Kasviravintolisien riskiprofiili

Riskiprofiilissa on tarkoitus selvittää Plantlibrassa (katso alla) kerätyn aineiston (kysely ja ePlantlibra) avulla liittyykö Suomessa yleisimmin käytettävien kasviravintolisien kasviraaka-aineisiin tai niiden sisältämiin yhdisteisiin mahdollisia terveyshaittoja, kuinka suurella annoksella ja altistusajalla terveyshaittoja ilmenee sekä todennäköisyyttä, että  terveyshaittoja ilmenee, ottaen huomioon kasviperäisten ravintolisien käytön määrä ja useus. Myös yhteisvaikutuksia lääkkeiden käytön kanssa selvitetään sekä kasviravintolisien käyttöä sairauksien hoidossa. Riskiprofiili on luonteeltaan kvalitatiivinen.

Plantlibra oli EU-rahoitteinen projekti, jossa tutkittiin kasviperäisten ravintolisien käyttöä sekä kasviravintolisien  terveyshyötyjä ja  -haittoja. Ruokavirasto osallistui kasviravintolisien käyttöä koskevan kyselyn toteuttamiseen. Suomen osuudessa selvitettiin ensin 2784 ihmisen otoksessa käytön yleisyyttä. Kasviravintolisiä käyttäneille (n=402) tehtiin perusteellinen haastattelu, jossa tiedusteltiin tarkemmin  kasviravintolisien käyttöä (tuotteet, käyttö määrät, käyttöuseus, syyt käyttöön), ja taustatiedot (muun muassa terveydentila, lääkkeiden käyttö, elintavat). Plantlibrassa koottiin myös tietokanta (ePlantlibra), jossa on tietoja kasviravintolisien koostumuksesta sekä terveyshaitoista ja-hyödyistä. Kaikista Suomessa käytetyistä PFS:istä ei ePlantlibrassa kuitenkaan ole tietoa.

Aikataulu

2015 - 2017

Rahoitus

Ruokavirasto

Projektiryhmä

Erikoistutkija Tero Hirvonen
Erikoistutkija Johanna Suomi
Erikoistutkija Kimmo Suominen
Erikoistutkija Pirkko Tuominen

Lisätietoa projektista

Tero Hirvonen, erikoistutkija, riskinarvioinnin tutkimusyksikkö
tero.hirvonen@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 10.7.2019