Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuojille

Elintarvikealan toimija, joka vastaanottaa tai välittää eläinperäisiä elintarvikkeita Suomeen muista EU:n jäsenmaista sekä eräistä muista maista (erityissopimusmaat), on vastuussa tuotteidensa turvallisuudesta ja lainsäädännön vaatimusten mukaisuudesta. Tätä toimintaa kutsuttiin aiemmin ensisaapumistoiminnaksi. Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuontia valvotaan osana kuntien tekemää Oiva-valvontaa.

Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuontia koskevat vaatimukset

Alla on esitelty lyhyesti eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnin vaatimukset. Ruokaviraston ohjeessa "Evira 18401" on kuvattu tarkemmin vaatimuksia ja niihin liittyviä poikkeuksia. Ohje löytyy osiosta ohjeet ja lomakkeet.

Sisämarkkinatuonti-ilmoitukset saapuneista lähetyksistä

Elintarvikelain muutoksen (1397/2019) myötä eläinperäisiä elintarvikkeita EU:n sisämarkkinoilta Suomeen tuovien toimijoiden ei tarvitse toistaiseksi tehdä tuonti-ilmoituksia saapuneista lähetyksistä (entinen kk-ilmoitus). 

Eläinperäisiä elintarvikkeita tuodaan ainoastaan hyväksytyistä laitoksista

Suomeen tuotavien eläinperäisten elintarvikkeiden on oltava peräisin hyväksytyistä laitoksista. Poikkeuksena ovat hunaja ja hyönteiselintarvikkeet.

Tarkista hyväksytyt EU-laitokset ja EU:n ulkopuoliset laitokset 

Toimija ilmoittaa toiminnasta kirjallisesti omaan kuntaan 

Toimijan tulee ilmoittaa toiminnastaan kirjallisesti elintarvikehuoneistoilmoituksella omaan kuntaan vähintään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista, toiminnan olennaista muuttamista ja toiminnan lopettamista. Ohjeet ja lomakkeet eintarvikehuoneistoilmoituksen tekemiseen löytyvät kunkin kunnan verkkosivuilta. Kts. kuntien yhteystiedot.

Sisämarkkinatuonti on osa omavalvontaa

Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonti on sisällytettävä osaksi toimijan omavalvontaa ja huomioitava siinä seuraavat asiat 

  • sisämarkkinatuontiin liittyvien ilmoitusten tekeminen
  • vastaanotettavien lähetysten tarkastaminen
  • toimenpiteet havaittaessa epäkohtia
  • näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma
  • omavalvontakirjanpito.

Tuonnissa huomioidaan salmonellaa koskevan erityistakuuasetuksen EY 1688/2005 vaatimukset

Suomeen toimitettavien raakaa (tuore ja pakastettu) naudan, sian ja siipikarjan lihaa (ml. sisäelimet ja veri) tai näistä valmistettua jauhelihaa sisältävien lähetysten mukana on oltava salmonellaa koskeva kaupallinen asiakirja ja laboratorion tutkimustodistus (salmonella). Kaupallinen asiakirja voi olla erityistakuuasetuksen EY 1688/2005 liitteen IV mukainen tai vastaavat tiedot sisältävä muu asiakirja. Salmonellanäytteet tulee olla otettu lähettävässä laitoksessa.

Suomeen toimitettavien kananmunia sisältävien lähetysten mukana tulee olla yhteisön sisäisen kaupan todistus (erityistakuuasetuksen liite V, osa 1 ja osa 2). Salmonella-asiakirjat tulee olla yhdistettävissä lähetysasiakirjoihin ja lähetettyihin elintarvikkeisiin.

Edellä mainitut vaatimukset eivät koske:

  • Ruotsista ja Norjasta vastaanotettua raakaa naudan-, sian- ja siipikarjanlihaa ja kananmunia,
  • Tanskasta ja Islannista vastaanotettua raakaa broilerin/kanan lihaa ja kananmunia,
  • Islannista vastaanotettua raakaa kalkkunan lihaa.

Näille tuotteille riittää tavanomaiset lähetysasiakirjat.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.11.2020