Kemiallisten ja mikrobiologisten elintarvikevaarojen riskiluokittelu – ’risk ranking’

Ruotsin elintarvikeviraston (SLV) ja Suomen Ruokaviraston yhteishankkeena on kehittää ja soveltaa menetelmiä ja käsitteitä kemiallisten ja mikrobiologisten elintarvikeriskien riskiluokitteluun. Hanketta rahoittaa EFSA. Hanke tutkii menetelmällisiä eroja ja samankaltaisuuksia kemiallisten ja mikrobiologisten riskien luokittelussa. Tarkoituksena on parantaa näiden riskien luokittelua ja epävarmuuksien arviointia. Hankkeessa hyödynnetään aiemmin kehitettyjä menetelmiä kuten risk thermometer (SLV) ja BIKE (Ruokavirasto). Hankkeen lopuksi järjestettävä kansainvälinen työpaja Uppsalassa on siirtynyt koronatilanteen vuoksi vuoteen 2021.

Projektin osapuolet

  • Ruotsin elintarvikevirasto SLV
  • Riskinarvioinnin yksikkö, Ruokavirasto

Aikataulu

2018-2021

Rahoitus

EFSA, SLV ja Ruokavirasto

Lisätietoa projektista

jukka.ranta@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 27.8.2020