Lannoitevalmisteisiin liittyvät lomakkeet ja ohjeet

Lomakkeet

Ilmoitukset ja hakemukset

Aloitus,- muutos- ja lopettamisilmoitukset pyydämme tekemään ensisijaisesti Touko-palvelun kautta. Ilmoitukset voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen lannoite.ilmoitukset(a)ruokavirasto.fi.

 • Laitoshyväksyntähakemus: docpdf
 • Varastointilaitoksen hyväksyntähakemus: doc, pdf (eläinperäisen lannoitevalmisteen varastointi)

Eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten laitoshyväksyntähakemukset allekirjoitettuna postitse osoitteeseen
Ruokavirasto, lannoitejaosto, PL 200, 00027 RUOKAVIRASTO

 • Maahantuonnin ennakkoilmoitus: doc, pdf

Maahantuonnin ennakkoilmoitukset ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen lannoite.ilmoitukset(a)ruokavirasto.fi.

 • Hakemuslomake ilmoitetuksi laitokseksi: doc

Hakemus ilmoitetuksi laitokseksi lähetetään allekirjoitettuna postitse osoitteeseen Ruokavirasto,  PL 200, 00027 RUOKAVIRASTO ta kirjaamo(a)ruokavirasto.fi

Tarkastusten palautelomake

Vuosi-ilmoitukset

 •   Vuosi-ilmoitukset 2022 - Vuosi-ilmoituksen jättämisjärjestelmää uudistetaan. Tästä syystä vuosi-ilmoituksen jättäminen ei ole tällä hetkellä mahdollista. Talouden toimijoille ilmoitetaan, kun uusi järjestelmä avataan käyttöön. 

Ohjeet

Toimintaan liittyvät ohjeet

Pakkausmerkintäohjeet

 • Epäorgaanisen lannoitteen tuoteselosteohje pdf
 • EY-lannoitteen tuoteselosteen laatimisohje pdf
 • Orgaanisen lannoitteen tuoteselosteohje
 • Kalkitusaineen tuoteselosteohje pdf
 • Maanparannuskompostin tuoteselosteen laatimisohje pdf
 • Seosmullan tuoteselosteen laatimisohje pdf 
 • Tuhkalannoitteen tuoteselosteohje pdf

Muita ohjeita ja oppaita

Sivu on viimeksi päivitetty 2.5.2023