatut hedelmät ja marjat sopimus pakastemustikan viennistä
sienet  
pähkinät ja siemenet  
viljatuotteet sopimus kauran, kaurahiutaleiden ja -jauhon sekä ohran viennistä
hunaja vienti ei tällä hetkellä ole mahdollista

Jalostetuille kasviperäisille elintarvikkeille tai juomille ei toistaiseksi ole edellytetty kahdenvälisiä sopimuksia viennin aloittamiseksi. Jalostettujen elintarvikkeiden tulee olla niitä koskevien standardien mukaisia ja sisältää vain niissä sallittuja ainesosia.  

Auditoinnit ja laitoshyväksynnät

Maahyväksynnän tai vientitodistuksen olemassaolo ei mahdollista vientiä suoraan. Kiina edellyttää lisäksi laitos- ja jopa tuotekohtaista vientihyväksyntää ja laitosten rekisteröintiä. Tämän lisäksi Kiina edellyttää, että Ruokavirasto auditoi eläinperäisiä tuotteita valmistavia vientilaitoksia säännöllisesti ja raportoi valvontatuloksista vuosittain.

Elintarvikkeet

Kalastustuotteet

Kalastustuotteiden vienti Kiinaan on mahdollista ainoastaan GACC:n hyväksymistä laitoksista. Laitoshyväksyntä tapahtuu Ruokaviraston kautta. Perehdy Kiinan lainsäädäntöön ja varmista, että yrityksesi toiminta ja vientituote täyttävät ne. Lupaprosessit ovat yleensä pitkiä, jopa vuosia kestäviä. Ensimmäiset suomalaiset kalastustuotteita valmistavat laitokset saivat vientiluvan Kiinaan alkuvuonna 2019. Lisätietoa laitosrekisteröinnistä: kiina@ruokavirasto.fi.

Kun yrityksesi vie kalastustuotteita Kiinaan, tarvitset erän mukaan eläinlääkintötodistuksen. Suomen ja Kiinan sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. 

Kaura ja ohra

Suomella ja Kiinalla on vientisopimus kauran, kaurahiutaleiden ja -jauhon sekä ohran viennistä. Sopimus ei kata kylvösiementä.

Kauran tai ohran vienti Kiinaan on mahdollista ainoastaan Kiinan hyväksymistä yrityksistä. Tiedot uusista hyväksytyistä viejistä ja varastointiyrityksistä päivitetään korkeintaan kaksi kertaa vuodessa, ja ilmoitus vientiaikeista tulee olla tehtynä Ruokavirastolle viimeistään 30.4. ensimmäisen päivityksen osalta ja 31.10. mennessä toisen päivityksen osalta.

On hyvä varautua siihen, että hyväksymisprosessissa kestää useita kuukausia, jopa vuoden. Ilmoita siis kauran tai ohran vientiaikeista hyvissä ajoin ennen viennin aloittamista sähköpostitse: kasvienvienti@ruokavirasto.fi. Ruokavirasto on sinuun yhteydessä Kiinan erityisvaatimusten suhteen.

Luomutuotteet

Maakohtaista tietoa luomutuotteiden viennistä löydät luomutuotteiden vienti -sivultamme.

Maitotuotteet

Maitotuotteiden vienti Kiinaan on mahdollista ainoastaan GACC:n hyväksymistä laitoksista. Laitoshyväksyntä tapahtuu Ruokaviraston kautta. Perehdy Kiinan lainsäädäntöön ja varmista, että yrityksesi toiminta ja vientituote täyttävät ne.

Ruokavirasto auditoi laitoksen ja varmistaa, että laitos täyttää Kiinan vaatimukset. Hyväksytyn auditoinnin jälkeen Ruokavirasto laatii "Declaration of compliance" -vakuutuksen ja lähettää hyväksymishakemuksen GACC:lle. GACC tulee vielä pääsääntöisesti itse auditoimaan vientihyväksyntää hakeneen laitoksen. Kiinan-vientiin hyväksytyn laitoksen on kuuluttava Ruokaviraston vientivalvontajärjestelmään. Lisätietoa laitosrekisteröinnistä: kiina@ruokavirasto.fi.

Kun yrityksesi vie maitotuotteita Kiinaan, tarvitset erän mukaan eläinlääkintötodistuksen. Suomen ja Kiinan sopimasta todistuksesta ja erillisistä vientivaatimuksista löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. 

Mallas

Suomesta ei tällä hetkellä ole mahdollista viedä mallasta Kiinaan. Ruokavirastossa on ollut vuodesta 2018 lähtien käynnissä maltaan markkinoillepääsyhanke, mutta hyväksyntäprosessi on vielä kesken. Hanke on maksuton vuoden 2020 loppuun saakka. Lisätietoa: vientihankkeet@ruokavirasto.fi.

Sianliha

Sianlihan vienti Kiinaan on mahdollista ainoastaan GACC:n hyväksymistä laitoksista. Laitoshyväksyntä tapahtuu Ruokaviraston kautta. Perehdy Kiinan lainsäädäntöön ja varmista, että yrityksesi toiminta ja vientituote täyttävät ne.

Ruokavirasto auditoi laitoksen ja varmistaa, että laitos täyttää Kiinan vaatimukset. Hyväksytyn auditoinnin jälkeen Ruokavirasto laatii "Declaration of compliance" -vakuutuksen ja lähettää hyväksymishakemuksen GACC:lle. GACC tulee vielä pääsääntöisesti itse auditoimaan vientihyväksyntää hakeneen laitoksen. Kiinan-vientiin hyväksytyn laitoksen on kuuluttava Ruokaviraston vientivalvontajärjestelmään. Lisätietoa laitosrekisteröinnistä: kiina@ruokavirasto.fi.

Kun yrityksesi vie sianlihaa Kiinaan, tarvitset erän mukaan eläinlääkintötodistuksen. Suomen ja Kiinan sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistus on päivitetty 26.4.2020.

Siipikarjanliha

Suomesta ei tällä hetkellä ole mahdollista viedä siipikarjanlihaa Kiinaan. Ruokavirastossa on ollut vuodesta 2018 lähtien käynnissä siipikarjanlihan markkinoillepääsyhanke, mutta hyväksyntäprosessi on vielä kesken. Hanke on maksuton vuoden 2020 loppuun saakka. Lisätietoa: vientihankkeet@ruokavirasto.fi.

Eläimet, alkiot ja sukusolut

Ketut

Suomi ja Kiina ovat sopineet eläinlääkintötodistuksista eläville ketuille. Lisätietoa: kiina@ruokavirasto.fi.

Rehut, sivutuotteet ja lannoitteet

Kalanrehu

Suomesta ei tällä hetkellä ole mahdollista viedä kalanrehua Kiinaan. Ruokavirastossa on ollut vuodesta 2018 lähtien käynnissä kalanrehun markkinoillepääsyhanke, mutta hyväksyntäprosessi on vielä kesken. Hanke on maksuton vuoden 2020 loppuun saakka. Lisätietoa: vientihankkeet@ruokavirasto.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.12.2020