Kiina

Tältä sivulta löydät tietoa elintarvikeketjun tuotteiden kaupallisesta viennistä Suomesta Kiinaan. Tietoa yksityismatkailijalle löydät matkustus-sivultamme. Matkustajaviemisiä koskevista ohjeista ja rajoituksista löydät tietoa kohdemaan tullin internetsivuilta. Ohjeita lemmikin kanssa matkustavalle löydät henkilöasiakkaat-sivuiltamme.

Suomesta on viety Kiinaan viime vuosina esimerkiksi maitotuotteita, sianlihaa, marjapakasteita ja kasvimehuja.

Tutustu Kiinan vientivaatimuksiin tämän sivun tietojen ja linkkien avulla. Hae lisäksi EU:n Access2Markets-sivustolta maa- ja tuotekohtaiset tiedot esimerkiksi vientikäytännöistä ja tullitariffeista.

Ajankohtaista

Elintarvikkeiden viennissä Kiinaan on huomioitava uudet elintarviketuontia koskevat säädökset, jotka ovat astuneet voimaan 1.1.2022. Tietoa säädösten täytäntöönpanosta päivitetään tälle sivulle. Pyrimme aina käyttämään luotettavaa, ajankohtaista tietoa. Emme kuitenkaan voi taata esitettyjen tietojen virheettömyyttä. Viejä on vastuussa vientituotteidensa ajantasaisten vientivaatimusten selvittämisestä ja niiden täyttymisestä.

Viimeisin päivitys 3.6.2022

EU SME Center järjestää webinaarin Cifer-rekisteröinnistä. China GACC Registration for European Food & Beverage Establishments -webinaari järjestetään 9.6.2022 klo 11.00 - 12.30 Suomen aikaa. EU SME Center on myös julkaissut Mandatory GACC Registration for European Food & Beverage Establishments -oppaan, jonka voi ladata rekisteröitymisen jälkeen. Ruokavirasto ei vastaa webinaarin tai oppaan sisällöstä tai oikeellisuudesta.

Päivitys 20.4.2022

Kiinan GACC:lta saadun suullisen tiedon mukaan Cifer-rekisteröinnin tulee olla voimassa, ennen kuin Kiinaan vietävää tuotetta tuotetaan/valmistetaan. Tämä tarkoittaisi sitä, että jos vientituote on tuotettu ennen rekisteröinnin voimaantuloa, se ei ole vientikelpoinen Kiinaan.

Päivitys 25.3.2022

Julkisesti saatavilla oleva luettelo Cifer-järjestelmään rekisteröidyistä ulkomaisista elintarvikeyrityksistä löytyy verkkosivulta https://ciferquery.singlewindow.cn/. Luetteloa kannattaa seurata säännöllisesti Kiinan Tullin tekemien päivitysten varalta.

Päivitys 10.3.2022

Saamamme tiedon mukaan Cifer-rekisteröinneissä ja erien maahanpääsyssä on ilmennyt runsaasti ongelmia.  Vientiin on tästä johtuen odotettavissa häiriöitä. Yritysten tulee tarkistaa, että rekisteröinti on oikeassa tuotekategoriassa. Lisäksi yrityksen rekisteritiedoissa tulee ilmeisesti olla se HS + CIQ -koodi (13 numeroa), jolla tuote maahantuodaan Kiinaan. Kiinan Tulli on julkaissut luettelon HS + CIQ -koodeista ja niitä vastaavista rekisteröintivaatimuksista Cifer-järjestelmässä. Mikäli Cifer-rekisterin tiedoissa tai rekisteröinnissä ilmenee ongelmia, ota yhteyttä kiina@ruokavirasto.fi.    

Päivitys 18.2.2022

Yhdysvaltain viranomaisen (USDA) julkaiseman tiedon mukaan Kiinan Tulli on tehnyt muutoksia luetteloon tuotteista, joiden tuotantolaitokset tulee rekisteröidä Cifer-järjestelmään. Kiinan Tulli on lisännyt luetteloon useita tuotteita, mm. marjoja. Lue raportti USDA:n sivuilta. Ruokavirasto ei vastaa raportin oikeellisuudesta.

