Trikomonoosi

Trikomonoosi on lintujen tauti, jonka aiheuttaa yksisoluinen Trichomonas gallinae -loinen. Se on alkueläin, joka elää lintujen suussa ja kuvussa. Loista esiintyy yleisenä kyyhkyillä, mutta sitä on tavattu myös muun muassa varpuslinnuilla, kanalinnuilla, kurjilla, sorsalinnuilla ja papukaijoilla. Jotkut loiskannat eivät juuri aiheuta tautia, mutta osa kannoista on voimakkaita taudinaiheuttajia. Kyyhkyillä tavataan oireettomia infektioita kannasta riippumatta. Peippolinnuilla, erityisesti viherpeipoilla, trikomonoosi voi olla vakava tauti. Suuhun ja kupuun kehittyvä tulehdus estää normaalin nielemisen. Tämän takia vakavasti sairastunut lintu nääntyy kuoliaaksi. Joskus kupuun voi tulla lisäksi bakteeritulehdus, joka leviää myös muualle elimistöön. Trikomonoosiepidemioita esiintyy yleensä loppukesällä ja syksyllä, jolloin peippolintutiheydet ovat suurimmillaan. Ruokintapaikoilla tauti voi aiheuttaa suurtakin kuolleisuutta. Loinen ei tartu ihmisiin eikä muihin nisäkkäisiin.

Leviäminen

T. gallinae leviää linnusta toiseen infektoituneiden lintujen suusta tulevien eritteiden mukana. Emolintu voi siirtää tartunnan poikaselle sitä ruokkiessaan. Toinen tyypillinen tapa on saada tartunta yhteisillä ruoka- tai juomapaikoilla. Nielemisvaikeuksien takia sairas lintu voi pudottaa suustaan loisilla saastuneen siemenen, jonka toinen lintu myöhemmin syö. Yhteinen juoma-astia saastuu helposti sairaan linnun juodessa siitä. Loinen voi säilyä tartuntakykyisenä vedessä sopivissa oloissa useita tunteja. Kosteissa jyvissä loinen voi selviytyä jopa päiviä. Jäätymistä loinen ei kestä.

Oireet

Trikomonoosi ilmenee suun ja kuvun tulehduksena, joka estää normaalin nielemisen. Lintu laihtuu ja joutuu lopulta pörhistämään höyheniään lämpimälläkin säällä ruumiinlämpöä ylläpitääkseen. Nokka voi likaantua suusta valuvan liman takia. Nielemisvaikeudet voivat näkyä suun aukomisena sekä pään pudisteluna ja nykimisenä. Loppuvaiheessa lintu kyhjöttää apaattisena.

Taudin määritys

Taudin määritys tehdään yleensä kuolleesta linnusta otetusta näytteestä. Linnun tulisi olla mahdollisimman tuore, sillä loiset alkavat kuolla pian linnun kuoleman jälkeen. Tulehtuneen kuvun sisäpinnalta tai suusta otettua limanäytettä mikroskopoitaessa voidaan todeta tyypillisiä siiman avulla liikkuvia yksisoluisia organismeja. Jos liikkuvia loisia ei enää ole havaittavissa, voidaan yrittää osoittaa loinen viljelemällä kupua tai siitä otettua eritettä Trichomonas-loisille tarkoitetussa kasvatusliemessä. Jos lintu on ollut pakastimessa tai useamman päivän kuolleena eikä eläviä loisia enää voida todeta, voi kuvun histologinen tutkimus paljastaa tyypillisiä kudosmuutoksia ja loisten rykelmiä kuvun seinämässä.

Ennalta ehkäisy

Ihmisen toimilla voidaan trikomonoosin esiintymiseen vaikuttaa lähinnä lintujen ruokintapaikoilla. Taudin leviämisen estämiseksi lämpimänä vuodenaikana lintujen ruokinta tulisi keskeyttää ja vesiastiat tyhjentää ja kuivata. Jos tartunta todetaan kylmänä vuodenaikana, ja linnut ovat jo riippuvaisia ruokinnasta, ruokintaa saatetaan joutua jatkamaan. Tällöin ruokintapaikan puhtaus on tärkein ehkäisykeino. Ruoantähteet tulisi kerätä pois ja ruokintalaitteet puhdistaa. Ruokintapaikkaa voi välillä vaihtaa.

Esiintyminen Suomessa ja muualla

Trikomonoosi on jo kauan tunnettu kyyhkyjen tautina, ja Suomessakin sitä on todettu kesykyyhkyissä eli puluissa. Vasta 2000-luvulla alkoi ilmetä huomattavia epidemioita eurooppalaisissa peippolinnuissa, pääasiassa viherpeipoissa. Suomeen peippolintujen trikomonoosi levisi vuonna 2008, tutkimusten mukaan todennäköisesti muuttavien peippojen mukana Brittein saarilta Skandinavian kautta. Tauti levisi Suomessa nopeasti viherpeippojen koko levinneisyysalueella ja aiheutti suurta kuolleisuutta ja populaation huomattavan pienenemisen. Myös muita lintulajeja, kuten vihervarpusia, peippoja ja nokkavarpusia, sairastui. Sittemmin tautia on todettu maassamme paikallisina epidemioina vuosittain lähinnä lämpimänä vuodenaikana. Peippolintujen trikomonoosia esiintyy nykyään myös Keski-Euroopassa. Trichomonas gallinae -loista esiintyy eri lintulajeissa ympäri maailmaa.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.10.2018