Rehujen, sivutuotteiden ja lannoitevalmisteiden vienti

Viennin lähtökohtana on, että noudatat toiminnassasi EU:n ja kansallista lainsäädäntöä. Jotta yrityksesi voi viedä rehuja, sivutuotteita tai lannoitevalmisteita EU:n ulkopuolelle, on sen oltava rekisteröitynyt ja tarvittaessa hyväksytty toimimaan Suomessa. Ilmoita rekisteröintilomakkeella myös vientiaikeista. Rekisteröidy Ruokaviraston hallinnoimaan viejärekisteriin, jos olet viemässä sivutuotteita tai eläinperäisiä rehuja tai lannoitteita.

Vientiehdot ovat kohdemaa- ja tuotekohtaisia

Kohdemaan viranomaiset määrittävät ehdot, joilla rehujen, sivutuotteiden tai lannoitevalmisteiden vienti voi tapahtua. Kohdemaa voi esimerkiksi edellyttää, että vietävät tuotteet valmistetaan ja varastoidaan kohdemaan viranomaisen hyväksymissä laitoksissa. Selvitä omaa vientituotettasi koskevat ehdot hyvissä ajoin!

Sivutuotteiden vientiin vaikuttaa myös EU-lainsäädäntö: sivutuoteasetus määrittelee EU-alueelta vietäväksi sallitut sivutuotteet ja TSE-asetus tarkentaa eläinperäisen valkuaisen vientiehtoja.

Viennissä tarvittavat todistukset

Vietävästä rehu- tai lannoitevalmistetyypistä ja viennin kohdemaasta riippuen saatat tarvita vientierälle jonkin näistä todistuksista:

Sivutuotteiden vientiä varten tarvitset tyypillisesti virkaeläinlääkärin myöntämän eläinlääkintötodistuksen.

Olemme laatineet viejän avuksi myös yleisiä eläinlääkintötodistusmalleja. Voit ehdottaa niitä käytettäväksi viennissä niihin maihin, joihin Suomella tai EU:lla ei ole kyseiselle tuotteelle sovittua todistusmallia. Yleisiä eläinlääkintötodistusmalleja on tehty prosessoidulle eläinproteiinille (PAP), naudan vuodille ja sarvituotteille.

Vientitietomme on koottu Konttiin

Kontti-taulukosta voit etsiä vientitietoa maanosan, maan tai tuotteiden perusteella. Linkeistä saat lisätietoa Suomen ja eri maiden välisistä viennin sopimuksista, vientivaatimuksista ja käytössä olevista todistuksista.

Markkinoillepääsy-sarakkeen selitteet

  1. Vienti on mahdollista sopivalla vientitodistuksella. Ota yhteys omaan valvojaasi. Huom! Kohdemaa voi edellyttää viejän tai tuotteen rekisteröintiä.
  2. Vienti on mahdollista, mutta kohdemaan on ensin hyväksyttävä viejälaitos. Ota yhteys Ruokavirastoon.
  3. Vienti ei ole vielä mahdollista. Neuvottelut markkinoillepääsystä ovat kesken.
  4. Vienti ei ole vielä mahdollista. Viennin aloittaminen vaatisi markkinoillepääsyhankkeen.

Todistusmalli-sarakkeen selitteet

  • EU = todistuksesta sovittu EU:n ja kohdemaan viranomaisen kesken
  • FI = todistuksesta sovittu Suomen ja kohdemaan viranomaisen kesken
Maanosa Maa Tuoteryhmä Tuote Markkinoillepääsy Todistusmalli
Aasia Kiina Rehu Kalanrehu 3  
Aasia Thaimaa Rehu Sikaperäinen PAP 2 FI
Aasia Thaimaa Rehu Siipikarjaperäinen PAP 2 FI
Afrikka Etelä-Afrikka Rehu Sikaperäinen PAP 2 FI
Afrikka Etelä-Afrikka Rehu Siipikarjaperäinen PAP 2 FI
Afrikka Etelä-Afrikka Sivutuote Naudan nahat ja vuodat 1 FI
Amerikka Kanada Sivutuote Sivutuotteet farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen   EU
Amerikka Meksiko Sivutuote Naudan hydrolysoitu proteiini   EU
Eurooppa Turkki Rehu Kasviperäiset rehut 1 FI
Euraasian talousliitto Venäjä Rehu Eläinperäiset rehut 2 EU
Euraasian talousliitto   Rehu Kasviperäiset rehut 2 EU
Euraasian talousliitto Venäjä Sivutuotteet Turkiseläinten nahat 1 EU

Kontti-taulukko on koottu useista eri tietolähteistä. Pyrimme aina käyttämään luotettavaa, ajankohtaista tietoa. Emme kuitenkaan voi taata esitettyjen tietojen virheettömyyttä.