Kontaktuppgifter för kontrollen av animaliska biprodukter

Vid frågor om biprodukter vänligen kontakta i första hand övervakarna inom ert eget område, dvs. det lokala regionförvaltningsverket eller kommunalveterinären. Om din fråga gäller livsmedelsinrättningar eller livsmedel, vänligen kontakta i första hand den lokala livsmedelstillsynen.

Du kan bekanta dig närmare med de olika tillsynsmyndigheternas uppgifter på Livsmedelsverkets webbplats .

Övervakare: Vänligen kontrollera om svaret på din fråga finns i Pikantti eller på Livsmedelsverkets webbplats.

 

Övriga biproduktspecialister på Livsmedelsverket

Generella frågor om animaliska biprodukter.

  • Före detta livsmedel i handeln
  • Animaliska biprodukter i godkända livsmedelslokaler

Import av biprodukter från länder utanför EU

  • exklusive Norge och Schweiz
Sidan har senast uppdaterats 12.2.2024