Papillomavirus orsakar tumörer på huden till älgar

På huden till älgar kan ibland påträffas tumörknölar på huvudet och på olika håll på kroppen. Hos en del av dem förekommer endast enstaka knölar, men hos andra förekommer de i rikliga mängder överallt på kroppen. Orsakaren kan vara papillomaviruset hos älg EEPV (European Elk Papillomavirus). Viruset hos älg är inte skadligt för människan. 

Papillomavirus förekommer hos flera djurarter, men i allmänhet har de olika djurarterna sina egna virus som inte smittar andra arter. I Finland är papillomaviruset hos älg uppenbarligen rätt allmänt, eftersom observationer av hudtumörer årligen kommer in till Livsmedelsverket från olika håll i landet allt från den sydvästra kusten ända upp i Lappland.

Hos älgarna är brunsttiden den gynnsammaste smittsäsongen

Viruset smittar vanligen från en älg till en annan via hudkontakt och därför är brunsttiden gynnsam med tanke på smitta. Träd som flera olika älgar utnyttjar för att gnida sig mot då det kliar kan också förmedla virus från ett djur till ett annat. 

Hos älgar innehåller tumörerna som papillomaviruset orsakar för det mesta rikliga mängder bindväv och därför känns de fasta, ja rentav hårda. Tumören kan vara slät och hårlös eller ojämn som blomkål på ytan. Ibland skadas den på ytan och börjar blöda. Till storleken varierar tumörerna från knappt skönjbara till knytnävsstora, som kan smälta ihop till en stor massa.

Papillomatumörerna påverkar inte köttet

Papillomatumörerna begränsar sig till huden och påverkar sålunda inte direkt kvaliteten på köttet. Om tumörerna stör älgens näringsintag eller inflammeras då de skadas, kan älgens allmänkondition bli lidande, men det torde vara sällsynt. Om inga avvikande förändringar konstateras i de inre organen eller slaktkroppen efter att älgen flåtts, kan köttet användas på normalt sätt trots tumörerna på huden. 

Knölarna som papillomaviruset orsakar kan hålla sig kvar på älgens hud rentav i månader, men största delen av dem går över och tvinar bort då djurets egen motståndskraft börjar fungera. Ett djur som tillfrisknat efter smitta är framöver motståndskraftigt mot nya smittor. 

Knölar på huden kan ibland orsakas också av till exempel några andra virus, bakterier eller endogena tumörer. För säkerställande av en visrussmitta krävs molekylgenetiska metoder. 

Prover eller observationer av tumörer på huden till älgar kan levereras till Livsmedelsverket i Uleåborg. 

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2018