Foderkontrollens kontaktuppgifter

Kontakt fodersektionen:  
Frågor som gäller foder och/eller fodertillsyn: rehukyselyt(at)ruokavirasto.fi
Anmälningar som gäller importen av foder: rehutuonti(at)ruokavirasto.fi
Övriga anmälningar som gäller foder: rehu.ilmoitukset(at)ruokavirasto.fi
Begäran om exportcertifikat och frågor som gäller exportcertifikat: rehu.vientitodistukset(at)ruokavirasto.fi
Frågor som gäller animaliska biprodukter: abp(at)ruokavirasto.fi
   
Personalens e-postadresser: förnamn.släktnamn(at)ruokavirasto.fi
Namn Telefon Ansvarsområdena
Airaksinen Anna-Kaisa 040 827 9623 Tillsyn över import och handeln på den inre marknaden, marknadsövervakning, RASFF
Ala-Mantila Ossi 040 489 3338  Statistiker, rapporter
och årsanmälningar, exportcertificat
Auvinen Riitta 040 685 6943  Analysbetyg, uppgifter av resesekreterare,  exportcertificat, provtagares ersättningar, dokumentförvaltning, kontorsarbeten

Blomqvist Laura

040 489 3412

Tillsyn över primärproduktion av foder, tvärvillkor; tillsyn över foderanläggningar

Korkalainen Katja

tjl.

 

Laatio Hanna

0400 656 265

Tillsyn över använding animaliska biprodukter som foder, uppsamlingscentraler (slakteriernas biproduktavdelningar), anläggningar som tillverkar sällskapsdjursfoder, foderblandningscentraler

Marmo Sinikka 040 725 7239 Ledning av fodersäkerhet och -kvalitetprocess
O`Toole Tiina 040 827 9631 Tillsyn över gm-foder och ekologiskt producerat foder, tillsyn över foderanläggningar
Palonen Essi tjl.

Tillsyn över foderanläggningar, registrering av foderföretagare, exportcertificat

Rannikko Riitta 040 846 1153 Tillsyn över tillverkning av foder för livsmedelsproducerande djur, tillsyn över import och handeln på den inre marknaden (den första vikarien)
Root Tarja 040 572 5397

Ärenden av ständig kommitté för djurfoder, fodertillsatser och  icke-godkänd fodertillsatsens godkännande för forskningsändamål, koordinering av inspektioner av fodertransportutrustningar, NTM- och VASU-koordination, informering  och beredskapsärenden

Sampolahti Sani 050 575 5697 Tillsyn över foderanläggningar
Turunen Marja 040 838 0214  Foderhygienförordningen, anläggningstillsyn, kundregister