Djursjukdomar

En djursjukdom är en sjukdom eller en smitta som kan överföras direkt eller indirekt från ett djur till ett annat djur eller till en människa. Djursjukdomar orsakas av bakterier, virus, svampar och parasiter. Smitta som överförs från djur till människor eller från människor till djur kallas zoonoser.

Smittsamma sjukdomar hos produktionsdjur kan orsaka betydande ekonomiska förluster till följd av att tillväxten försämras, produktionen minskar eller djuret dör. Risken för smittspridning ökar när produktionsdjur, livsmedel som härrör från dem och andra produkter transporteras till olika ställen på jordklotet. Också sällskapsdjur reser allt oftare med familjen utomlands och kan under resan insjukna i allvarliga djursjukdomar som i värsta fall också kan smitta människor.

Djursjukdomsläget i Finland är utmärkt i internationell jämförelse. Djursjukdomsforskning och övervakning av djursjukdomar samt främjande av djurens hälsa och välbefinnande hör till Livsmedelsverkets viktigaste uppgifter. Syftet med dessa tjänster är att upprätthålla ett gott djursjukdomsläge i vårt land och förhindra att nya sjukdomar sprider sig till Finland.

Aktuellt om djursjukdomar

 • 12. november 2020

  TSE påträffades hos en avlivad älg i Laukas

  Ett fall av TSE hos hjortdjur har för andra gången bekräftats i Finland. Sjukdomen påträffades i Laukas i mellersta Finland hos en äldre älgko som avlivades i dåligt skick. Finlands första TSE-fall…

  TSE påträffades hos en avlivad älg i Laukas
 • 6. november 2020

  Livsmedelsverket inleder effektiviserade coronavirustestningar på pälsdjursfarmer

  Denna vecka inleder Livsmedelsverket effektiviserade coronavirustestningar på minkfarmer. På minkfarmer i Nederländerna och Danmark har det förekommit utbredda coronavirusepidemier som haft koppling…

  Livsmedelsverket inleder effektiviserade coronavirustestningar på pälsdjursfarmer
 • 24. september 2020

  Bekämpning av afrikansk svinpest förutsätter kontinuerliga åtgärder

  Spridningen av afrikansk svinpest (ASF) till Tyskland, Europas största producentland för griskött och den näst största exportören, väcker oro på köttmarknaden och hos primärproducenterna, både hos oss…

  Bekämpning av afrikansk svinpest förutsätter kontinuerliga åtgärder
 • 28. augusti 2020

  Många fall av harpest i augusti

  I augusti 2020 har det vid Livsmedelsverkets undersökningar konstaterats ett stort antal fall av tularemi, dvs. harpest, hos fältharar och skogsharar. Fall har noterats i Sydöstra Finland i trakterna…

  Många fall av harpest i augusti
 • 29. juli 2020

  Myxomatos hos kaniner har för första gången påträffats i Finland

  I Finland har en ny djursjukdom, myxomatos (kaninpest), konstaterats hos en vildkanin som påträffades död i Esbo. Myxomatos är en sjukdom som orsakas av myxoma virus och som förekommer runt om i…

  Myxomatos hos kaniner har för första gången påträffats i Finland
 • 27. februari 2020

  Skydda fjäderfä och andra tamfåglar mot fågelinfluensa

  Fjäderfä och andra fåglar som hålls som husdjur måste skyddas mot kontakt med vilda fåglar under vårflyttningen, påminner Livsmedelsverket. Avsikten är att förhindra fågelinfluensainfektioner.…

  Skydda fjäderfä och andra tamfåglar mot fågelinfluensa
 • 14. februari 2020

  Restriktionszonen på grund av IHN har avvecklats i Tervo

  Den restriktionszon som inrättades för att förhindra spridningen av IHN hos laxfiskar har avvecklats i Tervo i Norra Savolax. Livsmedelssäkerhetsverket Evira (nuvarande Livsmedelsverket) inrättade…

  Restriktionszonen på grund av IHN har avvecklats i Tervo
 • 10. januari 2020

  Inga observationer av låga tiaminnivåer i uppvandrande laxar med hudsår

  Tiaminnivåerna (B1-vitamin) i vävnadsprover från friska och såriga laxar från Torne älv avvek inte nämnvärt från varandra sommaren 2019. I de uppvandrande laxar som Livsmedelsverket undersökte låg…

  Inga observationer av låga tiaminnivåer i uppvandrande laxar med hudsår
 • 25. september 2019

  Antikroppar mot Aujeszkys sjukdom har konstaterats hos ett vildsvin i Finland

  I ett prov från ett vuxet frilevande vildsvin som fälldes i Tohmajärvi i början av september har konstaterats antikroppar mot Aujeszkys sjukdom (AD). Aujeszkys sjukdom är huvudsakligen en sjukdom som…

  Antikroppar mot Aujeszkys sjukdom har konstaterats hos ett vildsvin i Finland
 • 14. augusti 2019

  Fiskdöden i Torne älv beror inte på kända virus- eller bakteriesjukdomar

  Livsmedelsverkets undersökningar som blev klara i augusti visar att inga kända virus eller bakterier som orsakar fisksjukdomar ligger bakom symptomen hos laxar i Torne älv. Motsvarande symptom har…

  Fiskdöden i Torne älv beror inte på kända virus- eller bakteriesjukdomar
Sidan har senast uppdaterats 28.2.2019