Stöden förnyas 2023

Stöden förnyas 2023

Reformen av Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik pågår. Jordbrukspolitiken reformeras samtidigt också nationellt. I Finland bereds nationella prioriteringar och åtgärder under ledning av jord- och skogsbruksministeriet. Livsmedelsverket deltar i beredningsarbetet.

Den kommande finansieringsperioden sträcker sig till 2027. Det är möjligt att ansöka om stöd enligt de nya villkoren från och med 2023. Under perioden 2021–2022 kommer de nuvarande villkoren att gälla.

Synpunkter på reformen i vår blogg