Djurstöden förnyas nästa år – vad förändras?

När det gäller de nya jordbrukarstöden är det djurstöden som kommer att kunna sökas till först, i början av 2023. Du kan ansöka om stöden i Viputjänsten.

I början av 2023 kan du ansöka om följande djurstöd:

Ansök i fortsättningen om djurstöd varje år

Anmälningarna om deltagande i nordliga husdjursstöd upphör den 31 december 2022. Därför måste man i fortsättningen ansöka om stöden årligen.

Djurbidrag och ersättning för djurens välbefinnande ska också sökas årligen på samma sätt som i dag. Dessutom kommer avtalet om lantraser att omspänna ett kalenderår.

Undantag från den årliga ansökan är endast produktionsstödet för mejerimjölk, vars anmälningar om deltagande förblir i kraft även år 2023. 

Ansökningstider för djurstöd:

 • Ersättning för djurens välbefinnande (hela landet): 9.1-2.2.2023
 • Anmälan om djurantal: 9.1-2.2.2023
 • Djurbidrag: 9.1-24.1.2023
  • bidrag för dikor och mjölkkor (AB finländska fastlandet och åländska fastlandet)
  • bidrag för tjurar (AB finländska fastlandet, C-området och åländska fastlandet)
  • bidrag för nötkreatur i yttre skärgården (AB-områdets yttre skärgård)
  • bidrag för slaktkvigor (AB-området)
  • bidrag för tackor (AB finländska fastlandet, AB-områdets yttre skärgård och åländska fastlandet)
  • bidrag för hongetter (AB-området)
  • bidrag för slaktlamm och slaktkillingar (hela Finland)

Uppskattade ansökningstider för djurstöd:

 • Avtal om uppfödning av lantrasdjur (hela landet): 13.2-2.3.2023
 • Nordligt husdjursstöd för nötkreatur (C-området förutom slakttjurar för vilka stöd utbetalas endast på områdena C3 och C4): 13.2-2.3.2023
 • Nordligt husdjursstöd för tackor (C-området): 13.2-2.3.2023
 • Nordligt husdjursstöd för hongetter (C-området): 13.2-2.3.2023
 • Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning (hela landet): 13.2-2.3.2023

Du lägger väl märke till att den uppskattade tidtabellen för ansökan ännu är ett utkast. På Livsmedelsverkets webbplats ges närmare information om att ansökan öppnar när förordningarna om stöden har bekräftats. 

Sidan har senast uppdaterats 12.1.2023