Tieteellinen tutkimus

Tieteellinen tutkimus on yksi Ruokaviraston lakisääteisistä tehtävistä ja se liittyy viraston yhteiskunnalliseen tehtävään ja vaikuttavuuteen.

Tieteellisen tutkimuksen tavoitteena on tehdä korkeatasoista tutkimusta alueilla, jotka ovat viraston strategisten tavoitteiden mukaisia. Tätä tukee tieteellisen tutkimuksen toimenpideohjelma. Valmisteilla on Ruokaviraston tutkimusohjelma, jonka suunnitellaan astuvan voimaan 2020 alusta.

Tutkimustuloksia hyödynnetään valvonnan suuntaamisessa, säädösvalmistelussa sekä kansainvälisten standardien ja ohjeiden kehittämisessä, riskinarvioinneissa sekä eri toimialoilla muun muassa maataloudessa, elintarviketeollisuudessa ja eläinten hyvinvoinnin parantamisessa.

Linjaus tieteellisestä tutkimuksesta

Tieteellinen tutkimus keskittyy kolmeen, toisiinsa nivoutuvaan kokonaisuuteen.

  • elintarviketurvallisuus ja laatu
  • eläinten terveys ja hyvinvointi
  • kasvintuotanto ja kasvinterveys

Tutkimus- ja riskinarviointihankkeet liittyvät näihin kokonaisuuksiin.

Tieteellisen tutkimuksen tietopolitiikka

Ruokaviraston tieteellisen tutkimuksen tietopolitiikassa linjataan, miten Ruokavirastossa käsitellään, hallinnoidaan, jaetaan ja julkaistaan tutkimushankkeiden dataa ja tuloksia.

Tavoitteenamme on, että aineistomme ja tuloksemme löydetään ja saavutetaan -  huomioiden silti mahdolliset rajoitukset. Politiikka koskee ulkopuolisesti rahoitettuja tai yhteistyösopimukseen nojaavia tutkimus- ja kehitysprojektejamme. Sen sijaan viranomais- ja asiantuntijatehtävissä syntyneistä aineistoista linjataan erikseen.

Tieteellisen tutkimuksen tietopolitiikka (pdf)

Tieteellinen tutkimus on verkostoitunutta

Ruokavirasto on mukana yhteistutkimushankkeissa muiden tutkimuslaitosten kanssa. Tärkeimpiä kotimaisia yhteistyökumppaneita ovat yliopistot ja sektoritutkimuslaitokset, etenkin tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet. Ruokavirasto on mukana myös kansainvälisissä tutkimusverkostoissa, joissa yhteistyökumppaneina ovat yliopistot ja alan tutkimuslaitokset ja -laboratoriot.

Yhteistyösopimukset

Tieteellisen tutkimusetiikan työryhmä

Tieteellisessä tutkimuksessa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja se on eettisesti hyväksyttävää, luotettavaa ja tulokset uskottavia. 

Ruokaviraston tutkimusetiikan ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) yhteyshenkilö on tutkimusprofessori Antti Oksanen, jonka kanssa voi keskustella tutkimuseettisistä ja hyvään tieteelliseen käytäntöön liittyvistä kysymyksistä.

Hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyt esikäsitellään viraston tieteellisen tutkimusetiikan yhteistyöryhmässä. Tarvittaessa perustetaan erillinen tutkintaryhmä, johon kutsutaan ulkopuolinen jäsen. Loukkausepäilyt ratkaisee pääjohtaja.

Tieteellisen tutkimusetiikan yhteistyöryhmä 1.3.2019 alkaen

Tieteellisen tutkimuksen neuvosto

Tieteellisen tutkimuksen neuvoston tehtävänä on edistää ja tukea viraston toimialaan kuuluvaa tieteellistä tutkimusta, tukea tieteellisen työn strategista johtamista ja tutkimusyhteistyötä. Neuvoston toimikausi on 23.1.2019 - 31.12.2020. Neuvosto kokoontuu pääasiassa kerran vuodessa.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 10.3.2020