Exponering av finländarna till tillsatsämnen

Projektet har som syfte att uppskatta exponeringen av finländarna av olika ålder (barn, vuxna och pensionärer) till tillsatsämnen via livsmedel. Funktioner av tillsatsämnen i mat och deras egenskaper som kan skada konsumenternas hälsa skall redogöras i projektet.

Projektet är del av en mera omfattande plan som skall uppskatta finländska konsumenternas exponering till medel som förbättrar livsmedel. Med i förordningar tillåtna maximhalterna eller/och halterna som industrin använder skall identifieras de tillsatsämnen vars acceptabla dagliga intåg (ADI) kan överstiga med dagens konsumption. På så sätt kan bevakningsaktioner riktas till dessa ämnen.

Riskprofiler på tillsatsämnen och andra medel som förbättrar livsmedel skall bestämma exponeringens nivå i dag och lägga grunden till följande observering av exponeringen. Medel som behöver närmare observering skall identifieras av riskprofiler.

Nyckelord

Medel som förbättrar livsmedel, tillsatsämnen, ADI, exponering, riskprofil, E-nummer

Tidtabell

Tillsatsämnen 2014 - 2017, aromer och enzymer innan 31.12.2017

Finansiering

Evira

Projektgrupp

specialforskare Johanna Suomi
specialforskare Liisa Uusitalo (2014) 
specialforskare Kimmo Suominen
specialforskare Tero Hirvonen (2015-)
specialforskare Pirkko Tuominen

Tilläggsuppgifter om projektet

Johanna Suomi, specialforskare, forskningsenheten för riskvärdering

Sidan har senast uppdaterats 6.2.2019