Djursjukdomar

En djursjukdom är en sjukdom eller en smitta som kan överföras direkt eller indirekt från ett djur till ett annat djur eller till en människa. Djursjukdomar orsakas av bakterier, virus, svampar och parasiter. Smitta som överförs från djur till människor eller från människor till djur kallas zoonoser.

Smittsamma sjukdomar hos produktionsdjur kan orsaka betydande ekonomiska förluster till följd av att tillväxten försämras, produktionen minskar eller djuret dör. Risken för smittspridning ökar när produktionsdjur, livsmedel som härrör från dem och andra produkter transporteras till olika ställen på jordklotet. Också sällskapsdjur reser allt oftare med familjen utomlands och kan under resan insjukna i allvarliga djursjukdomar som i värsta fall också kan smitta människor.

Djursjukdomsläget i Finland är utmärkt i internationell jämförelse. Djursjukdomsforskning och övervakning av djursjukdomar samt främjande av djurens hälsa och välbefinnande hör till Livsmedelsverkets viktigaste uppgifter. Syftet med dessa tjänster är att upprätthålla ett gott djursjukdomsläge i vårt land och förhindra att nya sjukdomar sprider sig till Finland.

Aktuellt om djursjukdomar

 • 28. augusti 2020

  Många fall av harpest i augusti

  I augusti 2020 har det vid Livsmedelsverkets undersökningar konstaterats ett stort antal fall av tularemi, dvs. harpest, hos fältharar och skogsharar. Fall har noterats i Sydöstra Finland i trakterna…

  Många fall av harpest i augusti
 • 29. juli 2020

  Myxomatos hos kaniner har för första gången påträffats i Finland

  I Finland har en ny djursjukdom, myxomatos (kaninpest), konstaterats hos en vildkanin som påträffades död i Esbo. Myxomatos är en sjukdom som orsakas av myxoma virus och som förekommer runt om i…

  Myxomatos hos kaniner har för första gången påträffats i Finland
 • 27. februari 2020

  Skydda fjäderfä och andra tamfåglar mot fågelinfluensa

  Fjäderfä och andra fåglar som hålls som husdjur måste skyddas mot kontakt med vilda fåglar under vårflyttningen, påminner Livsmedelsverket. Avsikten är att förhindra fågelinfluensainfektioner.…

  Skydda fjäderfä och andra tamfåglar mot fågelinfluensa
 • 14. februari 2020

  Restriktionszonen på grund av IHN har avvecklats i Tervo

  Den restriktionszon som inrättades för att förhindra spridningen av IHN hos laxfiskar har avvecklats i Tervo i Norra Savolax. Livsmedelssäkerhetsverket Evira (nuvarande Livsmedelsverket) inrättade…

  Restriktionszonen på grund av IHN har avvecklats i Tervo
 • 10. januari 2020

  Inga observationer av låga tiaminnivåer i uppvandrande laxar med hudsår

  Tiaminnivåerna (B1-vitamin) i vävnadsprover från friska och såriga laxar från Torne älv avvek inte nämnvärt från varandra sommaren 2019. I de uppvandrande laxar som Livsmedelsverket undersökte låg…

  Inga observationer av låga tiaminnivåer i uppvandrande laxar med hudsår
 • 25. september 2019

  Antikroppar mot Aujeszkys sjukdom har konstaterats hos ett vildsvin i Finland

  I ett prov från ett vuxet frilevande vildsvin som fälldes i Tohmajärvi i början av september har konstaterats antikroppar mot Aujeszkys sjukdom (AD). Aujeszkys sjukdom är huvudsakligen en sjukdom som…

  Antikroppar mot Aujeszkys sjukdom har konstaterats hos ett vildsvin i Finland
 • 14. augusti 2019

  Fiskdöden i Torne älv beror inte på kända virus- eller bakteriesjukdomar

  Livsmedelsverkets undersökningar som blev klara i augusti visar att inga kända virus eller bakterier som orsakar fisksjukdomar ligger bakom symptomen hos laxar i Torne älv. Motsvarande symptom har…

  Fiskdöden i Torne älv beror inte på kända virus- eller bakteriesjukdomar
 • 26. juli 2019

  Sjukdomsläget hos laxbeståndet i Torne älv utreds genom intensivt samarbete

  Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursinstitutet och Livsmedelsverket infomerar: Myndigheterna har inlett ett omfattande och intensivt samarbete för att utreda orsaken till att laxar i Torne älv…

  Sjukdomsläget hos laxbeståndet i Torne älv utreds genom intensivt samarbete
 • 15. juli 2019

  Restriktionszonen på grund av IHN har avvecklats i området för kommunerna Ijo och Simo

  Den restriktionszon som inrättades för att förhindra spridningen av IHN hos laxfiskar har avvecklats i området för kommunerna Ijo och Simo vid Bottenvikens kust. Livsmedelssäkerhetsverket Evira…

  Restriktionszonen på grund av IHN har avvecklats i området för kommunerna Ijo och Simo
 • 20. mars 2019

  Animationer till hjälp vid bekämpningen av afrikansk svinpest

  Livsmedelsverket har på sin webbplats och på sociala medier lagt ut korta animationsvideor om afrikansk svinpest (ASF) för olika målgrupper. Virussjukdomen som angriper svin och vildsvin, och som…

  Animationer till hjälp vid bekämpningen av afrikansk svinpest
Sidan har senast uppdaterats 28.2.2019