Äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden lainsäädäntö

  • Euroopan neuvoston ja parlamentin asetus (EU N:o 609/2013) imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista
  • Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus äidinmaidonkorvikkeesta ja vieroitusvalmisteesta KTM 1216/2007
  • Komission direktiivi 2006/141/EY äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista
  • Komission asetus (EY) N:o 1881/2006 tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta
  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille
  • Komission delegoitu asetus (EU) 2016/127 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten sekä imeväisten ja pikkulasten ravitsemisesta annettavia tietoja koskevien vaatimusten osalta 

Euroopan neuvoston ja parlamentin asetusta (EU N:o 609/2013) imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista alettiin soveltaa heinäkuussa 2016. Se kumosi maa- ja metsätalousministeriön asetuksen erityisruokavaliovalmisteista 121/2010. 

Euroopan komissio on julkaissut delegoidun asetuksen (EU) 2016/127 äidinkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden koostumusta ja tietoja koskevista erityisvaatimuksista. Delegoitua asetusta aletaan soveltaa vuonna 2020. Siihen asti sovelletaan KTM:n asetusta 1216/2007 äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta.

KTM:n asetuksella on pantu täytäntöön direktiivi (EY) N:o 141/2006. Direktiivissä on otettu huomioon vuonna 1981 WHO:n 34.yleiskokouksessa vahvistetun äidinmaidonkorvikkeiden kansainvälisen kaupan pitämistä koskevan koodin periaatteet ja tavoitteet. Lisäksi direktiivissä on otettu huomioon WHA:n päätöslauselma, jossa vuonna 2001 annettiin suositus yksinomaisesta rintaruokinnasta 6 kuukauteen asti.

Äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden vierasaineista säädetään Komission asetuksessa (EY) N:o 1881/2006.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.11.2018