Hirvieläinten virtsahoukuttimissa voi piillä tautivaara

Virtsahoukutushajusteiden käytöstä hirvieläinten metsästyksessä on ollut keskustelua metsästysalan lehdissä viime aikoina. Hajusteiden myynnissä ja ostossa on kuitenkin syytä olla tarkkana, sillä niiden myyntiä EU:n alueella on rajoitettu hirvieläinten näivetystaudin leviämisvaaran vuoksi.

Pohjois-Amerikassa 1960-luvulta alkaen todettu ja myös Norjasta vuonna 2016 löydetty hirvieläinten näivetystauti, CWD, on huolta herättävä ja Suomeen päätyessään vakavia vaikutuksia aiheuttava prionitauti. Kaikki Suomessa esiintyvät hirvieläimet ovat alttiita CWD-taudille kuusipeuraa lukuun ottamatta. Prionit ovat erittäin kestäviä, ne säilyvät tartuntakykyisinä esimerkiksi maaperässä vuosia. Tauti leviää erityisesti eläinten siirroissa. Prioneita on kuitenkin pystytty eristämään myös eritteistä, kuten virtsasta, eikä taudin leviämistä virtsan välityksellä voida poissulkea.

CWD:n estämiseksi on tehty komission suojapäätös (2016/1918), jossa säädellään hirvieläinten siirron lisäksi myös virtsahoukutushajusteiden tuontia ja valmistusta. Suojapäätöksen nojalla kielletään virtsahoukutushajusteiden tuonti EU:n alueelle Norjasta ja kolmansista maista sekä kielletään virtsahoukutushajusteiden valmistus Suomen ja Ruotsin pohjoisosista peräisin olevien hirvieläinten virtsasta. Kielto koskee sekä keinotekoisia että aitoa virtsaa sisältäviä valmisteita. Kyseisiä esim. Pohjois-Amerikassa valmistettuja tuotteita on ollut myynnissä Suomessa Sekä myyjiä että ostajia pyydetään olemaan tarkkoina ja ilmoittamaan mahdollisista laittomasti maahan tuoduista virtsahoukutinhajusteista kyseisen kunnan kunnaneläinlääkärille.

 

(Teksti on julkaistu myös Metsästäjä-lehdessä 1/2019)

Sivu on viimeksi päivitetty 22.2.2019