Riemerella anatipestifer

I Livsmedelsverkets undersökningar har framkommit att de neurologiska symptomen som i oktober-november 2015 konstaterades hos sångsvanar, såsom balansstörningar eller vriden hals, beror på bakteriesjukdomen Riemerella anatipestifer. Sjukdomsfall har påträffats huvudsakligen i Norra Österbotten, Norra Karelen och Päijänne-Tavastland. Bakterien är en sjukdomsalstrare som främst drabbar inhägnade ankor, gäss och kalkoner. Bland vilda fåglar i Finland har sjukdomen veterligen inte tidigare bekräftats. Bakterien smittar inte människan.

I Livsmedelsverket har undersökts sex infekterade sångsvanar av vilka tre avlivats på grund av neurologiska symptom och tre påträffats döda. Bland de drabbade fanns såväl vuxna individer som ungar från den gångna sommaren. Ett fall har också konstaterats hos en ung vitkindad gås, som påträffades i Nyland.

Hos fåglar kan bakterien orsaka en dödlig allmäninfektion och den drabbar i allmänhet särskilt unga sjöfåglar. En Riemerella-infektion i hjärnan försvårar motoriken och orsakar ett konstigt beteende. I Nordamerika har R. anatipestifer orsakat dödlighet bland vilda fåglar, såsom svanar, snögäss och gräsänder.

Hjälp Livsmedelsverket att utreda i vilken utsträckning sjukdomen förekommer

För att kunna utreda i vilken utsträckning sjukdomen förekommer ber Livsmedelsverket allmänheten om observationer av exceptionellt uppträdande svanar och också gäss eller mindre andfåglar.

Observationer kan sändas med e-post till marja.isomursu@ruokavirasto.fi.

Om du vill sända in en död fågel som prov, är det bäst att du först kontaktar Livsmedelsverkets kontor i Uleåborg, telefon 029 530 4924.