Solmärket dvs. märket Luomu – kontrollerad ekoproduktion

Märkningen Luomu – valvottua tuotantoa – kontrollerad ekoproduktion benämns Solmärket (aurinkomerkki på finska) och anger att övervakningen av en produkt med den märkningen handhas av finländska myndigheter Livsmedelsverket, ELY-centralen, Ålands landskapsregering eller Valvira. Jord- och skogsbruksministeriet äger märket.

Solmärket.Märket kan beviljas en aktör som producerar, framställer eller låter framställa, förpackar eller importerar ekoprodukter och är ansluten till övervakningssystemet för ekologisk produktion. Sol-märket är således inte ett garantimärke för renodlat inhemska råvaror och produktion fastän det vittnar om finländsk myndighetstillsyn.

Rätten till användning av sol-märket ansöks om på en egen blankett Ansökan om rätt till användning av Luomu-märket. Användandet av märket styrs av ett eget regelverk. Det är skäl för aktören att bekanta sig med reglerna för bruket av sol-märket förrän ansökan om användarrättigheterna inlämnas.

Solmärket ersätter inte det obligatoriska EU-ekomärket, alltså bladet, som används på färdigt förpackade livsmedel.

Beskrivning av märket

Sol-märket består av figur jämte text

  • sol-märket bör vara minst 10 mm i diameter
  • figur och text i positiv återgivning
  • storleksförhållandena mellan figur och text, mellanrum och inbördes placeringar får inte rubbas
  • sol-märket måste vara enfärgat grönt (PMS 347) eller svart, eller i fall av mörk bakgrund inplacerat i en vit cirkel i enfärgat grönt (PMS 347) eller svart.
Sidan har senast uppdaterats 21.7.2021