Papillomatos

Papillomatos är en sjukdom på huden eller slemhinnorna som orsakas av ett virus. Blomkålsliknande vårtor kan visa sig på huden och ibland kan de vara fästa vid huden med en tunn "hals".

Papillomatos påträffas hos så gott som alla kategorier av ryggradsdjur, såsom fiskar, kräldjur, fåglar och däggdjur. Virusen torde vara rätt artspecifika. Bland husdjuren är vårtorna hos kor ofta störande, särskilt då de förekommer på juvret och spenarna.

Bland vilddjuren påträffas vårtor i Finland hos älgar. På älgens hud bildas stora, fasta och formlösa knölar som ofta skadas på ytan och inflammeras. I allmänhet går knölar orsakade av papillomavirus över och försvinner så med tiden.

Bland finkar förekommer ett eget papillomavirus som orsakar små knutar på huden till tårna.

Sidan har senast uppdaterats 8.10.2018