Tarkennettu arvio elintarvikkeiden lisäaineiden saannista Suomessa

Riskinarvioinnin yksikön aiemmassa tutkimuksessa (Eviran tutkimuksia 2/2018) tunnistettiin runsaat 20 elintarvikelisäainetta tai lisäaineryhmää, joita osa suomalaisista lapsista tai aikuisista saattaa saada liikaa ruoastaan. Saantia arvioitiin EU:n lisäaineasetuksessa EY No 2008/1333 määriteltyjen suurimpien sallittujen käyttömäärien perusteella käyttäen EFSA:n julkaisemaa karkeahkoa FAIM-työkalua, joka sisälsi kansallisten ruoankäyttötutkimusten tunnuslukuja eri elintarvikeryhmien kulutusmääristä. Joidenkin lisäaineiden saantiarviota tarkennettiin selvittämällä ETL ry:n avustuksella teollisuudesta todellisia käyttömääriä Suomessa. Saantia verrattiin tutkitulle lisäaineelle määritettyyn hyväksyttävän saannin enimmäismäärään (ADI). Terveyshaitan riski on mitätön, jos pitkän aikavälin keskimääräinen saanti on enintään ADI-arvon suuruinen.

EFSA on sittemmin päivittänyt FAIM-työkalunsa yksityiskohtaisemmaksi (FAIM 2.0). Tässä projektissa on tarkoitus:

  • arvioida vuonna 2018 tarkemmin seurattaviksi luokiteltujen elintarvikelisäaineiden saantia Suomessa FAIM 2.0 -työkalulla ja aiemman tutkimuksen käyttömäärätiedoilla (= varmistaa aiempi arvio päivitetyllä työkalulla),
  • tarkentaa saantiarvioita tutkittuja lisäaineita sisältävien elintarvikkeiden markkinaosuuksien avulla sekä
  • päivittää katsaukseen EFSA:n tuoreimpien arvioiden tiedot.

Markkinaosuuksien arvioinnissa käytetään hyväksi S-ryhmän ja K-ryhmän verkkokauppojen valikoimiin kuuluvien tuotteiden sisällysluetteloita, ja markkinaosuustarkastelu rajataan niihin elintarvikeryhmiin, jotka ovat tutkitun lisäaineen suurimpia saantilähteitä.

Projektissa syntyvä arvio suomalaisten lasten ja aikuisten lisäainesaannista on edelleen karkeampi kuin laboratorioanalyysien ja yksilötasolle eroteltujen ruoankäyttötietojen avulla saataisiin. Se tarjoaa kuitenkin nykyistä tarkempaa tietoa niistä elintarvikelisäaineista, joita voi olla tarpeen seurata kansallisesti useammin kuin mitä EU-tasolla tullaan ohjeistamaan. Näin tulokset hyödyttävät elintarvikevalvonnan suunnittelua. Lisäksi projektissa tunnistetaan ja priorisoidaan ne lisäaineet, joista voi olla tarpeen laatia tieteellinen riskinarviointi kansallisten ruoankäyttösuositusten tai muiden riskinhallintatoimien perustaksi.

Aikataulu

2020 – 2021

Rahoitus

Ruokavirasto

Projektiryhmä

  • Johanna Suomi
  • Liisa Uusitalo
  • Iiris Juntunen (tiedonkeruu markkinaosuuksien arvioimiseksi)
  • Pirkko Tuominen

Lisätietoa projektista

Johanna Suomi  johanna.suomi@ruokavirasto.fi

 

Sivu on viimeksi päivitetty 27.10.2020