USDA:n mukaan Kiinan Tulli muuttaa jatkuvasti luetteloa tuotteista, jotka edellyttävät tuotantolaitosten rekisteröintiä. Viejien tulee tarkistaa säännöllisesti oman vientituotteensa rekisteröintivaatimus Kiinan Cifer-järjestelmästä. 

 

 

Kiina ei ole täsmentänyt kaikkia säädösten täytäntöönpanoon liittyviä yksityiskohtia. Yritysten on hyvä huomioida, että vientiin voi aiheutua häiriöitä. Jos tuotteet eivät täytä Kiinan vaatimuksia, tuotteita ei mahdollisesti voi lainkaan tullata tai tullaus voidaan suorittaa vasta viiveellä. Tästä voi seurata ylimääräisiä kustannuksia säilytyksestä ja pahimmassa tapauksessa tuotteet tulee palauttaa, viedä muille markkinoille tai ne on tuhottava. 

Kiinan Tulli on 13.12.2021 julkaissut ilmoituksen, jonka mukaan 1.1.2022 ja sen jälkeen ulkomailta lähetetyille erille vaaditaan Kiinan antama rekisteröintinumero tullausilmoitukseen. Ilmoituksessa todetaan myös, että Kiinan antaman tai lähtömaan (Suomen) viranomaisen myöntämän rekisteröintinumeron ilmoittaminen ulko- ja sisäpakkauksissa koskee tuotteita, jotka on valmistettu 1.1.2022 alkaen.  Ilmoitus Kiinan Tullin nettisivulla. Yrityksen tulee tarkastaa, että vastaava rekisteröintinumero löytyy yrityksen rekisteröintitiedoista Cifer-järjestelmässä.

Kiinan Tulli vaatii, että elintarviketuotteiden valmistajat on rekisteröity Kiinan China Imported Food
Enterprise Registration (CIFER) -järjestelmään. Kiinan Tullilta saadun tiedon mukaan tuotanto-, valmistus-, jalostus-, prosessointi-, pakkaus- ja varastointiyksiköiden, jotka ovat laillisesti vastuussa Kiinaan vietävistä tuotteista, on rekisteröidyttävä säädösten mukaisesti. Rekisteröintivaatimus koskee kylmävarastoja. Rekisteröintiä ei vaadita niiltä "huoneenlämpöisiltä" kuljetusvarastoilta, joissa tuotteita ei ole käsitelty esimerkiksi pakkaamalla tai uudelleen pakkaamalla. Rekisteröintiä ei vaadita viejiltä, jotka eivät ole mukana tuotanto-, valmistus-, jalostus-, prosessointi-, pakkaus- ja varastointitoiminnoissa.

Kiinan Tullin rekisteröitymisohje Kiinan Tullin nettisivulla.

Kiinan Tulli on julkaissut luettelon HS + CIQ-koodeista ja niitä vastaavista rekisteröintivaatimuksista Cifer-järjestelmässä. Epävirallinen englanninkielinen käännös luettelosta (23.11.2021) on saatavilla pdf-muodossa. Ruokavirasto ei vastaa luettelon ajantasaisuudesta tai oikeellisuudesta.

