Foderkontrollens kontaktuppgifter

Kontakt fodersektionen:  
Frågor om foder och/eller fodertillsyn: rehukyselyt(at)ruokavirasto.fi
Frågor om ekofoder luomurehu@ruokavirasto.fi
Anmälningar som gäller importen av foder: rehutuonti(at)ruokavirasto.fi
Övriga anmälningar som gäller foder: rehu.ilmoitukset(at)ruokavirasto.fi
Begäran om exportcertifikat och frågor som gäller exportcertifikat: rehu.vientitodistukset(at)ruokavirasto.fi
Frågor om animaliska biprodukter: abp(at)ruokavirasto.fi
   
Personalens e-postadresser: förnamn.släktnamn(at)ruokavirasto.fi
Namn Telefon Ansvarsområdena
Airaksinen Anna-Kaisa 040 827 9623
 • tillsyn över import och handeln på den inre marknaden
 • marknadsövervakning
 • RASFF
Ala-Mantila Ossi 040 489 3338 
 • statistiker, rapporter och årsanmälningar
 • fodertillsynets internetsidor
 • exportcertificat
Auvinen Riitta 040 685 6943 
 • analysbetyg
 • uppgifter av resesekreterare
 • exportcertificat
 • provtagares ersättningar
 • dokumentförvaltning
 • kontorsarbeten

Blomqvist Laura

040 489 3412

 • tillsyn över foderanläggningar
 • registering och godkännande av foderföretagare

Kaksonen Sanna

040 838 0214

 • tillsyn över foderanläggningar
 • tillsyn över gm-foder och ekologiskt producerat foder
 • registrering av foderföretagare
 • exportcertificat

Korkalainen Katja (tjänstledighet)

 

 

Laatio Hanna

0400 656 265

 • sektionschef
 • tillsyn över använding av animaliska biprodukter som foder
Mäntysaari Nora 050 465 6908
 • tillsyn över foderanläggningar
 • registrering av foderföretagare
 • tillsyn över transportutrustningar
 • tillsyn över använding av animaliska biprodukter som foder
O`Toole Tiina (tjänstledighet)    
Rannikko Riitta 040 846 1153
 • tillsyn över tillverkning av foder för livsmedelsproducerande djur
 • tillsyn över import och handeln på den inre marknaden (den första vikarien)
Root Tarja 040 572 5397
 • tillsyn över primärproduktion av foder och tvärvillkor
 • ärenden av ständig kommitté för djurfoder
 • fodertillsatser
 • märkningar av foder
 • NTM- och VASU-koordination
Sampolahti Sani 050 5755 697
 • tillsyn över foderanläggningar
 • registrering av foderföretagare
 • export av foder, exportcertificat
 • Elmo- och Touko -ärenden
 • tillsyn över använding av animaliska biprodukter som foder

 

Sidan har senast uppdaterats 21.9.2021