Pohjoismainen asiantuntijaverkosto kalastustuotteiden kestävästä tuotannosta

Projekti on viranomaisten, elinkeinon ja tutkijoiden välinen yhteistyöverkosto, jonka puitteissa pyritään kartoittamaan ja tutkimaan kestävää kalastustuotteiden tuotantoa. Tavoitteena on muun muassa tiedonkeruu- ja tilastointijärjestelmien tarpeiden kartoittaminen ja kehittäminen, ehdotus eettisten elintarvikkeiden määritelmän kriteereille, kartoittaa ja ehdottaa vaatimuksia kyseisten elintarvikkeiden merkinnöiksi esim. kuluttajalle tarpeellisen tiedon välittymiseksi, perustaa kansallisia, pohjoismaisia ja eurooppalaisia tutkimusprojekteja teeman ympärille ja edistää kansainvälisiä, aiheeseen liittyviä standardeja. Projekti tarjoaa foorumin eri osapuolia edustavien asiantuntijoiden ja tutkijoiden vuorovaikutukselle sisäisten tapaamisten, avointen workshoppien, internet-sivuston kautta. Huomioita kiinnitetään myös IUU (Illegal, unregulated and unreported) kalastustuotteisiin.

Projekti tukee riskinarviointitavoitteita tiedon paremmasta hyödynnettävyydestä sekä edistää verkostoitumista merkittävien pohjoismaisten tutkimustahojen kanssa.

Työryhmä

Erikoistutkija Pirkko Tuominen
Jostein Storøy, SINTEF Fisheries and Aquaculture, Norja
Petter Olsen, The Norwegian Institute of Food, Fisheries and Aquaculture Research – Nofima, Norja
Maria Randrup, Technical University of Denmark - DTU-Aqua, Tanska
Drós í Ólavsstovu, Quality Consult, Färsaaret
Sveinn Margeirsson, Icelandic food research - Matis, Islanti
Karin Östergren, Swedish Institute for Food and Biotechnology – SIK, Ruotsi
Marco Frederiksen, Eurofish, Tanska

Aikataulu

2009-2011

Rahoitus

Nordic Innovation Centre

Lisätietoja projektista

Pirkko Tuominen, pirkko.tuominen@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 15.10.2019