Är naturprodukter automatiskt ekodugliga?

Naturprodukterna ur våra skogar och sjöar är inte automatiskt ekodugliga. Epitetet eko får användas enbart i samband med växter och växtdelar från kontrollerade och till övervakningen anslutna uppsamlingsområden.

Skogsprodukter såsom

  • skogsbär
  • svampar 
  • naturörter

är ekoprodukter endast då de härrör från enkom godkända uppsamlingsområden. Uppköparna av ekouppsamlingsprodukter kontrolleras årligen och likaså ekouppsamlingsområdena. Varje ekoplockare bör avge en skriftlig förbindelse åt uppköparna vari han förbinder sig att efterfölja villkoren för ekoplockning.

De produkter som härrör från vilda djur och erhållits via jakt och fiske anses inte utgöra ekologisk produktion. Renar är vilt och därför kan inte renar eller produkter av sådana marknadsföras med ekologiska förtecken.

Uppsamlingsanmälan

Aktören bör skriftligen meddela den lokala NMT-centralen minst två veckor på förhand om inledandet av uppsamlingen. Meddelandet ges i formen av en plan som omfattar uppgifter om uppsamlingsväxter och avsedd uppsamlingstid.

Ytterligare information om vilda uppsamlingsprodukter finns i
Eviras anvisningar 18222/5:  Villkor för livsmedelsproduktion