Sienestys

Sienikulttuuri levisi vuosisatojen aikana maahamme kahdesta suunnasta: Länsi-Suomeen Ruotsista ja Itä-Suomeen Venäjältä. Suomalaisista marjastusta ja sienestystä harrastaa yli 70 prosenttia. Suurin osa poimitusta sienisadosta menee sienestäjien omaan kotitalouskäyttöön. Runsaimmin sienestetään perinteisesti Etelä- ja Itä-Suomessa, vähiten Pohjanmaalla ja Lapissa.

Sienten kasvu sekä sienisadon määrä ja koostumus riippuvat monista tekijöistä, joten täsmällistä satoaikataulua tai satoennustetta on mahdotonta laatia. Joka sienilajilla on omat vaatimuksensa säätilan, erityisesti lämmön ja kosteuden suhteen. Kaikki sienet eivät ehkä tuota joka vuosi itiöemiä.

Hyvissä oloissa sieniä kasvaa lähes kaikkialla metsissä. Kasvupaikat muuttuvat myös kasvukauden aikana: esimerkiksi ensimmäiset korvasienet ilmestyvät lämpimille, avoimille paikoille ja vasta myöhemmin varjoisiin kuusikoihin. Suurimmalla osalla ruokasienistämme satokausi ajoittuu loppukesään ja alkusyksyyn. Etelä-Suomessa satokausi on pitkä, ja myöhäissyksyn sieniä voi riittää joulukuulle saakka.

Vähäsateisen kesän jälkeen, kuivana syksynä parhaat sienipaikat löytyvät kangasmetsien sijasta soiden reunamilta, korpimetsistä, rämeiltä, lähdevetisistä kohdista ja varjoisilta pohjoisrinteiltä. Oikein kuivina syksyinä kannattaa kurkistaa jopa ojanpohjille.

Sieniä kasvaa toki lähempänäkin: puutarhoissa, puistoissa, nurmikoilla, tienvierillä, laitumilla ja pelloilla. Sato ei yleensä vedä vertoja metsän sienisadolle, mutta paikallisesti ja hetkellisesti se voi olla suuri. Toisten tonteilta tai yleensä asuntojen välittömästä läheisyydestä ei ole sopivaa poimia sieniä ilman lupaa.

Sienestäjän on hyvä muistaa, että lähes kaikki sienilajit kasvattavat monivuotisia rihmastoja. Hyviksi tiedetyt kasvupaikat kannattaa siis käydä tarkistamassa sieniretkillä.

Aivan kaikkialta ruokasieniä ei pidä poimia. Saastuttavien teollisuuslaitosten ympäristössä, kaupunkien keskustoissa ja vilkasliikenteisten teiden varsilla kasvavat sienet on syytä jättää paikoilleen. Vesakkomyrkytysten ja kemiallisten tuholaistorjuntojen varoaikoja poimijoiden noudatettava, ilmoitettuna aikana ei alueilta saa poimia sieniä eikä marjoja.

Sivu on viimeksi päivitetty 24.6.2020