Äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden lainsäädäntö

  • Euroopan neuvoston ja parlamentin asetus (EU N:o 609/2013) imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista
  • Komission delegoitu asetus (EU) 2016/127 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten sekä imeväisten ja pikkulasten ravitsemisesta annettavia tietoja koskevien vaatimusten osalta 
  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille
  • Komission asetus (EY) N:o 1881/2006 tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta

Euroopan neuvoston ja parlamentin asetusta (EU N:o 609/2013) imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista alettiin soveltaa heinäkuussa 2016.

Euroopan komissio on julkaissut delegoidun asetuksen (EU) 2016/127 äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden koostumusta ja tietoja koskevista erityisvaatimuksista. Delegoitua asetusta alettiin soveltaa pääosin vuonna 2020. Proteiinihydrolysaateista valmistettujen äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden osalta asetusta on sovellettu 22.2.2022 alkaen.

Äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden vierasaineista säädetään Komission asetuksessa (EY) N:o 1881/2006.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.2.2022