Rekisteröintiä voi hakea joko viranomaissuosituksella (korkean riskin tuotekategoriat) tai omatoimisesti (tuotteet, jotka eivät kuulu korkean riskin tuotekategorioihin/"matalan riskin" tuotekategoriat). Aiemmin Kiinan Tullilta saadun tiedon ja suosituksen (30.11.2021) mukaan korkean riskin kategorian tuotteiden rekisteröimistä Ruokaviraston kautta hakeneen yrityksen pitäisi odottaa, kunnes tieto rekisteröitymisestä on Cifer-järjestelmässä. Sen jälkeen yritys voisi ilmeisesti rekisteröidä tuotteita, jotka eivät kuulu korkean riskin tuotekategorioihin. Jos yritys tekee rekisteröinnin ensin itse "matalan riskin" tuotteille, korkean riskin tuotekategorioiden tuotteita ei voisi enää sen jälkeen lisätä. Valitettavasti edelleen kesäkuussa 2022 on epäselvää, onko Kiinan Tulli vienyt kaikki Ruokaviraston kautta haetut ja  hyväksytyt korkean riskin rekisteröinnit Cifer-järjestelmään vai ei. Kiinan Tullilta saadun tiedon mukaan yritykset voisivat kuitenkin ilmeisesti hakea rekisteröintiä myös itse Cifer-järjestelmässä.

Mikäli yrityksellä on vain matalan riskin tuotteita, voi yritys rekisteröityä itse Ciferiin. Ohjeet rekisteröitymiseen löytyvät alempaa. 

Julkisesti saatavilla oleva luettelo rekisteröidyistä ulkomaisista elintarvikeyrityksistä löytyy verkkosivulta https://ciferquery.singlewindow.cn/

Kiinan Tullin antaman tiedon mukaan yksi valmistuspaikka/tuotantolaitos/toimipaikka voisi hakea useita rekisteröintinumeroita, koska rekisteröintinumerot ovat tuotetyyppikohtaisia. Kiinan Tullin antamaa tuotekohtaista rekisteröintinumeroa ei saa missään tapauksessa jakaa useiden tuotantolaitosten kesken. 

Rekisteröintinumeron ilmoittaminen pakkauksessa koskee tuotteita, jotka on tuotettu 1.1.2022 alkaen. Rekisteröintinumero tulee merkitä tuotteen sisä- ja ulkopakkaukseen. Rekisteröityneet yritykset/laitokset/toimipaikat voivat GACC:n säädös 248 artikla 15 mukaan merkitä pakkauksiin Kiinan antaman rekisteröintinumeron tai sen maan (alueen), jossa ne sijaitsevat, toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän rekisteröintinumeron. Kiinan Tullilta saadun tiedon mukaan pakkauksiin vaaditaan tuotantoketjusta ainoastaan yksi rekisteröintinumero. Kiinan Tullin mukaan tahon pitäisi olla se, joka vastaa tuotteen turvallisuudesta. Yrityksen tulee tarkastaa, että vastaava rekisteröintinumero löytyy yrityksen/laitoksen/toimipaikan rekisteröintitiedoista Cifer-järjestelmässä.

Huomioi myös säädösten muut, esimerkiksi pakkausmerkintöjä koskevat määräykset. Esimerkiksi säädös 249 artikla 30 mukaan Kiinan määrittelemien terveysruokien ja erityisruokavaliovalmisteiden (health foods and special dietary foods) kiinalaiset pakkausmerkinnät on laitettava suoraan pienimpään myyntipakkaukseen, eikä niitä saa tarroittaa.

Uusien säädösten myötä Kiinan tiukka markkinoillepääsyyn liittyvä riskinarviointiprosessi laajenee  koskemaan aiempien korkean riskin tuotteiden lisäksi 14 uutta elintarvikekategoriaa:

 1. suolet ja mahat,
 2. mehiläistuotteet,
 3. munat ja munavalmisteet,
 4. elintarvikekäyttöön tarkoitetut rasvat ja öljyt,
 5. vehnäkuorelliset täytetyt tuotteet kuten pelmenit ja piirakat,
 6. viljat (ja perunat) (huom. päivitys 25.11.2021: aikaisemmista tiedoista poiketen myös protokollien mukaiset kaura, kaurahiutaleet ja -jauho sekä ohra),
 7. myllytuotteet ja mallas (huom. päivitys 25.11.2021 aikaisemmista tiedoista poiketen myös protokollien mukaiset kaura, kaurahiutaleet ja -jauho sekä ohra),
 8. tuoreet ja kuivatut kasvikset ja kuivatut pavut,
 9. raa’at kahvi- ja kaakaopavut,
 10. mausteet,
 11. pähkinät ja siemenet,
 12. kuivatut hedelmät ja marjat,
 13. erityisruokavaliovalmisteet, kuten lastenruoka, 
 14. funktionaaliset elintarvikkeet (mm. ravintolisiä)

Uusien korkean riskin tuotekategorioiden tuotteiden valmistajien ja varastoijien rekisteröintiä oli mahdollista hakea 31.10.2021 mennessä Ruokaviraston kautta prelisting-menettelyllä, jos vientiä on ollut 1.1.2017 jälkeen.  

