Epidemiologi och riskbedömning av cancerframkallande främmande ämnen som uppkommer i livsmedelsprocessen

I livsmedelsprocessen bildas främmande ämnen, dvs. processkontaminanter, när livsmedel värms upp, röks eller fermenteras. Cancerframkallande processkontaminanter är relevanta eftersom de kan orsaka mutationer, dvs. skador i arvsmassan. Mutationer kan leda till uppkomsten av cancer.

Mål

 • Undersökning av sambandet mellan intag av processkontaminanter och risken för cancer i två epidemiologiska material om matanvändning
 • Bedömning av exponering för processkontaminanter hos finländska vuxna och barn
 • Bedömning av sjukdomsbördan för cancer i samband med exponering för processkontaminanter
 • Studie av det tidsmässiga sambandet mellan lagstiftningen om främmande ämnen och förekomsten av cancer i utvalda EU-länder och länder utanför EU
 • Bedömning av dosrespons: kombination av testresultat för djur och epidemiologiska resultat
 • Karakterisering av cancerrisk
 • Rapportering av resultat som ett så kallat levande dokument, alltså att projektresultaten publiceras allt eftersom de blir färdiga, det vill säga resultaten uppdateras när uppgifter om fara, uppgifter om halter i livsmedel ändras och nya uppgifter om matanvändning erhålls

Forskargrupp

 • Tero Hirvonen (Livsmedelsverket)
 • Pirkko Tuominen (Livsmedelsverket)
 • Antti Mikkelä (Livsmedelsverket)
 • Tia Heikkinen (Helsingfors universitet)
 • Satu Männistö(Institutet för hälsa och välfärd)
 • Paul Knekt (Institutet för hälsa och välfärd)
 • Jukka Kontto (Institutet för hälsa och välfärd)
 • Harri Rissanen (Institutet för hälsa och välfärd)

Tidsplan

2020–2030

Sidan har senast uppdaterats 10.9.2020