Gällande exportrestriktioner

Ett mottagarland kan begränsa export till exempel i avsikt att förhindra att djur- eller växtsjukdomar sprider sig. Vi informerar om nya restriktioner via e-post till tillsynsmyndigheterna och sådna företag som anmält landet eller produkten som den nya restriktionen gäller till exportörsregistret.

Observera att ett djur- eller växtsjukdomsfall i Finland eller något annat EU-land också kan påverka exporten av andra produkter och exportintygens användbarhet. Säkerställ alltid att sjukdomsförsäkringarna på exportintygen håller streck.

Mer information om exportrestriktionerna: vienti@ruokavirasto.fi

Fisk och fiskeriprodukter

Fjäderfä och produkter därav

 • På orten Janakkala har man den 10.2.2021 konstaterat högpatogen fågelinfluensa i fjäderfä.
 • Livsmedelsverket rekommenderar att avbryta export av fjäderfä och produkter därav till länder utanför EU. Innan exporten kan fortsätta ska exportören tillsammans med myndigheter utreda om exporten kan fortsätta och vilka exportvillkor och restriktioner gäller i sådant fall. Syftet är att förhindra onödiga återkallelser.
 • Det vi vet just nu att bl.a. Japan, Singapore och Ryssland har infört exportrestriktioner.
 • Exportrestriktioner orsakade av fågelinfluensa
 • Exportören är ansvarig att utreda om exporten är tillåten.
 • Till exportörer och tillsynsmyndigheter har Livsmedelsverket skickat ett brev med vidare instruktioner. Om du inte fått brevet, ta kontakt med vienti@ruokavirasto.fi
 • Export till EU:s inre marknad fortsätter som vanligt med undantag för restriktionsområdet.

Hjortdjur och produkter erhållna av sådana

 • På grund av TSE hos hjortdjur får levande hjortdjur inte exporteras till något som helst land. Japan har infört exportförbud också för produkter erhållna av hjortdjur.

Växtprodukter

 • Export av potatis och plantmaterial från EU-länder till Ryssland är förbjudet. Orsaken är att växtskadegörare som nämnts i den ryska lagstiftningen uppdagats i exportförsändelser. Förbudet infördes år 2013. 
  • Förbudet gäller inte krukplantor som odlats i växthus. Du behöver EU:s interna IPCD-dokument (Intra-EU Phytosanitary Communication Document), om du exporterar krukplantor som härstammar från ett annat EU-land till Ryssland. Om du exporterar krukplantor till ett annat EU-land och de därifrån exporteras till Ryssland, ska du kontakta Livsmedelsverkets enhet för växthälsa för att få IPCD-dokumentet.

Rysslands motsanktioner

Sidan har senast uppdaterats 14.2.2022