Andra smittsamma kräftsjukdomar

Porslinssjuka

Porslinssjuka orsakas av spordjuret Thelohania contejeani, som förökar sig i kräftans muskelvävnad. Vid långt framskriden sjukdom blir undersidan av kräftans stjärt vit. Muskelvävnadens funktionsförmåga förlamas och slutligen dör kräftan. Sjukdomen är uppenbarligen inte särskilt smittsam, eftersom den konstateras endast hos enstaka kräftor, och den har inte konstaterats ha någon inverkan på kräftbeståndet.

Smittmekanismen är okänd.

Psorospermium haeckeli

En parasit som kan förekomma i flera av kräftans vävnader, särskilt i bindväv. Parasiten bildar en egen organismgrupp, som ligger nära algerna. Parasitens livscykel är inte exakt känd. Smittan orsakar inga skönjbara förändringar, men kraftig smitta har dock konstaterats försämra kräftans motståndskraft. Parasiten är mycket vanlig hos flodkräftbestånden i Finland. Hos signalkräfta är den sällsynt.

Baculovirussmitta hos flodkräfta

Hos vissa flodkräftbestånd i Finland har konstaterats cellförändringar i kräftornas lever-bukspottkörtel som tyder på virussmitta. Viruset har kallats Astacus astacus bacilliform. Det har inte kopplats ihop med massdöd bland kräftor och det har inte konstaterats inverka på bestånden. Virussmittan kan dock ha en försvagande inverkan på kräftorna i stressituationer.

Sidan har senast uppdaterats 15.10.2018