Infektiös IHN-virus hos laxfiskar i Finland 2017

Infektiös IHN-virus hos laxfiskar i Finland

Infektiös hematopoietisk nekros IHN (infectious haematopoietic necrosis) konstaterades för första gången i Finland den 30.11.2017. Infektionen konstaterades i en rutinkontroll i regnbågslaxar i en fiskodlingsanläggning i havsområdet i Ijo. Efter viruset hittades började utredning över sjukdomens ursprung och utbredning. IHN-virusinfektion konstaterades också på en annan djurhållningsplats i Ijo kommun, på en moderfisk- och yngelanläggning och i en metdamm med regnbågslax i Tervo kommun, i en liten husbehovsdamm i Kaavi kommun och yttermera i mitten av januari 2018 i en metdamm i Nurmes. Hittills har sjukdomen konstaterats på sex djurhållningsställen.

Livsmedelsverket upprättade restriktionszoner kring alla infekterade hållningsplatser och ett utrotningsprogram börjades. De infekterade hållningsplatserna tömdes på fisk. Totalt förintades 232 000 kg fisk. Efter destruktionen tvättades och desinficerades hållningsplatserna samt hölls tomma på fisk åtminstone i 6 veckor för att försäkra att viruset hade förintats. 

Bekämpningsåtgärdernas effektivitet följdes upp genom en intensifierad undersökning av fisk från områden med smitta under två års tid.

Bekämpningsåtgärderna har avslutats och områdena har från och med 15.9.2021 officiellt förklarats fria från IHN. Samtliga begränsningar har avvecklats.

Bild 1. Områden för IHN-utrotningsprogram i Finland

(Ii: merivesialueet kymmenen kilometrin säteellä koordinaateista N7273028, E 412543 (ETRS-TM35FIN), Tervo: Kymijoen päävesistöalueen Rautalammin reitin valuma-alueen osa-alueet Virmasvesi (14.72) ja Nilakka (14.73), Kaavi: Vuoksen päävesistöalueen Juojärven reitin valuma-alueen osa-alue Saarijärvi (4.74), Nurmes: Vuoksen päävesistöalueen Pielisen reitin valuma-alueen osa-alue Pielinen (4.41))

Bakgrundskarta © Lantmäteriverket, 2021

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 27.9.2021