Djursjukdomar

En djursjukdom är en sjukdom eller en smitta som kan överföras direkt eller indirekt från ett djur till ett annat djur eller till en människa. Djursjukdomar orsakas av bakterier, virus, svampar och parasiter. Smitta som överförs från djur till människor eller från människor till djur kallas zoonoser.

Smittsamma sjukdomar hos produktionsdjur kan orsaka betydande ekonomiska förluster till följd av att tillväxten försämras, produktionen minskar eller djuret dör. Risken för smittspridning ökar när produktionsdjur, livsmedel som härrör från dem och andra produkter transporteras till olika ställen på jordklotet. Också sällskapsdjur reser allt oftare med familjen utomlands och kan under resan insjukna i allvarliga djursjukdomar som i värsta fall också kan smitta människor.

Djursjukdomsläget i Finland är utmärkt i internationell jämförelse. Djursjukdomsforskning och övervakning av djursjukdomar samt främjande av djurens hälsa och välbefinnande hör till Livsmedelsverkets viktigaste uppgifter. Syftet med dessa tjänster är att upprätthålla ett gott djursjukdomsläge i vårt land och förhindra att nya sjukdomar sprider sig till Finland.

Aktuellt om djursjukdomar

 • 11. februari 2021

  Fågelinfluensa påträffades på en fasangård i Janakkala

  Högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 som orsakar hög dödlighet bland fåglar har bekräftats på en fasangård i Janakkala i Egentliga Tavastland. Livsmedelsverket uppmanar till effektivare smittskydd på fjäderfägårdar för att förhindra smittor av fågelinfluensa i hela landet.

  Fågelinfluensa påträffades på en fasangård i Janakkala
 • 10. februari 2021

  Smittskyddet på djurhållningsplatser för fjäderfä måste säkerställas för bekämpning av fågelinfluensa

  Livsmedelsverket uppmanar att man utan dröjsmål kontrollerar metoderna för smittskydd på djurhållningsplatserna för fjäderfä för att förhindra spridning av fågelinfluensa från frilevande fåglar till…

  Smittskyddet på djurhållningsplatser för fjäderfä måste säkerställas för bekämpning av fågelinfluensa
 • 9. februari 2021

  Fågelinfluensan misstänks ha spridit sig till en fasangård i Janakkala

  Det misstänks att fågelinfluensan har spridit sig från frilevande fåglar till en fasangård i Janakkala i Egentliga Tavastland. I slutet av januari påträffades högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8…

  Fågelinfluensan misstänks ha spridit sig till en fasangård i Janakkala
 • 25. januari 2021

  Livsmedelsverket meddelar regionala restriktioner för förflyttningar av fjäderfä

  Livsmedelsverket uppmanar till effektivare sjukdomsskydd på fjäderfägårdar i hela landet för att förhindra smittor av fågelinfluensa. Fågelinfluensa av typen H5N8 konstaterades hos fasaner som satts ut i naturen i Janakkala i Egentliga Tavastland 21.2.2021.

  Livsmedelsverket meddelar regionala restriktioner för förflyttningar av fjäderfä
 • 22. januari 2021

  Fågelinfluensa som spridit sig i Europa påträffades hos fasaner i Janakkala

  Högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 som spridit sig på andra håll i Europa har konstaterats i Finland. Viruset som orsakar hög dödlighet bland fåglar påträffades hos fasaner som satts ut i naturen…

  Fågelinfluensa som spridit sig i Europa påträffades hos fasaner i Janakkala
 • 21. december 2020

  Livsmedelsverket kartlägger bovin virusdiarré (BVD) för påvisande av sjukdomsfri status

  Livsmedelsverket utför en effektiviserad kartläggning av bovin virusdiarré, dvs. BVD, åren 2021 – 2022. Syftet med kartläggningen är att påvisa att vårt land är fritt från sjukdomen, eftersom Finland…

  Livsmedelsverket kartlägger bovin virusdiarré (BVD) för påvisande av sjukdomsfri status
 • 21. december 2020

  Fågelinfluensan sprider sig i Europa, meddela tjänsteveterinären om massdöd bland fåglar

  Läget för aviär influensa, dvs. fågelinfluensa, i Europa är oroväckande. Högpatogen fågelinfluensa, som orsakar hög dödlighet, har konstaterats hos vilda fåglar i flera europeiska länder. De flesta…

  Fågelinfluensan sprider sig i Europa, meddela tjänsteveterinären om massdöd bland fåglar
 • 24. november 2020

  Inget coronavirus påträffades på minkfarmerna i Livsmedelsverkets undersökning

  Coronavirus (SARS-CoV-2) som orsakat coronapandemin påträffades inte på de inhemska minkfarmer som ingick i Livsmedelsverkets undersökning. Alla undersökta prover från de 30 minkfarmerna i…

  Inget coronavirus påträffades på minkfarmerna i Livsmedelsverkets undersökning
 • 12. november 2020

  TSE påträffades hos en avlivad älg i Laukas

  Ett fall av TSE hos hjortdjur har för andra gången bekräftats i Finland. Sjukdomen påträffades i Laukas i mellersta Finland hos en äldre älgko som avlivades i dåligt skick. Finlands första TSE-fall…

  TSE påträffades hos en avlivad älg i Laukas
 • 6. november 2020

  Livsmedelsverket inleder effektiviserade coronavirustestningar på pälsdjursfarmer

  Denna vecka inleder Livsmedelsverket effektiviserade coronavirustestningar på minkfarmer. På minkfarmer i Nederländerna och Danmark har det förekommit utbredda coronavirusepidemier som haft koppling…

  Livsmedelsverket inleder effektiviserade coronavirustestningar på pälsdjursfarmer
Sidan har senast uppdaterats 28.2.2019