Jos tuote ei kuulu korkean riskin tuotekategoriaan, tulee rekisteröinti tehdä omatoimisesti Cifer-järjestelmään. Cifer-rekisteröintijärjestelmän verkkosivusto: https://cifer.singlewindow.cn/. Järjestelmään pääsee myös osoitteesta https://www.singlewindow.cn/. Älä käytä muita mahdollisia Cifer-järjestelmän osoitteita. Kiina on ilmoittanut, että rekisteröintijärjestelmä on toiminnassa 1.11.2021 alkaen. 

EU SME Center on julkaissut Mandatory GACC Registration for European Food & Beverage Establishments -oppaan. Linkki oppaan lataamiseen löytyy täältä. Oppaan lataaminen vaatii rekisteröitymistä. GACC:n ohjeita Cifer-järjestelmän käyttämiseen englanniksi: User Manual for the Single Window (saattaa vaatia kirjautumisen Cifer-järjestelmään). Myös Yhdysvaltain viranomainen USDA on julkaissut ohjeen järjestelmän käyttämiseen. Käytettävissä on lisäksi Ranskan suurlähetystön kokoama CIFER user guide (pdf). Ruokavirasto ei vastaa ohjeiden oikeellisuudesta.

Approval number eli Suomen viranomaisen antama rekisteröintinumero voi olla Y-tunnus tai hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen osalta laitostunnus. Tämänhetkisen tiedon mukaan jokaiselle laitokselle/toimipaikalle pitäisi ilmoittaa Cifer-järjestelmään oma, yksilöllinen Suomen viranomaisen myöntämä rekisteröintinumero. Mikäli yhdellä yrityksellä (Y-tunnuksella) on tarve rekisteröidä useampi elintarvikehuoneisto, voi rekisteröintinumerona käyttää VATI-järjestelmän toimipaikkatunnistetta. VATI on tietovarasto ja käyttöliittymä, joka kattaa ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelulain ja elintarvikelain mukaiset tehtävät. Toimipaikkatunnistetta voi kysyä oman kunnan elintarvikevalvonnasta. 

Saamamme tiedon mukaan Cifer-järjestelmään tulee liittää dokumentti, josta käy ilmi, että kyseinen elintarvikehuoneisto on viranomaisen rekisteröimä ja valvoma. Tällaisena dokumenttina voi käyttää free sale -todistusta. Free sale -todistuksesta tulee ilmetä tieto Cifer-järjestelmään ilmoitetusta Suomen viranomaisen myöntämästä rekisteröintinumerosta (esimerkiksi Y-tunnuksesta, laitostunnuksesta tai toimipaikkatunnisteesta). Todistuksen myöntää elintarvikehuoneiston kunnallinen valvoja.

Kun yritys täyttää rekisteröintitietoja Cifer-järjestelmään, kannattaa erityistä huomiota kiinnittää siihen, kenet se merkitsee lailliseksi edustajaksi. Edustajan vaihtuminen voi johtaa siihen, että rekisteröityminen on suoritettava uudelleen.

Kiinan Tullilta saatujen tietojen mukaan rekisteröinnin yhteydessä tulee ilmoittaa käsittelymenetelmä, mutta seuraavien tietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista: ainesosat, koostumus, ainesosien alkuperämaa.

Rekisteröinti osoitteessa http://ire.customs.gov.cn/ vaaditaan edelleen myös.

