Djursjukdomar

En djursjukdom är en sjukdom eller en smitta som kan överföras direkt eller indirekt från ett djur till ett annat djur eller till en människa. Djursjukdomar orsakas av bakterier, virus, svampar och parasiter. Smitta som överförs från djur till människor eller från människor till djur kallas zoonoser.

Smittsamma sjukdomar hos produktionsdjur kan orsaka betydande ekonomiska förluster till följd av att tillväxten försämras, produktionen minskar eller djuret dör. Risken för smittspridning ökar när produktionsdjur, livsmedel som härrör från dem och andra produkter transporteras till olika ställen på jordklotet. Också sällskapsdjur reser allt oftare med familjen utomlands och kan under resan insjukna i allvarliga djursjukdomar som i värsta fall också kan smitta människor.

Djursjukdomsläget i Finland är utmärkt i internationell jämförelse. Djursjukdomsforskning och övervakning av djursjukdomar samt främjande av djurens hälsa och välbefinnande hör till Livsmedelsverkets viktigaste uppgifter. Syftet med dessa tjänster är att upprätthålla ett gott djursjukdomsläge i vårt land och förhindra att nya sjukdomar sprider sig till Finland.

Aktuellt om djursjukdomar

 • 2. mars 2022

  Kommissionen beviljade Finland status som BVD-fritt land

  Finlands långsiktiga arbete för att bekämpa bovin virusdiarré fick erkännande, när Europeiska kommissionen fastställde Finlands status som BVD-fritt land. Den officiellt erkända sjukdomsfria statusen…

  Kommissionen beviljade Finland status som BVD-fritt land
 • 4. februari 2022

  Skydda fjäderfän och andra tamfåglar mot fågelinfluensa

  Förbudet mot att hålla fjäderfän utomhus, som utlyses varje vår, träder i kraft tisdagen den 8 februari. Skyddsåtgärden pågår till slutet av maj och syftar till att förhindra att fågelinfluensa smittar från vilda fåglar till fjäderfä och andra fåglar som hålls som husdjur.

  Skydda fjäderfän och andra tamfåglar mot fågelinfluensa
 • 17. januari 2022

  Utrotandet av fisksjukdomen IHN på slutrakan på Åland

  Bekämpningen av IHN-sjukdomen hos odlad laxfisk har framskridit väl på Åland. Samtliga regnbågslaxar från sammanlagt fem fiskodlingar har avlivats eller slaktats till följd av IHN-epidemin som fick…

  Utrotandet av fisksjukdomen IHN på slutrakan på Åland
 • 29. december 2021

  SARS-CoV-2-smitta hos katt har konstaterats för första gången i Finland

  Vid Livsmedelsverkets laboratorieundersökningar har man för första gången säkrat SARS-CoV-2-smitta hos en katt. Vaccinering av människor mot corona skyddar också sällskapsdjur som är mottagliga för smittan.

  SARS-CoV-2-smitta hos katt har konstaterats för första gången i Finland
 • 17. december 2021

  Smittzonen på grund av fågelinfluensa nu avvecklad i centrala Tavastland

  Livsmedelsverket har avvecklat den smittzon som man inrättat i centrala Tavastland för att förhindra att fågelinfluensa sprider sig. Tyngdpunkten i den utdragna fågelinfluensaepidemin har med flyttfåglarna förflyttat sig till Mellan- och Sydeuropa. Smittrisken är ännu hög också i Nordeuropa.

  Smittzonen på grund av fågelinfluensa nu avvecklad i centrala Tavastland
 • 11. november 2021

  Den smittade zonen i Salo med anledning av fågelinfluensa har avvecklats

  Livsmedelsverket har avvecklat den smittade zon som tidigare inrättades i Salo för att förhindra att fågelinfluensan sprids. På orten påträffades i september högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1…

  Den smittade zonen i Salo med anledning av fågelinfluensa har avvecklats
 • 9. november 2021

  Livsmedelsverket ändrade sina riktlinjer för avlivning i samband med coronavirussmitta hos pälsdjur

  Livsmedelsverket har ändrat sina riktlinjer för avlivning i samband med eventuella fall av coronavirus hos mink och finnsjubb. I fortsättningen bestämmer Livsmedelsverket att pälsdjur ska avlivas, om…

  Livsmedelsverket ändrade sina riktlinjer för avlivning i samband med coronavirussmitta hos pälsdjur
 • 25. oktober 2021

  Fisksjukdomen IHN konstaterad på ytterligare en fiskodlingsplats på Åland

  Fisksjukdomen IHN har påträffats vid ytterligare en odlingsplats för regnbågslax på Åland. Det handlar om en femte besmittad fiskodling, som befinner sig i närheten av den redan tidigare upprättade…

  Fisksjukdomen IHN konstaterad på ytterligare en fiskodlingsplats på Åland
 • 15. oktober 2021

  Den smittade zonen i Janakkala utvidgas ytterligare på grund av nya fall av fågelinfluensa

  Livsmedelsverket har utvidgat den smittade zonen som inrättades i Janakkala för att förhindra att fågelinfluensan sprids, eftersom fasaner som dött i sjukdomen påträffades på ett nytt ställe på orten.…

  Den smittade zonen i Janakkala utvidgas ytterligare på grund av nya fall av fågelinfluensa
 • 8. oktober 2021

  Ytterligare ett fall av IHN hos laxfisk på Åland

  Fisksjukdomen IHN har påträffats vid ytterligare en regnbågslaxodling på Åland, mindre än 10 km från de odlingar där sjukdomen tidigare påträffats. Smittan bekräftades i samband med provtagningar från…

  Ytterligare ett fall av IHN hos laxfisk på Åland
Sidan har senast uppdaterats 28.2.2019