Koccidios hos hare

Koccidios hos hare är en sjukdom som orsakas av encelliga parasiter av släktet Eimeria, så kallad koccidier. Koccidier förekommer hos de flesta däggdjur och fåglar överallt på jorden. Olika djurarter har dock sina egna koccidiarter, och till exempel harens koccidios smittar inte människor eller husdjur med undantag för kaniner.

Koccidios hos hardjur förekommer i två former: tarmkoccidios och leverkoccidios. I Livsmedelsverkets material är leverkoccidios mycket sällsynt hos skogsharar och fältharar, däremot påträffas sjukdomen hos kaniner. Däremot är det vanligt med tarmkoccidios. Smitta i tarmen skadar tarmslemhinnan, och kraftig smitta kan leda till att haren blir uttorkad och utmärglad och dör.

Tarmkoccidios är vanligtvis en blandsmitta av flera Eimeria-arter. Hos fältharar har åtta arter konstaterats, av vilka Eimeria leporis är vanligast. Hos harstammen i vårt land påträffas koccidios vanligtvis hos unga harar på hösten i trakter där fältharstammen är stor. Skjutna harar som bär på koccidios kan användas som föda om de annars är i normalt skick.

Symtom

Symtomen på koccidios är allmänna symtom som beror på svaghet. Haren rör sig långsamt. En drivande hund får lätt fast den. Ibland rör sig hararna med krökt rygg. Avföringen är vattnig och slemmig och kan till slut också bli blodblandad. Eftersom parasiten förökar sig i slemhinnans celler, försvårar kraftig smitta näringsupptagningen. Djuret lider av undernäring och kan dö antingen genom att det svälter ihjäl eller genom undernäring i till exempel bakteriesmitta.

Diagnos

Hos vilda djur säkerställs koccidios i allmänhet i samband med obduktion av djuret. I tarminnehållet konstateras massvis med koccidiparasiter vid mikroskopering. Hos fältharar bildas i allmänhet typiska ljusa härdar på tarmslemhinnan. Vid mikroskopering av avföringen ses riktligt med smittsamma former av parasiten, oocystor.

Smittvägar

Koccidios smittar via mikroskopiska oocystor i avföringen från smittade djur. Oocystorna är koccidiformer som klarar sig ute i det fria. I lämpliga förhållanden (tillräcklig fuktighet och värme) utvecklas de och börjar sprida smitta inom några dagar eller veckor. Ett djur får koccidismitta genom att svälja oocystor med föda eller vatten. Förekomst i Finland Koccidios hos hare tycks förekomma i hela landet, där det finns harar.

Sidan har senast uppdaterats 15.10.2018