Elintarvikkeiden turvallisuuden rakentuminen tarjontaketjusta kuluttajalle - esimerkkinä riskit kalaketjussa

Projektissa kartoitettiin ja arvioitiin

  • Kalavalmisteiden turvallisuuteen vaikuttavia riskejä.
  • Kalavalmisteiden tuottamiseen liittyviä elintarviketurvallisuusjärjestelmien talousvaikutuksia.
  • Kuluttajan käyttäytymisen vaikutuksia kalavalmisteiden elintarviketurvallisuusriskeihin.
  • Markkinarakenteiden vaikutuksia kalavalmisteiden elintarviketurvallisuuteen.


Tulosten avulla etsittiin elintarviketurvallisuuden kannalta kriittisiä kohtia tuotantoketjusta kalatuotteen valmistajasta kuluttajaan, ja kartoitettiin menetelmiä, joilla elintarvikealan yritykset valvovat ko. kohtia valmistusprosesseissaan. Samalla arvioitiin myös kuluttajien toimien ja mielikuvien merkitystä tutkimuksen kohteena olevien tuotteiden turvallisuudelle. Projektissa kehitettiin myös menetelmää herkästi pilaantuvien elintarvikkeiden turvallisuuden kustannusten laskemista varten. Hanke toteutettiin vuosina 2004 - 2006.

Tutkimusryhmä

Jukka Peltola (MTT Taloustutkimus)
Pirkko Tuominen (Evira)
Kirsi-Maarit Siekkinen (Evira)

Tutkimuksen rahoitus

Maa- ja metsätalousministeriön laatustrategiarahoitus, Evira ja MTT Taloustutkimus

Projektista julkaistua

Siekkinen, K.-M. & Tuominen, P. 2006. Omavalvontakustannukset kala-alan laitoksissa. Eläinlääkäripäivät 1−3.11. 2006, Helsinki. Suomen eläinlääkäriliiton luentokokoelma, Abstraktit, s 269.

Tuominen, P. & Siekkinen, K.-M. 2006. Hygiene-related Costs at Fish-processing Plants. Conference on future challenges to foodborne zoonosis, COST Action 920 Final meeting. 10–12.9.2006 Saint-Brieuc - Ploufragan, Ranska. Abstakti.

Tuominen P, Maijala R & Peltola J. 2005. Mistä elintarviketurvallisuuden hinta ja mielikuvat muodostuvat? Kehittyvä elintarvike, 1:33.