Aktuellt om ekofoder

2021

Kontrollen av ekologiskt sesamfrö från Indien intensifieras från och med 1.7.2021 (18.6.2021)

Kommissionen rekommenderar att ekologiskt sesamfrö (livsmedel eller foder) från Indien ska kontrolleras enligt ett särskilt protokoll. Det nya kravet gäller från 1.7.2021. Läs mera

Särskilda krav för import av ekofoder och ekolivsmedel från Kazakstan, Kina, Moldova, Ryssland, Turkiet och Ukraina (8.1.2021)

Europeiska kommissionen har fortsatt de särskilda kraven på ekofoder och ekolivsmedel från Ukraina, Kazakstan, Moldova, Ryssland och Kina. Kraven gäller nu dessutom också import från Turkiet från och med 1.3.2021. Läs mera

2020

Det är fortsättningsvis möjligt att använda konventionellt producerade proteinfoder vid utfodring av ekologiska svin och fjäderfän (20.11.2020)

Kommissionens nya genomförandeförordning (EU) 2019/2164 förde med sig ändringar i de fodertillsatser som används inom ekoproduktionen. Bilaga VI till ekoförordningen (EG) nr 889/2008 ersattes med en ny bilaga III varav ändringarna framgår. (22.1.2020) Läs mera

2019

Krav för import av ekofoder och ekolivsmedel från Ukraina och dess grannländer fortsätts, kraven faller också på importen från Kina (17.12.2019) Läs mera

Lövlogon får nu användas för ekologiskt producerat sällskapsdjursfoder på förpackningsetiketterna (16.4.2019) Läs mera

2018

Möjligheten att använda konventionellt proteinfoder i utfodringen av ekosvin och -fjäderfä fortsätter (13.11.2018)

Ett undantag för utfodring av svin och fjäderfä med konventionellt proteinfoder kommer att fortsätta fram till slutet av 2020. Villkoren för undantaget är desamma, och den maximala tillåtna procentsatsen av icke-ekologiskt foder under 12 månader är 5 % för dessa arter.

Kommissionen förlänger utfodringsundantaget för ekologiskt producerade enmagade husdjur. Enligt undantaget får högst 5 % konventionellt proteinfoder användas årligen. Användning av konventionellt proteinfoder förutsätter att det inte finns ekologiskt proteinfoder att få på ekogården. Dessutom ska ekogården föra bok över det foder som använts och försäkra sig om att mängden konventionellt proteinfoder inte överstiger 5 % under en 12 månaders period. Mängden använt proteinfoder beräknas på torrsubstansen i fodren av jordbruksursprung. Undantaget förlängs till slutet av år 2020. För användning av konventionellt proteinfoder inom de ramar som undantaget ger behöver en ekologisk husdjursgård inget tillstånd.

Lagrumshänvisning: Kommissionens förordning (EG) Nr 889/2008, artikel 43

Mer information: Överinspektör Tiina O'Toole, tfn 040 827 9631

Aktuellt om ekologisk djurproduktion (11.7.2018)

Det är nu möjligt att under vissa förhållanden använda på ekogårdarna kompletteringsfoder (foder för särskilda näringsbehov/”dietfoder”) som är avsedda för behandlingen av mjölkkornas kalvningsförlamning, betesförlamning och ketos samt som är avsedda för små grisar som järntillskott. De nya anvisningarna kommer inte att ändra marknadsföring eller märkningar av foder utan de syftar till att säkerställa ekoproduktionsdjurs välbefinnande i speciella situationer.

Om det finns behov av att använda kompletteringsfoder vars huvudsakliga ingrediens är kalciumpropionat, kalciumklorid och propylenglykol och som är avsedda för behandling av kalvningsförlamning, betesförlamning och ketos, be veterinären som behandlar gårdens djur göra upp en lista över dessa lämpliga kompletteringsfoder och bifoga den till ekoplanen. Användningen av kompletteringsfoder kontrolleras vid övervakningen av ekohusdjurproduktion.

Ekogårdarna har informerats om de nya anvisningarna i odlarbrevet 2018.

Krav för import av ekofoder och ekolivsmedel från Ukraina och dess grannländer fortsätts (19.1.2018)

Europeiska kommissionen har fortsättat krav av ekofoder så att extra kravgäller bara ekoprodukter från Ukraina, Kazakstan och Ryssland.

Länk till meddelandet (pdf, 55 kbyte)

2017

Två undantagsloven för ekodjur beviljades en förlängning (23.11.2017)

Det andra undantagslovet förlänger utfodringsundantaget för ekologiskt producerade enmagade husdjur fram till slutet av 2018. Enligt undantaget får högst 5 % konventionellt proteinfoder användas årligen.

Krav för import av ekofoder och ekolivsmedel från Ukraina och dess grannländer har uppdaterats (18.1.2017)

Europeiska kommissionen har uppdaterats krav av ekofoder så att sedan 1.1.2017 extra krav gäller bara ekoprodukter från Ukraina, Kazakstan och Ryssland.

Länk till meddelandet (pdf, 59 kbyte)

Behandling av ekofoder som kontaminerats av salmonella (17.1.2017)

Ekofoder som är kontaminerat av salmonella kan behandlas sedan 17.1.2017 med syror som nämns i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008, bilaga VI, 1. a). Dessa syror inkluderar sorbinsyra, myrsyra, ättiksyra, mjölksyra, propionsyra, citronsyra och natriumformiat. Tillståndet för behandlingen av salmonellakontaminerat foder ansöks från Evira och förfarandet är annars densamma som för konventionellt foder. Salmonellafritt parti kan användas i ekoproduktion.

Ytterligare information: Salmonellatillsyn över foder

 

Sidan har senast uppdaterats 18.6.2021