Tämänhetkisen käsityksemme mukaan Kiina ei vaatisi Cifer-rekisteröintiä cross-border e-commerce -kaupassa, mutta virallisesti Kiina ei ole ilmoittanut poikkeuksista vaatimuksiin.  

Lisätietoa:

Kiinan antamat koronavirukseen liittyvät ohjeet ja vaatimukset voivat vaikuttaa vientiin

Ruokaviraston vientijaoston saamien tietojen mukaan Kiinan viranomainen kokee, että tuontituotteet aiheuttavat riskin koronaviruksen leviämiseen Kiinassa. Kiinan viranomainen on julkaissut kaupallisia toimijoita koskevia ohjeita koskien muun muassa konttien ja ulkopakkausten desinfiointia. Tuontitavaroita käsitteleville ja myyville yrityksille annetaan myös muita toimintaohjeita. Osa ohjeista koskee kaikkia Kiinaan vietäviä tuotteita, myös muita kuin elintarvikkeita.

Vaatimuksia asetetaan ulkomailta saapuvien tavaroiden ja kuljetusvälineiden testaukseen, desinfiointiin ja erillään käsittelyyn, tuontituotteita käsittelevän henkilökunnan rokottamiseen, eristämiseen, testaukseen, toimintaan ja valvontaan, sekä tuotteiden jäljitettävyyteen.

Ohjeiden vaatimukset voivat entisestään hidastaa tuontiprosessia Kiinassa. Yritysten on hyvä huomioida, että lähetykset Kiinaan ja Kiinasta voivat viivästyä huomattavasti.

Lisätietoa:

Vientiin liittyviä viranomaisia

Viennin kannalta olennaiset viranomaiset ovat:

Markkinoillepääsy

Kiinan lainsäädäntö on moninaista ja muuttuvaista. Kiinalla on enemmän elintarvikevientiin liittyviä viranomaisvaatimuksia kuin monella muulla maalla. Lupaprosessit kestävät yleensä vuosia.

Jos suunnittelet elintarvikevientiä Kiinaan, perehdy huolella lainsäädännön periaatteisiin ja varmistu etukäteen, että tuotettasi saa ylipäänsä viedä maahan. Esimerkkejä tuotekohtaisista standardeista löydät vientivalvontajärjestelmä-sivulta.

Kahdenväliset viennin sopimukset / maahyväksynnät

Joillekin elintarvikkeille tarvitaan Kiinan maahyväksyntä, jotta tuotteiden vienti Kiinaan olisi ylipäätään mahdollista. Pääasiassa näistä neuvottelevat maa- ja metsätalousministeriö ja kiinalainen GACC. Katso alla olevasta taulukosta, mitä tuoteryhmiä tämä koskee ja mitä sopimuksia Suomella on tällä hetkellä.

Elintarvikeryhmät, joille maahyväksyntä tarvitaan

Suomen sopimukset / maahyväksynnät

liha sopimus pakastetun sianlihan viennistä (2011), siipikarjanlihan markkinoillepääsyhanke käynnissä
kalastustuotteet sopimus viennissä käytettävästä eläinterveystodistuksesta (sopimus 2012,  vuonna 2021 neuvottelut todistuksesta ovat kesken): lajit ja tuotteet määritelty
maitotuotteet sopimus viennissä käytettävästä eläinterveystodistuksesta (2010): tuotteet määritelty laitoskohtaisesti
tuoreet, pakastetut ja kuivatut hedelmät ja marjat sopimus pakastemustikan ja -puolukan viennistä
sienet  
pähkinät ja siemenet  
viljatuotteet sopimus kauran, kaurahiutaleiden ja -jauhon sekä ohran viennistä
hunaja vienti ei tällä hetkellä ole mahdollista

Jalostetuille kasviperäisille elintarvikkeille tai juomille ei toistaiseksi ole edellytetty kahdenvälisiä sopimuksia viennin aloittamiseksi. Jalostettujen elintarvikkeiden tulee olla niitä koskevien standardien mukaisia ja sisältää vain niissä sallittuja ainesosia. Huomioi myös Kiinan rekisteröintivaatimukset kaikille elintarvikkeiden valmistajille ja varastoijille.  

