Djurstöden förnyas nästa år – vad förändras?

När det gäller de nya jordbrukarstöden är det djurstöden som kommer att kunna sökas till först, i början av 2023. Du kan ansöka om stöden i Viputjänsten.

I början av 2023 kan du ansöka om följande djurstöd:

 • djurbidrag
  • bidrag för dikor och mjölkkor (AB finländska fastlandet och åländska fastlandet)
  • bidrag för tjurar (AB finländska fastlandet, C-området och åländska fastlandet)
  • bidrag för nötkreatur i yttre skärgården (AB-området)
  • bidrag för slaktkvigor (AB-området)
  • bidrag för tackor (AB finländska fastlandet, AB-områdets yttre skärgård och åländska fastlandet)
  • bidrag för hongetter (AB-området)
  • bidrag för slaktlamm och slaktkillingar
 • ersättning för djurens välbefinnande
 • nationella husdjursstöd
  • nordligt husdjursstöd för nötkreatur
  • nordligt husdjursstöd för hongetter
  • nordligt husdjursstöd för tackor
  • från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
 • produktionsstöd för mjölk
 • miljöavtal om uppfödning av lantrasdjur

Ansök i fortsättningen om djurstöd varje år

Anmälningarna om deltagande i nordliga husdjursstöd upphör den 31 december 2022. Därför måste man i fortsättningen ansöka om stöden årligen.

Djurbidrag och ersättning för djurens välbefinnande ska också sökas årligen på samma sätt som i dag. Dessutom kommer avtalet om lantraser att omspänna ett kalenderår.

Undantag från den årliga ansökan är endast produktionsstödet för mejerimjölk, vars anmälningar om deltagande förblir i kraft även nästa år. 

Sidan har senast uppdaterats 10.11.2022