Ilmoitus markkinoille saattamisesta

Seuraavista erityisille ryhmille tarkoitetuista elintarvikkeista tulee tehdä ilmoitus:

  1. Äidinmaidonkorvike
  2. Kliininen ravintovalmiste
    • 22.2.2019 lähtien markkinoille tuoduista uusista kliinisistä ravintovalmisteista, 
    • 22.2.2020 lähtien markkinoille tuoduista uusista imeväisikäisille tarkoitetuista kliinisistä ravintovalmisteista.

Kun edellä mainittu tuote saatetaan ensimmäistä kertaa Suomen markkinoille, on valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan tehtävä siitä ilmoitus Ruokavirastoon. Tuotteen uusista pakkausmerkinnöistä tai hyvin pienistä reseptimuutoksista, joilla ei ole merkitystä ravitsemuksen kannalta, ei tarvitse tehdä uutta ilmoitusta.

Ilmoitus tehdään joko Ruokaviraston sähköisen asiointipalvelun kautta tai lomakkeella. Pakollinen liite on malli tuotteen pakkausmerkinnöistä sekä tarvittaessa valtakirja. 

Ruokavirasto vahvistaa sähköpostiviestillä tai kirjeellä vastaanottaneensa ilmoituksen. Ruokavirasto ei  arvioi tuotteen koostumuksen tai pakkausmerkintöjen lainmukaisuutta. Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimija vastaa siitä, että tuote on säännösten mukainen. Ruokavirasto toimittaa ilmoitukset kuntaan ja tulliin valvontaa varten.

 

Maksut

Äidinmaidonkorviketta tai kliinistä ravintovalmistetta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta peritään Maa- ja metsätalousministeriön maksuasetuksen mukainen maksu (Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista). Lisätietoa maksuista löydät Ruokaviraston hinnastosta.

 

Muiden erityisille ryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden ilmoitusvelvollisuuksien alkamisesta

Kun erityisille ryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden tuotekohtaisten komission delegoitujen säädösten soveltaminen alkaa, tulee tämän ajankohdan jälkeen markkinoille tuoduista tehdä ilmoitus Ruokavirastoon seuraavasti:

  • 22.2.2021 lähtien - Proteiinihydrolysaateista valmistetut äidinmaidonkorvikkeet ja muita aineita kuin liitteessä II lueteltuja aineita sisältävät vieroitusvalmisteet 
  • 27.10.2022 lähtien - Ruokavalionkorvikkeet painonhallintaan
Sivu on viimeksi päivitetty 15.4.2020