Ilmoitus markkinoille saattamisesta

Seuraavista erityisille ryhmille tarkoitetuista elintarvikkeista tulee tehdä ilmoitus:

  1. Äidinmaidonkorvike
  2. Kliininen ravintovalmiste
    • 22.2.2019 lähtien tulee ilmoitus tehdä kaikista uusista markkinoille saatettavista kliinisistä ravintovalmisteista, lukuun ottamatta imeväisikäisille tarkoitettuja kliinisiä ravintovalmisteita, joiden ilmoitusvelvollisuus alkaa 22.2.2020 lähtien.

Kun edellä mainittu tuote saatetaan ensimmäistä kertaa Suomen markkinoille, on valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan tehtävä siitä ilmoitus Ruokavirastoon. Tuotteen uusista pakkausmerkinnöistä tai hyvin pienistä reseptimuutoksista, joilla ei ole merkitystä ravitsemuksen kannalta, ei tarvitse tehdä uutta ilmoitusta.

Ilmoitus tehdään Ruokaviraston lomakkeilla. Pakollinen liite on malli tuotteen pakkausmerkinnöistä sekä tarvittaessa valtakirja. Myöhemmin on ilmoitus mahdollista jättää myös sähköisesti.

Ruokavirasto vahvistaa kirjeellä vastaanottaneensa ilmoituksen. Ruokavirasto ei kuitenkaan arvioi tuotteen koostumuksen tai pakkausmerkintöjen lainmukaisuutta. Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimija vastaa siitä, että tuote on säännösten mukainen. Ruokavirasto toimittaa ilmoitukset kuntaan ja tulliin valvontaa varten.

 

Maksut

Äidinmaidonkorviketta tai kliinistä ravintovalmistetta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta peritään Maa- ja metsätalousministeriön maksuasetuksen mukainen maksu (Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista). Lisätietoa maksuista löydät Ruokaviraston hinnastosta.

 

Muiden erityisille ryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden ilmoitusvelvollisuuksien alkamisesta

Kun erityisille ryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden tuotekohtaisten komission delegoitujen säädösten soveltaminen alkaa, tulee tämän ajankohdan jälkeen markkinoille tuoduista tehdä ilmoitus Ruokavirastoon seuraavasti:

  • 22.2.2020 lähtien - Imeväisten ravitsemuksellisten tarpeiden tyydyttämiseen kehitetyt erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet
  • 22.2.2021 lähtien - Proteiinihydrolysaateista valmistetut äidinmaidonkorvikkeet ja muita aineita kuin liitteessä II lueteltuja aineita sisältävät vieroitusvalmisteet 
  • 27.10.2022 lähtien - Ruokavalionkorvikkeet painonhallintaan