Tornionjoen lohikuolemat

Ruokavirasto jatkaa kesällä 2016 lohikuolemien selvityksiä yhteistyössä Statens Veterinärmedicinska Anstaltin (SVA) kanssa.

Ruotsin puolella on kahdesta kesällä 2015 otetusta lohinäytteessä todettu Ulcerative Dermal Necrosis (UDN) -tauti. Suomessa ei Tornionjoen näytteistä ole UDN-tautia löydetty, mutta Kemi- ja Simojokisuista pyydystetyissä merilohiemoissa sitä sen sijaan on todettu.

Kesällä 2014 Tornionjoen lohia löydettiin kuolleina normaalia enemmän, ja nousevissa lohissa todettiin paljon ihovaurioita. Ruokaviraston saamien tietojen perusteella on kesän 2015 aikana havaittu vastaava määrä kuolleita nousulohia. Koska nousulohien määrä ei  vuonna 2015 ole ollut vuoden 2014 ennätyskorkealla tasolla, on nousulohien kuolleisuus ollut vuotta 2014 suurempi.

Lohien kuolinsyyn aiheuttajasta ei vielä varmuutta

Lohikuolemien syyt ovat toistaiseksi epäselvät. Ruotsin Statens veterinärmedicinska anstaltin (SVA) tutkimusten perusteella yksi syy Tornionjoen lohikuolemiin saattaisi olla lohikalojen ihon kuoliotauti (UDN). Vaurioituneeseen ihoon pääsevät iskemään bakteerit ja vesihomesieni. Lopulta kala menehtyy nestetasapainon häiriöihin tai toissijaisiin tulehduksiin. 

UDN-tautia ei tiedetä varmuudella esiintyneen kasvatetussa lohessa tai muussakaan kasvatuskalassa. Se on todettu villeissä nousulohissa ja villeissä meritaimenissa. Lähes samankaltaisia ihomuutoksia on raportoitu myös laitoslohikaloista.

Ruokaviraston tiedossa ei ole, että UDN-tautia tai sitä muistuttavia ihomuutoksia olisi esiintynyt Suomen merialueiden kalankasvattamoissa. Koska taudin aiheuttajaa ei ole löydetty, ovat taudin käytännön eliminoimistoimet toistaiseksi mahdottomia.

UDN-taudin syntymekanismi yhä epäselvä

Taudin syntymekanismia ei ole saatu selville. Myöskään ei tiedetä, onko kyseessä tarttuva tauti vai aiheuttaako taudin jokin muu syy.

Ruokavirasto on käynnistänyt yhteistyön suunnittelun Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa siltä varalta, että lohikuolemat jatkuvat Tornionjoella myös vuonna 2016. Tavoitteena on sopia myös entistä tarkemmasta yhteistyöstä kalastajien sekä ruotsalaisten viranomaisten kanssa.

Näytteiden lähetysohjeet

Sairaista Tornionjoen lohista voi ottaa yhteyttä suoraan Ruokaviraston Oulun toimipaikkaan numeroon 040 569 4541.