Utomhusförsäljning av grönsaker, bär och svampar

Utomhusförsäljning av grönsaker, bär och svampar gäller försäljning på torg, framför butiker och köpcentrum och på andra motsvarande platser.

Glöm inte att lämna en anmälan och informera om försäljningen

Då du för första gången inleder regelbunden försäljning av grönsaker, bär och svampar, ska du lämna en anmälan om detta till den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten senast 4 veckor innan försäljningen inleds.

Tält för bärförsäljning eller torgförsäljning betraktas som mobila livsmedelslokaler så med en och samma anmälan kan du sälja dina produkter också på ett annat ställe, om du bara minns att informera den lokala livsmedelstillsynsmyndigheten om detta. Informera denna 4 vardagar innan försäljningen. 

Livsmedelstillsynens kontaktuppgifter finner du i menyn

Obs! Försäljning av bär och svampar som primärproduktion, kräver inte registrering eller informering

Odling av bär och svampar och plockning av vilda bär och svampar utgör primärproduktion. Om försäljning av bär som man själv odlat eller plockat behöver inte lämnas någon anmälan till den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten och någon plan för egenkontroll behövs inte heller. Det samma gäller plockning och försäljning av vilda svampar som rensade, men annars obehandlade.

En primärproducent behöver inte heller informera om sin ankomst att sälja. Men en primärproducent måste lämna en anmälan om sin primärproduktion till den kommunala livsmedelstillsynen.

En primärproducent som själv eller vars familjemedlem säljer bär och svampar som han odlat eller själv plockat, behöver inte ange bärets ursprungsland eller kvalitetsklass.

Obs! En registreringsanmälan om livsmedelslokal ska dock alltid lämnas om försäljning av hanterade murklor.

För alla produkters del ska handelsdokumenten kunna sammankopplas med partiet som säljs. För odlade bärs del sammankopplas handlingarna och förpackningarna till exempel med hjälp av partiidentifikationen. Vilda bär och svampar kan sammankopplas till exempel med hjälp av en plockarförteckning.

Skydda säljstället mot regn och fåglar

Damm, fukt och värme jämte skadedjur kan påverka grönsakers, bärs och svampars kvalitet och säkerhet. Av den orsaken måste säljstället skyddas med ett skyddstak, under vilket alla livsmedel som du saluhåller ryms. Grunden måste skyddas vid behov, särskilt om marken består av sand. Alla grönsaker, bär och svampar och dessas förvaringslådor och förpackningsmaterial ska helst förvaras till exempel på hyllor eller pallar. Säkerställ att fåglar inte kommer åt att äta av grönsakerna, bären och svamparna eller tömma tarmen på dem. Det är bäst att täcka alla livsmedel som väntar på försäljning eller förvara dem i ett lager eller i transportbilen.

Säkerställ vart avfallet kan levereras

Avfall lockar snabbt fåglar och insekter till säljstället och omgivningen kring det. Reservera en tillräcklig mängd avfallskärl med lock för avfallet. Avfallskärlen bör tömmas tillräckligt ofta, vid behov flera gånger per dag. Avloppsvattnet ska också bortskaffas på ändamålsenligt sätt.

Egenkontroll och vägledning till personalen

Utarbeta en plan för egenkontroll för verksamheten. Alla anställda, även temporärt anställda, ska orienteras i egenkontrollen och hygienisk praxis. Det är bra att ha planen för egenkontroll tillgänglig på säljstället så, att instruktionerna vid behov kan kontrolleras.

Ta bort sådana produkter som är i dåligt skick, såsom mögliga bär och maskätna svampar från säljstället. Glöm inte att kontrollera att också produkterna som förpackats längst ned i askarna är säljdugliga.

Håll händerna och säljutrustningen rena

Om möjlighet att tvätta händerna saknas, måste det finnas åtminstone fuktiga rengöringsdukar för engångsbruk eller handdesinfektionsmedel till hands för rengöring av händerna. Mått, säljbord och skydd ska också rengöras regelbundet. Det är bra att reservera rengöringsredskap för detta ändamål på säljstället.

Vid behov ska skaffas underhållsutrymmen för rengöring och lagring av utrustningen. Om grönsaker, bär och svampar lagras efter försäljningsdagen, måste lagerutrymmena var lämpliga för förvaring av livsmedel. Det är enklast att skaffa endast en dags behov för försäljning.

Eftersom bär äts som sådana utan att de tvättas, är det viktigt att bären hanteras enbart med rena redskap och rena händer. Säkerställ vid val av säljställe att du får tillgång till rent vatten för handtvätt och städning.

  • Om bären vidrörs med bara händer, rekommenderas rinnande vatten och flytande tvål (såsom en vattenkanister med kran) för tvätt av händerna.
  • Om möjlighet att tvätta händerna saknas, måste det finnas åtminstone fuktiga rengöringsdukar för engångsbruk eller handdesinfektionsmedel till hands för rengöring av händerna. Då måste bären ändå hanteras enbart med rena redskap.

En anvisning kan du skriva ut här (på finska).

Sidan har senast uppdaterats 30.11.2022