Lasten furaanin saanti elintarvikkeista

Furaanin saanti lasketaan Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Tullilaboratorion yhteisistä lastenruokien furaanin tutkimustuloksista. Projektissa on analysoitu sekä yleisimpiä lasten purkkiruokia että lasten kotona nauttimia peruselintarvikkeita. Kohderyhminä ovat kolmen ja kuuden kuukauden ikäiset sekä 1-vuotiaat lapset. Ruoankäyttötiedot saadaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL), jonka kanssa on tehty yhteistyösopimus.

Furaanin saantilaskelmat tehdään teknisesti THL:ssä, jossa tunnetaan edellä mainittujen tietyn ikäisten lasten yksilökohtaiset ruoankäyttötiedot. Tutkimustulosten tarkastelun jälkeen päätetään, tehdäänkö myös muita saantiarviointeja, esimerkiksi käyttäen MCRA-menetelmää yhteistyössä hollantilaisten kanssa. Tämä on mahdollista uuden yhteistyösopimuksen puitteissa Hollannin vastaavien viranomaisten kanssa. Usean saantiarvion tekeminen eri menetelmillä kehittää saantiarvioita ja samalla riskinarviointia.

Tutkimus palvelee kansallista furaanin riskinhallintaa ja riskinarviointia sekä lainsäädäntötyötä EU:ssa.

Tutkimusryhmä

Tutkimusprofessori Anja Hallikainen, Evira
Tutkija Kimmo Suominen, Evira
Suvi Virtanen, THL
Heli Tapanainen, THL

Aikataulu

2009 - 2010

Rahoitus

Evira

 

Sivu on viimeksi päivitetty 10.7.2019