Flavobakterier

Flavobakterier förekommer ofta i vattenmiljö. Arter som orsakar sjukdom är särskilt Flavobacterium psychrophilum, som orsakar yngeldödlighetssyndrom hos regnbåge och bakteriell kallvattensjuka, och Flavobacterium columnare, som orsakar varmvattenformen av flavobakterios.

Symtom

Yngeldödlighetssyndrom hos regnbåge kan orsaka stor dödlighet. Fiskarna är anemiska, mjälten förstorad och skör. När infektionen blir kronisk förekommer också hudskador. Liknande symtom förekommer också vid kallvattensjuka, som vanligtvis påträffas hos något äldre yngel.

Varmvattenformen tar sig uttryck som gälinfektioner och sår på huden eller fenorna. Ofta förekommer sår vid ryggfenan och det ser ut som om fisken skulle ha en sadel på ryggen. Av denna orsak kallas sjukdomen i litteraturen ofta ”saddle back disease”. Sjukdomen uppträder vanligtvis i sötvatten på sensommaren.

Diagnos och provtagning

Diagnosen baserar sig på isolering av bakterien i fiskens vävnader. Till skillnad från andra vanliga alstrare av bakteriesjukdomar kräver flavobakterier specialsubstrat för att växa.

Smittvägar

De viktigaste sjukdomsspridarna är infekterade fiskar, som sprider bakterien i miljön. Bakterien överlever länge i vattenmiljö bland annat på ytor i bassänger och på bevattningsrör. Bakterien sprider sig med rom, men det är oklart om bakterien finns inne i romkornet redan hos moderfisken eller hamnar den på romkornens yta först i samband med mjölkningen.

Profylax

Smittrycket från flavobakterier kan minskas med god anläggningshygien samt genom att fiskarna badas i desinficerande bad. Det är dock mycket svårt att få bukt med sjukdomen om den har lyckats sprida sig till många fiskar i gruppen. År 2010 godkändes de första flavobakterievaccinerna mot bakterien F. psychrophilum i Finland med undantagstillstånd. Ett problem när det gäller att vaccinera fiskar mot flavobakterier är att ofta får ynglen smittan redan som nykläckta innan de kan vaccineras.

Förekomst i Finland och på andra ställen

Infektioner orsakade av flavobakterier är mycket vanliga i Finland i laxyngelodlingar och bakteriegruppen orsakar störst förluster inom fiskodlingens primärproduktion.

 
Sidan har senast uppdaterats 15.10.2018