Utfärdande organ av identitetshandling för hästdjur

Identitetshandling för hästdjur ansöks direkt från organen som utfärdar identitetshandlingar. Identitetshandlingar för registrerade hästdjur utfärdas av den sammanslutning som för stambok över rasen i fråga (se raslistan nedanför). Identitetshandlingar för andra än registrerade hästdjur utfärdas av Suomen Hippos. Identitetshandlingar för alla hästdjur faktureras av Livsmedelsverket fr.o.m 21.4.2021.

Identitetshandling för föl som ska stambokföras i en annan medlemsstat ansöks direkt från ifrågavarande avelsorganisation. Detta förutsätter, att avelsprogrammets verksamhet i Finland har anmälts enligt artikel 12 i förordningen om djuravel (EU) 2016/1012. Till höger på denna webbplats finns en länk till förteckningen över de avelsorganisationer i Finland hos vilka identitetshandlingar kan sökas. Också identitetshandlingar som beviljats i en annan medlemsstat ska registreras i databasen och vidarebefordras till hästdjurshållaren av den organ i Finland som utfärdats att bevilja identitetshandlingar.

Suomen Hippos ry

Postadress: Ravitie 1, 00370 HELSINKI

Besöksadress: Valjakkotie 1 D, 02600 ESPOO

Puh. +358 (0)20 760500

http://www.hippos.fi/

Databas

UELN nummer 246001

  • Identitetshandling för raser: Den finska hästen, Finsk varmblodig travhäst, Angloarabiskt fullblod, Arabiskt fullblod, Engelskt fullblod, Finskt varmblod FWB, Connemara ponny, New Forest ponny, Gotland Russ, Shetlandsponny, Finsk ridponny SRP , Welsh ponny, Isländskhäst, Fjordhäst
  • Identitetshandling för andra än registrerade hästdjur 

 

Suomen Irlannincobyhdistys-FSIC ry

c/o Pj. Mia Miettinen e-mail: fsicry@outlook.com

Puh +358 (0)45 1276547

www.irlannincobyhdistys.fi

Databas

UELN nummer 246002

  • Identitetshandling för rasen: Irish Cob

 

Eestin Raskaat Vetohevoset ry

c/o Pj. Tarja Halonen, Joutnantie 457, 25500 PERNIÖ

Puh. +358(0)41 494 2960

http://www.erhevoset.com/

Databas

UELN nummer 246003

Identitetshandling för rasen: Eestin raskas vetohevonen

 

Sidan har senast uppdaterats 4.4.2022