Kansallisen hygieniaosaamisjärjestelmän vaikuttavuuden arviointi

Hygieniapassiprojekti

Suomessa elintarvikehuoneistossa työskentelevällä, helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä henkilöllä on oltava elintarvikehygieenisen osaamisen osoittamiseksi osaamistodistus eli hygieniapassi. Kansallinen vaatimus on ollut voimassa vuoden 2002 alusta lähtien. Hygieniaosaamisjärjestelmän tavoitteena on parantaa elintarvikealalla työskentelevien tietoja ja taitoja ja siten edistää elintarviketurvallisuutta.

Tutkimuksen tavoitteena on kansallisen hygieniaosaamisjärjestelmän kehittäminen. Tutkimuksessa arvioidaan suomalaisen hygieniaosaamisjärjestelmän merkitystä elintarvikehygieenisen osaamisen osoittajana. Lisäksi arvioidaan testistä suoriutuneiden osaamista ja testistä suoriutumiseen vaikuttavia tekijöitä.

Tutkimustulosten perusteella on mahdollista kehittää kansallista elintarvikelainsäädäntöä ja suomalaista hygieniaosaamisjärjestelmää. Elintarvikevalvontaviranomaiset voivat huomioida tulokset riskiperusteisessa valvonnassa ja riskiviestinnässä. Yritykset voivat tulosten perusteella suunnitella työntekijöidensä kouluttamista.

Tutkimusryhmä

Auli Vaarala (Ruokavirasto,Riskinarvioinnin tutkimusyksikkö)

Pirkko Tuominen (Ruokavirasto, Riskinarvioinnin tutkimusyksikkö)

Janne Lundén (Helsingin Yliopisto, ELTDK, Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto)

Aikataulu

2017 - 2018

Rahoitus

Ruokavirasto

Lisätietoja projektista

Auli Vaarala, auli.vaarala@ruokavirasto.fi