PlantLIBRA: Intag, nytta och riskvärdering av kosttillskott av vegetabiliskt ursprung

Livsmedelssäkerhetsverket Evira deltog i ett EU-projekt vars syfte var att öka kännedomen om användningen av kosttillskott av vegetabiliskt ursprung. Avsikten var också att utveckla och validera risk- och nyttovärderingsmetoder avseende användningen av kosttillskott av vegetabiliskt ursprung. I projektet deltog 25 partners från fyra olika världsdelar, men främst från Europa. Från Finland deltog Evira och Institutet för Hälsa och Välfärd (THL).

Med kosttillskott avses exempelvis färdigförpackade preparat som säljs i form av kapslar, tabletter, pulver eller vätska som saluhålls som livsmedel. Avsikten med kosttillskott är att komplettera kosten eller att på annat sätt inverka på människans näringsmässiga eller fysiologiska funktioner genom de näringsämnen som kännetecknar dem. Olika vitamin- och mineralämnespreparat är de vanligaste kosttillskotten.

I detta projekt undersöktes kosttillskott av vegetabiliskt ursprung. Echinacea-, ört- och vitlökspreparat är exempel på kosttillskott som hör till gruppen. Man vet mycket litet om användningen av kosttillskott av vegetabiliskt ursprung. En av målsättningarna med projektet var att samla aktuell information om användningen av kosttillskott av vegetabiliskt ursprung inom olika befolkningsgrupper och att värdera konsumtionsvanorna i Europa. I samband med projektet kom en databank att skapas om biologiskt aktiva föreningar i kosttillskott av vegetabiliskt ursprung och om deras säkerhet.

Forskargrupp vid Evira

Specialforskare Liisa Uusitalo 
Forskare Maija Salmenhaara
Enhetschef Kirsti Savela

Tidtabell

2010 - 2014

Finansiering

EU

Ytterligare information

specialforskare Liisa Uusitalo

Sidan har senast uppdaterats 6.2.2019