Avgift för att höra till ekoregistret

Livsmedelsverket för ett nationellt ekokontrollregister. Från och med 2022 ska alla de aktörer inom livsmedelsbranschen som hör till registret betala en årlig avgift för ekokontroll. För närvarande finns det i registret aktörer som inte bedriver någon ekoverksamhet. Livsmedelsverket har inte gjort några ekokontroller för dessa aktörer och aktörerna har inga giltiga ekointyg. Från och med 2022 får dessa aktörer också en faktura för att höra till registret. En grundavgift för ekokontroll (160 euro) tas ut från aktörerna.

Om en ekoaktör vill utträda sig ur registret, ska aktören kontakta Livsmedelsverket på luomuelintarvike@ruokavirasto.fi. I e-postmeddelandet ska aktören ange företagets namn och FO-nummer samt att aktören vill utträda sig ur ekokontrollregistret.

Sidan har senast uppdaterats 24.9.2021