Djursjukdomar

En djursjukdom är en sjukdom eller en smitta som kan överföras direkt eller indirekt från ett djur till ett annat djur eller till en människa. Djursjukdomar orsakas av bakterier, virus, svampar och parasiter. Smitta som överförs från djur till människor eller från människor till djur kallas zoonoser.

Smittsamma sjukdomar hos produktionsdjur kan orsaka betydande ekonomiska förluster till följd av att tillväxten försämras, produktionen minskar eller djuret dör. Risken för smittspridning ökar när produktionsdjur, livsmedel som härrör från dem och andra produkter transporteras till olika ställen på jordklotet. Också sällskapsdjur reser allt oftare med familjen utomlands och kan under resan insjukna i allvarliga djursjukdomar som i värsta fall också kan smitta människor.

Djursjukdomsläget i Finland är utmärkt i internationell jämförelse. Djursjukdomsforskning och övervakning av djursjukdomar samt främjande av djurens hälsa och välbefinnande hör till Livsmedelsverkets viktigaste uppgifter. Syftet med dessa tjänster är att upprätthålla ett gott djursjukdomsläge i vårt land och förhindra att nya sjukdomar sprider sig till Finland.

Aktuellt om djursjukdomar

 • 15. oktober 2021

  Den smittade zonen i Janakkala utvidgas ytterligare på grund av nya fall av fågelinfluensa

  Livsmedelsverket har utvidgat den smittade zonen som inrättades i Janakkala för att förhindra att fågelinfluensan sprids, eftersom fasaner som dött i sjukdomen påträffades på ett nytt ställe på orten.…

  Den smittade zonen i Janakkala utvidgas ytterligare på grund av nya fall av fågelinfluensa
 • 8. oktober 2021

  Ytterligare ett fall av IHN hos laxfisk på Åland

  Fisksjukdomen IHN har påträffats vid ytterligare en regnbågslaxodling på Åland, mindre än 10 km från de odlingar där sjukdomen tidigare påträffats. Smittan bekräftades i samband med provtagningar från…

  Ytterligare ett fall av IHN hos laxfisk på Åland
 • 4. oktober 2021

  Den smittade zonen i Janakkala utvidgas på grund av nya fall hos fasaner, också en räv har konstaterats ha fågelinfluensa

  Livsmedelsverket har utvidgat den smittade zonen som inrättades i Janakkala för att förhindra att fågelinfluensan sprids, eftersom det också i närheten av en annan djurhållningsplats på orten hittades fasaner som dött i sjukdomen. Dessutom har fågelinfluensa konstaterats hos en död räv i Janakkala.

  Den smittade zonen i Janakkala utvidgas på grund av nya fall hos fasaner, också en räv har konstaterats ha fågelinfluensa
 • 30. september 2021

  Fågelinfluensa har konstaterats hos fasaner som satts ut i naturen i Salo

  Högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1 som orsakar stor dödlighet bland fåglar har konstaterats hos fasaner som satts ut i naturen som viltfåglar i Salo. På grund av det stora antalet fasaner har…

  Fågelinfluensa har konstaterats hos fasaner som satts ut i naturen i Salo
 • 29. september 2021

  Fågelinfluensa har konstaterats hos fasaner som satts ut i naturen i Janakkala

  Högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1 som orsakar stor dödlighet bland fåglar har konstaterats hos fasaner som satts ut i naturen som viltfåglar i Janakkala. Det handlar inte om samma område i…

  Fågelinfluensa har konstaterats hos fasaner som satts ut i naturen i Janakkala
 • 20. september 2021

  Regnbågslax på Åland avlivades för utrotning av IHN-sjukdom

  På Åland har man avslutat avlivningen och slakten av regnbågslax för utrotning av fisksjukdomen infektiös hematopoietisk nekros (IHN). Livsmedelsverket beordrade i juni att samtliga regnbågslaxar vid…

  Regnbågslax på Åland avlivades för utrotning av IHN-sjukdom
 • 27. juli 2021

  Varroakvalster har bekräftats på en till biodling på Åland

  I Brändö kommun i nordöstra delen av Åland bekräftades den 23 juli 2021 varroasmitta på ännu en biodling. Varroa destructor som är skladligt för bin upptäcktes på Åland för första gången den 13 juli…

  Varroakvalster har bekräftats på en till biodling på Åland
 • 15. juli 2021

  Varroakvalster hos bin har påträffats på Åland

  I Brändö kommun i nordöstra delen av Åland har man på en biodling upptäckt Varroa destructor som är skadligt för bin. Åland har genom EU-kommissionens beslut officiellt varit fritt från…

  Varroakvalster hos bin har påträffats på Åland
 • 23. juni 2021

  Över en halv miljon kilogram regnbågslax ska avlivas på Åland till följd av IHN-sjukdom hos fisk

  Livsmedelsverket har beordrat att fisk vid tre IHN-besmittade fiskhållningsplatser ska avlivas. Sammanlagt avlivas över en halv miljon kilogram regnbågslax. Med avlivningsbeslutet vill man förhindra…

  Över en halv miljon kilogram regnbågslax ska avlivas på Åland till följd av IHN-sjukdom hos fisk
 • 9. juni 2021

  Övervakningen av coronavirus hos mink och finnsjubb intensifieras

  Livsmedelsverket intensifierar övervakningen av coronavirus hos mink och finnsjubb på grund av EU-kommissionens nya beslut. Kommissionens beslut (2021/788) förutsätter att pälsfarmerna skickar fler…

  Övervakningen av coronavirus hos mink och finnsjubb intensifieras
Sidan har senast uppdaterats 28.2.2019