Pop-up -ravintolatoiminta

Ruoan valmistus ei lähtökohtaisesti ole vähäriskistä elintarvikealan toimintaa: ruoan jäähdyttämiseen ja säilyttämiseen liittyy aina riskejä, jos lämpötilojen hallinta ei toimi. Kolmasosa Suomen ruokamyrkytysepidemioista pystyttäisiin estämään jäähdyttämällä ruoka riittävän nopeasti ja säilyttämällä se riittävän kylmässä.

Elintarvikelain mukaan yksityisen henkilön vähäriskinen pop up -ravintolatoiminta on tietyin ehdoin mahdollista eikä toiminnasta tarvitse ilmoittaa kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Pop-up toiminta on mahdollista myös yksityisenä elinkeinonharjoittajana (toiminimiyrittäjänä), kunhan muut pop-up toiminnan ehdot täyttyvät. Pop-up toimintaan sovelletaan 15 000 euron liikevaihtorajaa.

Pop up -ravintolatoimintaa on aiemmin järjestetty lähinnä Ravintolapäivä-tapahtuman yhteydessä neljänä päivänä vuodessa. Koska Ravintolapäivää vietetään vastedes vain kerran vuodessa, tapahtuma ei enää määritä pop up -ravintolatoimintaa ja sen kestoa.

Pop up -ravintolatoiminnalla on kuitenkin merkittävä asema virkeän ruokakulttuurin ylläpitäjänä. Sen vuoksi Ruokavirasto on tehnyt linjauksen siitä, millainen pop up -ravintolatoiminta katsotaan sellaiseksi elintarvikealan toiminnaksi, josta toimijan ei tarvitse tehdä ilmoitusta kunnan valvontaviranomaiselle (Elintarvikelaki 297/2021, 10 § 2 mom. kohta 2).

Mikä on vähäriskistä?

Pop up -ravintolatoiminnan on oltava niin vähäriskistä kuin mahdollista. Vähäriskisenä tai kohtuullisen vähäriskisenä elintarvikkeiden valmistuksena voidaan pitää esimerkiksi

 • leipomista
 • kinkku- tai juustovoileipien koostamista
 • keitto-, pata- ja laatikkoruokien valmistamista ja niiden välitöntä tarjoilua.

 Laajamittaista ruoan valmistusta ei voi pitää vähäriskisenä tai edes kohtuullisen vähäriskisenä toimintana.

Vähäriskistä ei myöskään ole esimerkiksi seuraavien elintarvikkeiden valmistus tai tarjoilu:

 • tartarpihvit
 • medium jauhelihapihvit
 • graavikala
 • mäti tai sushiannokset.

Näiden elintarvikkeiden käsittelyyn ja valmistukseen liittyy erityisiä riskejä. Tällaisesta pop up -ravintolasta on aina tehtävä ilmoitus sen kunnan elintarvikevalvontaan, jossa pop up -ravintola toimii, neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista.

Hyvä hygienia ja hyvälaatuiset raaka-aineet

Elintarvikkeiden käsittelyssä on noudatettava aina erittäin hyvää hygieniaa sekä hyvää käsihygieniaa. Ruokaa ei tule valmistaa sairaana.

Käytettävien raaka-aineiden tulee olla tuoreita ja hyvälaatuisia.  

 • Kaikki vihannekset on aina pestävä ennen käyttöönottoa ja juurekset on pestävä sekä ennen niiden kuorimista että kuorimisen jälkeen.
 • Tarjoiltavan lihan ja kalan tulee olla kypsennettyä.
 • Varsinkin helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyssä on huomioitava elintarvikkeiden säilytys- ja tarjoilulämpötilat: kuuma kuumana ja kylmä kylmänä.
 •  Elintarvikkeiden oikealla käsittelyllä estetään raakojen ja kypsien elintarvikkeiden keskinäinen ristiinsaastuminen. Sellaisenaan syötävien elintarvikkeiden käsittely vaatii myös aivan erityistä huolellisuutta. Ruoan valmistukseen käytetyt työvälineet eivät saa levittää bakteereita tai allergisoivia aineita.

Vähäriskisin tapa toimia on, kun kuumana tarjoiltava ruoka tehdään tuoreista raaka-aineista ja tarjoillaan heti valmistuksen jälkeen.

Pop up ei voi olla elinkeinon harjoittamista

Pop up -toimijan on oltava yksityinen henkilö, joten toiminta ei voi olla elinkeinon harjoittamista.

Pop up -ravintolan pitäjää koskevat elintarvikelain yleiset vaatimukset. Hänellä on aina vastuu valmistamiensa ja tarjoilemiensa elintarvikkeiden turvallisuudesta, vaikka toiminnasta ei ilmoitetakaan kunnan valvontaviranomaiselle.

Pop up -ravintolanpitäjän on asiakkaan pyynnöstä kerrottava elintarvikkeen alkuperämaa sekä se, sisältävätkö hänen tarjoamansa elintarvikkeet allergiaa tai yliherkkyyttä (intoleranssia) aiheuttavia aineita.

Pop up -ravintolan pitäjältä ei edellytetä hygieniapassia, mutta sen suorittaminen on suositeltavaa.

Kaksitoista pop up -päivää kalenterivuodessa

Ruokaviraston näkemyksen mukaan pop up -ravintolaa voi pitää 12 päivänä kalenterivuoden aikana ennen kuin toiminnasta tarvitsee tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus. Ruokavirasto suosittelee, että pop up -ravintolaa pidettäisiin lyhytaikaisesti, mielellään yksittäisinä päivinä, jolloin elintarviketurvallisuutta on helpompi hallita.

Ruokavirasto suosittelee, että

 • pop up -ravintolassa ilmoitetaan selkeällä tavalla kuluttajille, että kyse on pop up -ravintolasta
 • toiminnasta vastuussa olevan henkilön nimi on kuluttajille näkyvillä.

Kunnan elintarvikevalvojat voivat tarvittaessa tarkastaa myös pop up -ravintoloita hygieenisten toimintatapojen ja ruoan turvallisuuden varmistamiseksi ja ruokamyrkytysten ehkäisemiseksi.

Pop up -ravintolan pitäjä saattaa tarvita neuvoja myös muista ilmoituksista ja luvista koskien esimerkiksi ravintolan sijaintia, muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden myyntiä, elinkeinon harjoittamista tai verotusta. Näissä asioissa tulee kääntyä asianomaisen viranomaisen, esimerkiksi kunnan tai verottajan puoleen.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 21.6.2021