Eläinten, alkioiden ja sukusolujen vienti

Viennin lähtökohtana on, että noudatat toiminnassasi EU:n ja kansallista lainsäädäntöä. Jotta yrityksesi voi viedä eläviä eläimiä, alkoita tai sukusoluja EU:n ulkopuolelle, on yrityksesi oltava

Vientiehdot ovat kohdemaa- ja tuotekohtaisia

Kohdemaan viranomaiset määrittävät ehdot, joilla elävien eläinten, alkioiden ja sukusolujen vienti voi tapahtua. Selvitä omaa vientituotettasi koskevat ehdot hyvissä ajoin! Suomen ja EU:n eläintautitilanne voi vaikuttaa vientiehtoihin. Eläintaudin puhjetessa vaatimukset saattavat muuttua nopeasti.

Tarvitset eläinten, alkioiden ja sukusolujen vientiin EU:n ulkopuolelle lähes poikkeuksetta eräkohtaisen eläinlääkintötodistuksen. Paikallinen virkaeläinlääkäri myöntää eläinlääkintötodistuksen.

Noudata kuljettamista koskevia säädöksiä, kun kuljetat eläviä eläimiä. Muista, että eläimiä on suojeltava kuljetuksessa ja sen yhteydessä vahingoittumiselta ja sairastumiselta sekä kaikelta vältettävissä olevalta kivulta ja kärsimykseltä.

Vientitietomme on koottu Konttiin

Kontti-taulukosta voit etsiä vientitietoa maanosan, maan tai tuotteiden perusteella. Linkeistä saat lisätietoa Suomen ja eri maiden välisistä viennin sopimuksista, vientivaatimuksista ja käytössä olevista todistuksista.

Markkinoillepääsy-sarakkeen selitteet Todistusmalli-sarakkeen selitteet

1–2 = Vienti on mahdollista

❶ sopivalla vientitodistuksella. Ota yhteys omaan valvojaasi. Huom! Kohdemaa voi edellyttää viejän tai tuotteen rekisteröintiä.
❷ mutta kohdemaan on ensin hyväksyttävä viejälaitos. Ota yhteys Ruokavirastoon.

3–4 = Vienti ei ole vielä mahdollista.

❸ Neuvottelut markkinoillepääsystä ovat kesken.
❹ Viennin aloittaminen vaatisi markkinoillepääsyhankkeen.

EU = todistuksesta sovittu EU:n ja kohdemaan viranomaisen kesken

FI = todistuksesta sovittu Suomen ja kohdemaan viranomaisen kesken

Maanosa Maa Tuoteryhmä Tuote Markkinoillepääsy Todistusmalli

Aasia

Etelä-Korea  Eläimet Siitosmunat ja untuvikot 3  
Aasia Etelä-Korea Eläimet Siitossiat   FI
Aasia Kiina Eläimet Ketut   FI
Aasia Malesia Eläimet Siitossiat   FI
Aasia Thaimaa Eläimet Siitosmunat ja untuvikot 2 FI
Afrikka Etelä-Afrikka Sukusolut ja alkiot Naudan siemenneste   FI
Amerikka Chile Sukusolut ja alkiot Hevoseläinten siemenneste   EU
Amerikka Chile Sukusolut ja alkiot Lammas- ja vuohieläinten munasolut ja siemenneste   EU
Amerikka Kanada Eläimet Hevoset (vietävät ja palaavat)   EU
Amerikka Meksiko Eläimet Siitosmunat ja untuvikot   EU
Amerikka Yhdysvallat Sukusolut ja alkiot Hevoseläinten siemenneste   EU
Amerikka Yhdysvallat Sukusolut ja alkiot Sian siemenneste   EU
Amerikka Yhdysvallat Sukusolut ja alkiot Siitosmunat   FI
Eurooppa Ukraina Eläimet Siitossiat   FI
Oseania Uusi-Seelanti Sukusolut ja alkiot Naudan alkiot ja siemenneste   EU

Kontti-taulukko on koottu useista eri tietolähteistä. Pyrimme aina käyttämään luotettavaa, ajankohtaista tietoa. Emme kuitenkaan voi taata esitettyjen tietojen virheettömyyttä.