Auditoinnit ja laitoshyväksynnät

Maahyväksynnän tai vientitodistuksen olemassaolo ei mahdollista vientiä suoraan. Kiina edellyttää lisäksi laitos- ja jopa tuotekohtaista vientihyväksyntää ja laitosten rekisteröintiä. Tämän lisäksi Kiina edellyttää, että Ruokavirasto auditoi eläinperäisiä tuotteita valmistavia vientilaitoksia säännöllisesti ja raportoi valvontatuloksista vuosittain.

Elintarvikkeet

Kalastustuotteet

Kalastustuotteiden vienti Kiinaan on mahdollista ainoastaan GACC:n hyväksymistä laitoksista. Laitoshyväksyntä tapahtuu Ruokaviraston kautta. Perehdy Kiinan lainsäädäntöön ja varmista, että yrityksesi toiminta ja vientituote täyttävät ne. Lupaprosessit ovat yleensä pitkiä, jopa vuosia kestäviä. Ensimmäiset suomalaiset kalastustuotteita valmistavat laitokset saivat vientiluvan Kiinaan alkuvuonna 2019. Lisätietoa laitosrekisteröinnistä: kiina@ruokavirasto.fi.

Kun yrityksesi vie kalastustuotteita Kiinaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Kiinan sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Huom.! Neuvottelut todistuksen käytöstä ovat tällä hetkellä kesken. Lisätietoja todistuksen käytöstä: kiina@ruokavirasto.fi.

Kasviöljyt

Kasviöljyjen vienti Kiinaan on mahdollista ainoastaan Kiinan hyväksymistä yrityksistä. Lisätietoa: kiina@ruokavirasto.fi.

Kaura ja ohra

Suomella ja Kiinalla on vientisopimus kauran, kaurahiutaleiden ja -jauhon sekä ohran viennistä. Sopimus ei kata kylvösiementä.

Kauran tai ohran vienti Kiinaan on mahdollista ainoastaan Kiinan hyväksymistä yrityksistä. Tiedot uusista hyväksytyistä viejistä ja varastointiyrityksistä päivitetään korkeintaan kaksi kertaa vuodessa, ja ilmoitus vientiaikeista tulee olla tehtynä Ruokavirastolle viimeistään 30.4. vuoden ensimmäisen päivityksen osalta ja 31.10. mennessä toisen päivityksen osalta.

On hyvä varautua siihen, että hyväksymisprosessissa kestää useita kuukausia, jopa vuoden. Ilmoita siis kauran tai ohran vientiaikeista hyvissä ajoin ennen viennin aloittamista sähköpostitse: kasvienvienti@ruokavirasto.fi. Ruokavirasto on sinuun yhteydessä Kiinan erityisvaatimusten suhteen.

Luomutuotteet

Maakohtaista tietoa luomutuotteiden viennistä löydät luomutuotteiden vienti -sivultamme.

Maitotuotteet

Maitotuotteiden vienti Kiinaan on mahdollista ainoastaan GACC:n hyväksymistä laitoksista. Laitoshyväksyntä tapahtuu Ruokaviraston kautta. Perehdy Kiinan lainsäädäntöön ja varmista, että yrityksesi toiminta ja vientituote täyttävät ne.

Ruokavirasto auditoi laitoksen ja varmistaa, että laitos täyttää Kiinan vaatimukset. Hyväksytyn auditoinnin jälkeen Ruokavirasto laatii "Declaration of compliance" -vakuutuksen ja lähettää hyväksymishakemuksen GACC:lle. GACC tulee vielä pääsääntöisesti itse auditoimaan vientihyväksyntää hakeneen laitoksen. Kiinan-vientiin hyväksytyn laitoksen on kuuluttava Ruokaviraston vientivalvontajärjestelmään. Lisätietoa laitosrekisteröinnistä: kiina@ruokavirasto.fi.

