Djursjukdomar

En djursjukdom är en sjukdom eller en smitta som kan överföras direkt eller indirekt från ett djur till ett annat djur eller till en människa. Djursjukdomar orsakas av bakterier, virus, svampar och parasiter. Smitta som överförs från djur till människor eller från människor till djur kallas zoonoser.

Smittsamma sjukdomar hos produktionsdjur kan orsaka betydande ekonomiska förluster till följd av att tillväxten försämras, produktionen minskar eller djuret dör. Risken för smittspridning ökar när produktionsdjur, livsmedel som härrör från dem och andra produkter transporteras till olika ställen på jordklotet. Också sällskapsdjur reser allt oftare med familjen utomlands och kan under resan insjukna i allvarliga djursjukdomar som i värsta fall också kan smitta människor.

Djursjukdomsläget i Finland är utmärkt i internationell jämförelse. Djursjukdomsforskning och övervakning av djursjukdomar samt främjande av djurens hälsa och välbefinnande hör till Livsmedelsverkets viktigaste uppgifter. Syftet med dessa tjänster är att upprätthålla ett gott djursjukdomsläge i vårt land och förhindra att nya sjukdomar sprider sig till Finland.

Aktuellt om djursjukdomar

 • 20. mars 2019

  Animationer till hjälp vid bekämpningen av afrikansk svinpest

  Livsmedelsverket har på sin webbplats och på sociala medier lagt ut korta animationsvideor om afrikansk svinpest (ASF) för olika målgrupper. Virussjukdomen som angriper svin och vildsvin, och som…

  Animationer till hjälp vid bekämpningen av afrikansk svinpest
 • 28. februari 2019

  Skydda fjäderfä och andra tamfåglar mot fågelinfluensa

  Fjäderfä och andra fåglar som hålls som husdjur ska skyddas mot kontakt med vilda fåglar under vårflyttningen, påminner Livsmedelsverket. Syftet med det är att förhindra fågelinfluensainfektioner.…

  Skydda fjäderfä och andra tamfåglar mot fågelinfluensa
 • 4. mars 2019

  Afrikansk svinpest sprider sig över världen – beredskapen i Finland förbättras hela tiden

  Afrikansk svinpest (ASF), som klassificeras som en allvarlig djursjukdom, sprider sig till nya områden i Europa och Asien. Myndigheter, näringsidkare och jägare arbetar kontinuerligt för att hindra…

  Afrikansk svinpest sprider sig över världen – beredskapen i Finland förbättras hela tiden