Kontaktuppgifter

Sirpa Kiviruusu, enhetschef

Enheten för djurhälsa och medicinsk behandling av djur

Milla Luukko, specialexpert

Enheten för djurhälsa och medicinsk behandling av djur

Krister Sundell, specialexpert

Enheten för djurhälsa och medicinsk behandling av djur

Kirsi Vienola, specialexpert

Enheten för djurhälsa och medicinsk behandling av djur

Noora Salin, specialexpert

Enheten för köttbesiktning

Sidan har senast uppdaterats 15.11.2023