Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuojille

Elintarvikealan toimija, joka vastaanottaa tai välittää (mukaan lukien etämyynti esimerkiksi verkkokaupassa) eläinperäisiä elintarvikkeita Suomeen muista EU:n jäsenmaista sekä erityissopimusmaista, on vastuussa tuotteidensa turvallisuudesta ja lainsäädännön vaatimusten mukaisuudesta. Tätä toimintaa kutsuttiin aiemmin ensisaapumistoiminnaksi. Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuontia valvotaan osana kuntien tekemää Oiva-valvontaa.

Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuontia koskevat vaatimukset

Alla on esitelty lyhyesti eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnin vaatimukset. Ruokaviraston ohjeessa "Evira 18401" on kuvattu tarkemmin vaatimuksia ja niihin liittyviä poikkeuksia. Ohje löytyy osiosta ohjeet ja lomakkeet.

Sisämarkkinatuonti-ilmoitukset saapuneista lähetyksistä

Elintarvikelain muutoksen (1397/2019) myötä eläinperäisiä elintarvikkeita EU:n sisämarkkinoilta Suomeen tuovien toimijoiden ei tarvitse toistaiseksi tehdä tuonti-ilmoituksia saapuneista lähetyksistä (entinen kk-ilmoitus). 

Eläinperäisiä elintarvikkeita tuodaan ainoastaan hyväksytyistä laitoksista

Suomeen tuotavien eläinperäisten elintarvikkeiden on oltava peräisin hyväksytyistä laitoksista. Poikkeuksena ovat hunaja ja hyönteiselintarvikkeet. Tarkista komission verkkosivuilta hyväksytyt EU-laitokset ja EU:n ulkopuoliset laitokset.

Eläinperäisiä elintarvikkeita Suomeen tuovan toimijan on pystyttävä osoittamaan, mistä tuotu raaka-aine- tai muu tuote-erä on tullut ja mihin se on mahdollisesti lähetetty. Lue lisää tuotavien elintarvikkeiden jäljitettävyydestä sekä vaadittavista tunnistus- ja terveysmerkinnöistä.

Toimija ilmoittaa toiminnasta kirjallisesti omaan kuntaan 

Toimijan tulee ilmoittaa toiminnastaan kirjallisesti elintarvikehuoneistoilmoituksella omaan kuntaan vähintään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista, toiminnan olennaista muuttamista ja toiminnan lopettamista. Ohjeet ja lomakkeet eintarvikehuoneistoilmoituksen tekemiseen löytyvät kunkin kunnan verkkosivuilta. Kts. kuntien yhteystiedot.

Sisämarkkinatuonti on osa omavalvontaa

Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonti on sisällytettävä osaksi toimijan omavalvontaa ja huomioitava siinä mm. seuraavat asiat 

  • sisämarkkinatuontiin liittyvien ilmoitusten tekeminen
  • vastaanotettavien lähetysten tarkastaminen
  • toimenpiteet havaittaessa epäkohtia
  • näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma
  • omavalvontakirjanpito.

Omavalvonnan suunnittelussa voit hyödyntää Ruokaviraston verkkosivuja omavalvonnan yleisistä vaatimuksista, jäljitettävyydestä sekä oivahymy.fi -sivun tarkastusohjeita

Tuonnissa huomioidaan salmonellaa koskevan erityistakuuasetuksen EY 1688/2005 vaatimukset

Suomeen toimitettavien raakaa (tuore ja pakastettu) naudan, sian ja siipikarjan lihaa (ml. sisäelimet ja veri) tai näistä valmistettua jauhelihaa sisältävien lähetysten mukana on oltava salmonellaa koskeva kaupallinen asiakirja ja laboratorion tutkimustodistus (salmonella). Kaupallinen asiakirja voi olla erityistakuuasetuksen EY 1688/2005 liitteen IV mukainen tai vastaavat tiedot sisältävä muu asiakirja. Salmonellanäytteet tulee olla otettu lähettävässä laitoksessa.

Suomeen toimitettavien kananmunia sisältävien lähetysten mukana tulee olla yhteisön sisäisen kaupan todistus (erityistakuuasetuksen liite V, osa 1 ja osa 2). Salmonella-asiakirjat tulee olla yhdistettävissä lähetysasiakirjoihin ja lähetettyihin elintarvikkeisiin.

Edellä mainitut vaatimukset eivät koske:

  • Ruotsista ja Norjasta vastaanotettua raakaa naudan-, sian- ja siipikarjanlihaa ja kananmunia,
  • Tanskasta ja Islannista vastaanotettua raakaa broilerin/kanan lihaa ja kananmunia,
  • Islannista vastaanotettua raakaa kalkkunan lihaa.

Näille tuotteille riittää tavanomaiset lähetysasiakirjat.

Tuonnissa huomioidaan ajankohtaiset suojapäätökset

Maahantuojan on noudatettava voimassa olevia suojapäätöksiä, jotka voivat joissakin tapauksissa estää elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnin kokonaan. Suojapäätökset ovat Euroopan Komission asettamia jäsenvaltioita sitovia säädöksiä, jotka komissio voi asettaa alkuperämaassa ilmenneen vaaratilanteen kuten tautipurkauksen vuoksi. Katso maa- ja metsätalouministeriön sivuilta voimassa olevat kauppaa rajoittavat suojapäätökset.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.1.2021