Infektiös IHN-virus hos laxfiskar i Finland 2017

Infektiös IHN-virus hos laxfiskar i Finland

Infektiös hematopoietisk nekros IHN (infectious haematopoietic necrosis) konstaterades för första gången i Finland den 30.11.2017. Infektionen konstaterades i en rutinkontroll i regnbågslaxar i en fiskodlingsanläggning i havsområdet i Ii. Efter viruset hittades började utredning över sjukdomens ursprung och utbredning. IHN-virusinfektion konstaterades också på en annan djurhållningsplats i Ii Kommun, på en moderfisk- och yngelanläggning och i en metdamm med regnbågslax i Tervo Kommun, i en liten husbehovsdamm i Kaavi kommun och yttermera i mitten av januari 2018 i en metdamm i Nurmes. Hittills har sjukdomen konstaterats på sex djurhållningsställen. Livsmedelsverket upprättade restriktionszoner kring alla infekterade hållningsplatser. De infekterade hållningsplatserna tömdes på fisk. Totalt förintades 232 000 kg fisk. Efter destruktionen tvättades och desinficerades hållningsplatserna samt hölls tomma på fisk åtminstone i 6 veckor för att försäkra att viruset hade förintats. Nyintagna fiskar testas intensivt för IHN.

Det är sannolikt att IHN-smittan kom först till en av de hållningsplatser som ligger i Tervo och spreds därifrån tillsammans med fisktransporter. Ursprunget av infektionen har trots allt inte kunnat klarläggas. Alla fiskodlingar, metdammar och planteringsmål som har haft kontakt med de infekterade hållningsplatserna har utretts. Kommunala veterinärer har inspekterat alla kontaktplatser och tagit prover. Också vilda fiskar testas på de områden där infektionsrisken är störst. För tillfället verkar infektionen vara utrotat från Finland.

Kontrollområdena

Saneringsåtgärderna har slutförts. Restriktionszonen runt Nurmes har avvecklats den 1.10.2018, runt Ii den 15.7.2019 och runt Tervo den 11.2.2020. Restriktionszon runt Kaavi är fortfarande i kraft. Kontrollområden har utformats runt hela Pielinens område och runt Ii, Tervo och Kaavi grundade på Ministeriets förordning (1009/2013, förändring 776/2018) för att säkra att smittan har utrotats (se kartan). Den intensiva kontrollen för att återuppta en IHN fri status fortsätter på kontrollområdena åtminstone i två år. Under kontrollperioden undersöks både vild och odlad fisk för IHN. Regnbågar, laxar eller deras könsceller kan inte flyttas från kontrollområden till andra områden i Finland. När regnbågar, laxar eller deras könsceller flyttas tills hållningsplatser eller för plantering på kontrollområden måste utgångsodlingens kommunalveterinär ge ett hälsointyg för den fisk som ska transporteras. Det rekommenderas att fisktransportbilarna. som besöker övervakningsområdet, desinficeras noggrant.

 

Bild 1. Kartan över IHN kontrollområdena. Kontrollområdena är i kraft på gröna och röd områdena och restriktionszon på röd området. 

 

Åtgärder och restriktioner som gäller restriktionszonen runt Kaavi

Restriktionszonen som Livsmedelsverket har grundat runt smittan i Kaavi, på Saarijärvi området, kan inte ännu avvecklas. Regnbågslax och lax kan dock igen planteras på området eftersom risken för IHN är liten. När regnbågslax, lax eller deras könsceller flyttas tills hållningsplatser eller för plantering på restriktionszonen måste utgångsodlingens kommunalveterinär ge ett hälsointyg för den fisk som ska transporteras. Det finns inte sådana hållningsplatser som håller regnbågslax eller lax på Saarijärvi området. Detta medför att restriktionszonen i praktiken inte påverkar normal fiskodling eller fiskeri verksamhet på området. Om man har planer att börja hålla regnbågslax eller lax på Saarijärvi området måste man först diskutera med djursjukdomsmyndigheterna.

Mer information om IHN-restriktioner och hälsointyg kan man få fråmn från den kommunala veterinären i den ifrågavarande kommunen.

 

 

Sidan har senast uppdaterats 26.5.2021