Eläinlääkintötodistukset

Eläinlääkintötodistuksella vakuutat kohdemaan viranomaiset siitä, että tuotteesi on vaatimusten mukainen eikä se levitä eläintauteja. Valvova virkaeläinlääkäri vahvistaa allekirjoituksellaan todistukselle täyttämäsi eräkohtaiset tiedot. Todistus voidaan myöntää vain Ruokaviraston viejärekisteriin kuuluville yrityksille.

Sovitut eläinlääkintötodistukset löydät Kontista ja TRACES-järjestelmästä

EU ja Suomi ovat sopineet joidenkin kohdemaiden kanssa vientitodistusmalleista eläinten ja eläinperäisten tuotteiden vientiin. Jos tuotteellesi löytyy kohdemaan kanssa sovittu todistusmalli, on sitä käytettävä.

Löydät nämä todistusmallit Kontti-palvelustamme kunkin maan sivulta tai EU-komission TRACES-järjestelmästä. Huomaa, että kohdemaa saattaa vaatia todistuksen lisäksi esimerkiksi laitoksesi hyväksyntää ennen kuin voit aloittaa viennin. Tiedossamme olevat vaatimukset löydät Kontista.

  • Jos kyseessä on Suomen neuvottelema todistus, todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa turvapaperille painetut todistuspohjat Ruokavirastosta.
  • Jos todistus on TRACES-järjestelmässä, sinä viejänä täytät todistuksen omalta osaltasi ennen virkaeläinlääkärin osuutta.
  • Jos todistus on Ruokaviraston omassa sähköisessä eCert-eläinlääkintötodistusten hallinnointijärjestelmässä, sinä viejänä täytät todistuksen ennen virkaeläinlääkärin osuutta.

Mitä tehdä, jos todistusmallista ei ole sovittu?

Jos virallisesti sovittua todistusta ei ole tai siitä ei juuri neuvotella, voit viejänä esimerkiksi yhdessä maahantuojasi kanssa hyväksyttää oman todistusehdotuksesi kohdemaan viranomaisilla. Kehotamme, että käytät näissä tapauksissa Ruokaviraston muotoilemia yleisiä eläinlääkintötodistuksia, jos sellainen löytyy tuotteellesi. Itse muotoilluissa todistuksissa ei tule käyttää Suomen vaakunan leijonatunnusta.

Mikäli todistusmallia ei hyväksytä, on vientiä varten laadittava kohdemaakohtainen räätälöity todistus. Voit tilata todistuspohjan laadintatyön Ruokaviraston vientijaostolta. Työstä laskutetaan Ruokaviraston hinnaston mukaan, ellei kyseessä ole priorisoituun markkinoillepääsyhankkeeseen tai kärkihankkeeseen liittyvä todistus. Kaikki laatimamme todistuspohjat ovat tilattavissa Ruokavirastosta.

Yleiset eläinlääkintötodistukset

Varmista yleisen eläinlääkintötodistuksen hyväksyttävyys aina kohdemaan viranomaisilta ennen vientiä. Kun olet täyttänyt todistuksen, voit tulostaa sen tavalliselle A4-paperille. Yritystäsi valvova virkaeläinlääkäri vahvistaa allekirjoituksellaan todistuksen tiedot oikeiksi.

Raportoi kuukausittain yleistodistusten käytöstä sähköpostitse vienti@ruokavirasto.fi. Kerro saamiesi todistusten yksilöllinen viitenumero, yleistodistuksen numero (esim. 004A), vientituote, kohdemaa, allekirjoituspäivämäärä ja allekirjoittaja.

Huolehdi, että joko sinä tai todistuksen myöntävä viranomainen numeroitte todistuksen yksilöllisellä viitenumerolla. Numero kirjataan myös arkin kääntöpuolelle. Todistuksen numeroksi (Certificate number) tulee laittaa XX/YYYY/OOOO, jossa

  • XX = valvontaviranomaisen / valvonta-alueen nimi, sen lyhenne tai numero tai laitoksen hyväksymisnumero (ilman EY/FIN-kirjaimia)
  • YYYY = todistuksen myöntämisvuosi
  • OOOO = todistuksen valvontayksikkökohtainen tai laitoskohtainen juokseva numero siten, että kahdelle todistukselle ei voi koskaan tulla samaa numeroa.

Hunaja ja muut elintarvikekäyttöön tarkoitetut mehiläistalouden tuotteet (tuotanto- ja valmistusmaa: Suomi)

Hyönteiset ja hyönteistuotteet elintarvikekäyttöön (valmistusmaa: Suomi)

Kala ja kalastustuotteet (valmistusmaa: Suomi)

Käsitelty eläinperäinen valkuainen rehukäyttöön

Liha ja lihatuotteet (teurastus- ja valmistusmaa: Suomi)

Maito ja maitotuotteet (maidon alkuperä: Suomi tai EU, valmistusmaa: Suomi)

Munat ja munatuotteet

Naudan vuodat ja nahat (teurastus- ja valmistusmaa: Suomi)

Sarvet ja metsästystrofeet