TRACES-systemet

TRACES är en förkortning av Trade Control and Expert System. TRACES är utvecklat för att trygga möjligheten att spåra och övervaka bland annat levande djur, växter och foder samt animaliska, ekologiska, växt- och träprodukter. Traces används både i handel på den inre marknaden mellan EU-länderna (djur och animaliska produkter) och vid import från länder utanför EU. Systemet upprätthålls av Europeiska kommissionen och används av myndigheter och företag.

TRACES är användarvänligt. Programmet kan användas i alla medlemsländer på landets eget språk. I det land som tar emot hälsointyg och importanmälningar får man fram informationen på det aktuella landets eget språk oberoende på vilket språk det ursprungligen har skrivits. En intygs- eller anmälningsmodell som en gång skrivits behöver inte skrivas helt på nytt utan ett tidigare skrivet motsvarande intyg kan användas som underlag. Ett redan godkänt intyg kan enkelt ersättas med ett nytt intyg, om försändelsens uppgifter har ändrats och det nya intyget står i samband med det ersatta intyget. Via programmet kan man söka efter tidigare ifyllda intygsmodeller.

TRACES är säkert. Tack vare användarprofilerna kan endast berättigade personer få tillgång till sådan information som kräver berättigande. Programmet sänder ingen information utan endast ett e-postmeddelande till den aktuella aktören, så att denne vet om att han kan gå in i programmet och se den information som avses i meddelandet. Av säkerhetsskäl ser endast myndigheterna information om företag som verkar i olika länder. Kommersiella aktörer har inte åtkomst till sådan information. Registrering av företag som användare av programmet kan endast ske med godkännande av myndigheterna i respektive medlemsland (i Finland Livsmedelsverket).

TRACES’ användargränssnitt varierar beroende på produkten som ska importeras. Därför är det skäl att noggrannare studera de mera detaljerade uppgifterna om registrering, användning och rådgivning på de sektorspecifika sidorna:  

  • Djur och animaliska produkter (CVED, INTRA)
  • Växter och växtprodukter (CHED-PP)
  • Gödselmedel
  • Eko (eCOI / Kontrollintyg)
  • Trä och träprodukter (CHED-PP och EUTR-anmälans namn)
  • Icke-animaliska riskfoder (CHED-D)

Sidan har senast uppdaterats 2.3.2020