Kun yrityksesi vie maitotuotteita Kiinaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Kiinan sopimasta todistuksesta ja erillisistä vientivaatimuksista löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. 

Mallas

Suomesta ei tällä hetkellä ole mahdollista viedä mallasta Kiinaan. Ruokavirastossa on ollut vuodesta 2018 lähtien käynnissä maltaan markkinoillepääsyhanke, mutta hyväksyntäprosessi on vielä kesken. Lisätietoa: vientihankkeet@ruokavirasto.fi.

Pakastemustikka ja -puolukka

Pakastemustikan ja -puolukan vienti Kiinaan on mahdollista ainoastaan Kiinan rekisteröimistä yrityksistä. Lisätietoa: kiina@ruokavirasto.fi.

Sianliha

Sianlihan vienti Kiinaan on mahdollista ainoastaan GACC:n hyväksymistä laitoksista. Laitoshyväksyntä tapahtuu Ruokaviraston kautta. Perehdy Kiinan lainsäädäntöön ja varmista, että yrityksesi toiminta ja vientituote täyttävät ne.

Ruokavirasto auditoi laitoksen ja varmistaa, että laitos täyttää Kiinan vaatimukset. Hyväksytyn auditoinnin jälkeen Ruokavirasto laatii "Declaration of compliance" -vakuutuksen ja lähettää hyväksymishakemuksen GACC:lle. GACC tulee vielä pääsääntöisesti itse auditoimaan vientihyväksyntää hakeneen laitoksen. Kiinan-vientiin hyväksytyn laitoksen on kuuluttava Ruokaviraston vientivalvontajärjestelmään. Lisätietoa laitosrekisteröinnistä: kiina@ruokavirasto.fi.

Kun yrityksesi vie sianlihaa Kiinaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Kiinan sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. 

Siipikarjanliha

Suomesta ei tällä hetkellä ole mahdollista viedä siipikarjanlihaa Kiinaan. Ruokavirastossa on ollut vuodesta 2018 lähtien käynnissä siipikarjanlihan markkinoillepääsyhanke, mutta hyväksyntäprosessi on vielä kesken. Lisätietoa: vientihankkeet@ruokavirasto.fi.

Eläimet, alkiot ja sukusolut

Ketut

Suomi ja Kiina ovat sopineet eläinterveystodistuksista eläville ketuille. Huhtikuussa 2021 Kiinan Tullin Eläin- ja kasvinterveyden osastolta saadun tiedon mukaan Kiinaan ei ole toistaiseksi COVID-19 pandemian tähden sallittua tuoda villieläimiä, mukaan lukien kettuja. Kiinassa villieläin-termi viittaa tarhattuun riistaan, turkiseläimiin ja perinteisen kiinalaisen lääkinnän käyttöön tarhattuihin eläimiin. 

Lisätietoa: kiina@ruokavirasto.fi.

Puutavara

Puutavaralla pitää yleensä olla kasvinterveystodistus (Phytosanitary Certificate), kun sitä viedään EU:n ulkopuolisiin maihin. Kasvinterveystodistuksen myöntää Ruokavirasto, ja edellytyksenä on, että puutavara on tarkastettua. Lue lisää puutavaran viennistä.

Rehut, sivutuotteet ja lannoitteet

Höyhenet, untuva ja sulat

Höyhenten, untuvien ja sulkien vienti Kiinaan on mahdollista ainoastaan Kiinan hyväksymistä yrityksistä. Suomi ja Kiina ovat sopineet eläinterveystodistuksesta höyhenille ja untuvalle. Lisätietoa hyväksymisestä ja todistuksesta: kiina@ruokavirasto.fi.

Kalanrehu

Suomi ja Kiina ovat sopineet kalanrehun vientiehdoista, mutta Kiinan viranomainen tarkastaa, hyväksyy ja rekisteröi kalanrehulaitoksen, ennen kuin vienti on mahdollista. Lisätietoa: kiina@ruokavirasto.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 14.6.2022