Katsaus elintarvikearomeihin

Projektissa selvitettiin elintarvikearomeja koskevaan lainsäädäntöön, arviointiin, hyväksyntään, saantiin ja käytön turvallisuuteen liittyvät pääkohdat. Aromilla tarkoitetaan ainetta, jota ei ole tarkoitettu kulutettavaksi sellaisenaan, mutta jota lisätään elintarvikkeeseen antamaan tai muuttamaan elintarvikkeen tuoksua tai makua. Projekti on osa laajempaa hanketta, jossa arvioidaan kuluttajien altistumista elintarvikeparanteille, eli aromiaineille ja lisäaineille; entsyymit eivät toistaiseksi sisälly hankkeeseen.

EU:ssa käyttöön hyväksytyistä noin 2 500 kemiallisesti yksilöidystä aromiaineista valittiin lähempään tarkasteluun sellaiset aromiaineet, joilla voi olla vaikutuksia ihmisen terveyteen. Aromiaineiden lisäksi hankkeessa tarkasteltiin sellaisia aineita, joita ei sellaisenaan saa lisätä elintarvikkeisiin, mutta joita voi päätyä ruokaan esimerkiksi mausteiden käytön myötä.

Työssä tarkasteltiin myös elintarvikearomien käyttöön ja niistä aiheutuviin haittavaikutuksiin liittyviä tiedon puutteita. Eräiden aromien ja aromiaineiden esiintymisestä elintarvikkeissa ja niiden saannista erityisesti suurkuluttajin tai erityisryhmien osalta tarvitaan lisätietoa.

Asiasanat

elintarvike, aromi, aromiaine, elintarvikeparanne

Rahoitus

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Projektiryhmä

Erikoistutkija Kimmo Suominen
Erikoistutkija Johanna Suomi
Erikoistutkija Tero Hirvonen
Erikoistutkija Pirkko Tuominen

Projektista julkaistua

Katsaus elintarvikearomeihin. Eviran tutkimuksia 1/2018
Elintarvikkeiden lisäaineet - riskiprofiili. Eviran tutkimuksia 2/2018

Lisätietoa projektista

Kimmo Suominen, erikoistutkija, riskinarvioinnin yksikkö
kimmo.suominen@ruokavirasto.fi

 

Sivu on viimeksi päivitetty 12.3.2019